Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad Samuel Ciszuk Enh. för Trygg Energiförsörjning Energimyndigheten Simra 2014-09-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad Samuel Ciszuk Enh. för Trygg Energiförsörjning Energimyndigheten Simra 2014-09-17."— Presentationens avskrift:

1 Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad Samuel Ciszuk Enh. för Trygg Energiförsörjning Energimyndigheten Simra 2014-09-17

2 Agenda Vad gör Trygg Energiförsörjning? Potentiella Energikriser –Ryssland –Irak/Libyen Strukturell omvandling av oljemarknaderna: –USA:s skifferboom –Europas raffinaderikris

3 Energisystemen

4 Trygg energiförsörjning Energimyndighetens definition: Energisystemets kapacitet, flexibilitet och robusthet att leverera energi i önskad omfattning i tid och rum enligt användarnas behov till en accepterad kostnad, samt marknadens, offentlig sektors och användarnas samlade krishanteringsförmåga.

5 Grundläggande principer för svensk krishantering Ansvarsprincipen Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Närhetsprincipen En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser. Likhetsprincipen Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.

6 Målen för trygg energiförsörjning Minska det svenska samhällets sårbarhet genom en i hela samhället trygg energiförsörjning, anpassad till energi- användares nuvarande och framtida behov. Arbetet ska ske i enlighet med energipolitikens mål samt målen för samhällets krisberedskap. Delmålsområden –Kontinuerlig kunskapsutveckling och uppdaterad lägesbild –Informationsutbyte och samordning genom samverkansfora –Kunskapsspridning –Utveckla samhällets förmåga att förebygga och lindra konsekvenser av störningar och avbrott i energiförsörjningen –Energikrisberedskap –Intern kunskapsförmedling

7 Marknadsutbredning och utformning styr förutsättningar för krishantering Gas: Europeiskt till globalt Olja och drivmedel: Globalt Värme: Lokalt till nationellt El: Nordiskt till europeiskt

8 Rysslandskrisen – Potentiell europeisk energikris Ukraina transitland av energi från Ryssland och forna Sovjetrepubliker –Gas –Olja –Kol –Kärnbränsle

9 Rysslandskrisen – millitära och kommersiella dispyter Både politisk-militär konflikt och konflikt om priser För UA och EU ses de som sammanlänkade RU hävdar sin avtalsenliga rätt Skiljedomsförfarande anmält till Sthlms handelskammare – kan ta år…

10 Gaspipeline Brotherhood Invigd1967 100 bcm/y Yamal Invigd 1996 33 bcm/y Nordstream Invigd 2011 55 bcm/y 10

11 Putin varnar europeiska ledare President Putin varnade i brev till europeiska ledare att gasen till UA skulle stängas av om Kiev inte betalade sin skuld. Enligt kontraktet från 2009 kan RU kräva förskottsbetalning och då bara leverera vad som betalats för. Putin lägger i brevet skulden på Ukraina om gasen till EU inte kommer fram. Det finns en risk att användare i UA tar av den gasen som egentligen ska transisteras. Rysk gasexport till Ukraina stängdes av i juni, endast transit kvantiteter har levererats till Ukrainas gräns sedan dess 11 Tidig varning från RU (early warning) så som avtalats med EU

12 Ukrainas gaslager viktiga för Europa UAs gaslager är av stor betydelse för Europas gasförsörjning. Under perioden maj till september måste lagren fyllas på inför kommande vinter. Finansieringen var inför sommaren oklar. 12 Det behövs tillräckligt mycket gas (ca 19 Bcm) i UAs lager för att säkerställa transit kommande vinter

13 Ukrainas gaslager viktiga för Europa EU ger avsevärt finansiellt understöd Reverse Flow från Polen och Ungern sedan våren, trots liten kapacitet Reverse Flow med hög kapacitet från Slovakien sedan september UA har nu kring 17 Bcm av nödvändiga 19 Bcm i lager

14 Krim gasförsörjs 65 % från UA Gaspipeline genom Ukraina med gasfält och gaslager Lagerkapacitet 32 bcm 0.3 bcm/day 14

15 EU och RU: Ömsesidigt beroende Intäkterna från gas- och oljeindustrin motsvarar ca 10% av RUs BNP (2013) Stor export av raffinerade produkter till Europa: 15,6 milj. ton/år Gas och olja motsvarade enligt preliminära uppgifter för 2013 ca 65 % av den ryska varuexporten (gas ca 15%, olja ca 50%) Gas- och oljeindustrin genererar ca 50 % av intäkterna till den federala budgeten Ryssland är EU:s tredje största handelspartner. Rysslandskrisen har fått negativa konsekvenser för RU:s ekonomi. 15 EU behöver rysk energi och RU behöver EUs pengar

16 Rysslands oljeexport Oljeexport Ryssland – ca 6 miljoner fat/dag (varav 3,5 västerut) Oljekonsumtion Globalt – 92 miljoner fat/dag (11 procent rysk olja) Oljelager OECD – lägsta nivå sen 2008 (100 miljoner fat mindre än genomsnittet för de senaste fem åren) USAs strategiska oljereserv – 696 miljoner fat 2013 (kapacitet på 727 miljoner fat) 16 Källa: IEA

17 Oljepipeline Druzhba Invigd 1962 2 mb/d 17

18 Europas råoljeimport från Ryssland 2013 - minskande trend 18

19 Europas import av oljeprodukter från Ryssland 2013 - ökande trend 19

20 Länder som har stort beroende av rysk olja via Ukraina 20 Raff i centraleuropa kan få problem med råvaruförsörjningen

21 SE importerar drygt 40 % råolja från RU 310 kb/d genom södra Druzhba (UA) 850 kb/d genom Svarta havet 1.6 Mb/d genom Östersjön EU:s råoljeimport från RU står för ca 30% av den totala råoljeimporten Europas oljekonsumtion 14,5 Mb/d (2012) 21

22 Det finns 4 kärnkraftsanläggningar i drift i Ukraina. Zaporizska är en av Europas största kärnkraftsanläggning på 6 000 MW vilket motsvarar 43 % av landets installerade kärnkraftseffekt. Ukraina har 15 reaktorer som tillsammans står för 48 % av elproduktionen övrigt 46 % fossilt 6 % vattenkraft Krim får 80% av sin el från UA 22

23 Europas försörjning av rysk gas och beroendet av Ukraina Gasen utgör 24 % av EU:s energimix. 30 % av Europas gasförsörjning kommer från Ryssland. 16 % av Europas gasförsörjning går via Ukraina. Sverige endast marginellt/indirekt påverkat, genom periodvis dansk import av gas från Tyskland. 23

24 Europas import av rysk gas 2010- 2013 totalt och via Ukraina Källa: IEA 24 Konjunktur och väder påverkar importen från RU. North Stream har minskat transiteringen genom UA

25 Öka försörjningsberedskapen Utbyggnad av gaslager. Möjlighet att vända flöden av gas och olja i pipelines. Utbyggnad av LNG-terminaler. Användning av andra energislag. Skydd av gaskunder. Alternativa försörjningsvägar. Solidaritet mellan MS. 25

26 Alternativ för att minska beroendet av rysk gas (1) Potential från Södra korridoren upp till 2020 är ca 2 % av EUs gasbehov. Inhemsk skiffergas är Kommissionens maxuppskattning 10 % till 2035. LNG-export från USA kan öka utbudet av LNG på marknaden, vilket kan sänka LNG-priserna globalt något? Öka användningen av förnybar energi finns i 2030-paketet, ett förnybart mål är på 27 % (under förhandling). Öka gasimporten från andra regioner, Norge, Nordafrika och nya fyndigheter i Sydöstra Medelhavet. 26

27 Alternativ för att minska beroendet av rysk gas (2) Energieffektiviseringsmål till 2030 (under förhandling): - EP föreslagit 40 % energieffektivisering till 2030 som skulle kunna minska gasförbrukningen motsvarande gasimporten från Ryssland. - KOM gör översyn och en del talar för ett mål som inte kommer att överstiga 25 % - Många MS är motvilliga till energieffektiviserings- mål inom 2030 förhandlingarna och vill inte ha mål på MS-nivå. 27

28 Möjliga scenarier för gasförsörjningen från Ryssland 28 86 bcm/y 33 bcm/y Europas gaskonsumtion ca 450 bcm/y Sveriges gaskonsumtion ca 1bcm/y Brotherhood 100 bcm/y Yamal 33 bcm/y Nordstream 55 bcm/y

29 Möjliga scenarier för oljeförsörjningen från Ryssland 29 1 Mb/d Europas oljekonsumtion ca 14.5 Mb/d (ca 4 Mboe/d från RU) 310 kb/d Sveriges råoljeimport 416 kb/d (ca 170 kb/d från RU) X Södra Druzhba Norra Druzhba Primorsk/Ust-Luga X X X

30 Sverige: En förlängning av danska systemet 80% av DKs efterfrågan “skyddad”, i SE bara 2% Vi är beroende av DKs lager och avsaknad av djup gasbrist i EU

31 Juni-juli 2014: Oljemarknaderna överrumplade av ISIS/IS Produktion:3,37 Mbpd Export: 2,67 Mbpd Källa:IEA

32 Augusti-september: Fokus flyttas till utbud/efterfrågebalans Utbudsrisker nedvärderas Data visar låg internationell efterfrågetillväxt Libyen ökar produktionen trots politisk genomklappning Irakisk export stabil Källa: IEA

33 USA:s oljeproduktion fortsätter att driva utbudstillväxten Svårt läge för Saudi att balansera Libyska, Nigerianska förbättringar instabila OPEC som organisation fortfarande på sidlinjen Sedan några år har Saudi (+ Kuwait och Abu Dhabi) “unilateralt” och aktivt “mött efterfrågan” För de flesta är planerade fluktuationer svårt

34 Europas pågående kris - raffinaderikrisen 110 kb/d nedlagt hittills 2014 Totalt -1,8 Mb/d raffkapacitet i Europa sedan 2008

35 Europas pågående kris - raffinaderikrisen Europeiska raffinaderier kämpar med låga marginaler Efterfrågan faller i EU, växer sakta globalt Bättre marginaler i RU, MENA, Asien och Nordamerika betyder nybyggnad där Europa översköljt av “billiga” bränslen

36 Europas pågående kris - raffinaderikrisen Källa: IEA

37 Raffinaderikrisen späs på av USA:s skifferoljeboom USA får inte exportera råolja USA:s raff kan köpa inhemsk LTO till artificiellt lågt pris Säljer bränslen på fri global marknad

38 Europas raffinaderikris Långsiktig trend: Mer globaliserad bränslemarknad – möjlighet/utmaning? –”behöver Europa egna raff?” Europas raffinaderier ger flexibilitet Sveriges raffinaderier har möjliggjort våra höga miljöstandards i främst diesel Svenska raff i framkanten vad gäller bioinblandningar/produktion

39 Energimyndighetens nyhetsbrev Gratis prenumeration på vår hemssida Läget på olje-, gas- och kolmarknaden Läget på elmarknaden http://www.energimyndigheten.se/Statistik/Energimarknadsrapporter/

40 Mer information www.energimyndigheten.se/tryggenergi www.energimyndigheten.se/tryggenergiTack! samuel.ciszuk@energimyndigheten.se


Ladda ner ppt "Trygg energiförsörjning i en föränderlig olje- och gasmarknad Samuel Ciszuk Enh. för Trygg Energiförsörjning Energimyndigheten Simra 2014-09-17."

Liknande presentationer


Google-annonser