Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsistoriet 2014-11-26 Budget - regeringsförslaget Utbildningsplatser Campus Gotland Medelhavsinstituten Stipendier Marknadsföring internationellt Statens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsistoriet 2014-11-26 Budget - regeringsförslaget Utbildningsplatser Campus Gotland Medelhavsinstituten Stipendier Marknadsföring internationellt Statens."— Presentationens avskrift:

1

2 Konsistoriet 2014-11-26

3 Budget - regeringsförslaget Utbildningsplatser Campus Gotland Medelhavsinstituten Stipendier Marknadsföring internationellt Statens servicecenter SSC

4 Nytt ALF Förhandling har påbörjats om nytt regionalt avtal. Klart i april. ALF = Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

5 Områdesdialoger under hösten Diskussionen strukturerades utifrån följande frågeställningar: Hur hanteras de strategiska satsningarna i universitetets verksamhetsplan för 2015 på områdes-/fakultetsnivå? Vilka strategiska frågor finns på områdes-/fakultetsnivå? Vilka strategiska frågor behöver lyftas i arbetet med universitetets verksamhetsplan för 2016? Vad ska framföras till regeringen i budgetunderlaget för 2016-2018?

6 Status olika utredningar Harriet Wallbergs förslag om kvalitetssäkringssystem –Går på SUHFs linje Kåre Bremer, ledningsutredning, intervjuer och enkäter VR:s referensgrupp: rektorerna avstår att delta –ordinarie mötet flyttades med kort varsel så flera inte har möjlighet delta. –referensgruppen inte upplever att de har varit delaktiga i processen. Samtidigt vill de med kraft understryka vikten av att förslaget skickas ut på remiss till lärosätena.

7 Anslag och utmärkelser Björkénskapriset till Leif Wide, professor emeritus i endokrinologisk biokemi och upptäckaren av bland annat moderna graviditetstest. Årets innovationspris Hjärnäpplet till Mats Leijon Språkvårdare får årets Disapris

8 Professorsinstallation 25 nya professorer Pedagogiska priset

9 Anslag och utmärkelser 35 miljoner till uppsalaprojekt om hjärtinfarkt och stroke Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)har beslutat att dela ut nio rambidrag mellan 30 och 35 miljoner vardera inom utlysningen ”Nya biomarkörer med klinisk relevans”. Agneta Siegbahn vid Uppsala universitet har fått ett av bidragen till ett projekt som ska bidra till säkrare riskbedömningar vid hjärtinfarkt och stroke. Europaforskningen stärks av framstående gästprofessor Professor Adrienne Héritier är 2015 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur. Uppsala universitet får 33 miljoner till utvecklingsforskning Uppsala universitet får nära 33 miljoner kronor i bidrag till 14 projekt när Vetenskapsrådet delar ut bidrag till utvecklingsforskning. International Career Grant till fyra uppsalaforskare Beslut om bidrag för ansökningar om International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) har fattats av Vetenskapsrådet. Fyra forskare vid Uppsala universitet får sammanlagt 27 miljoner kronor i bidrag.

10 Anslag och utmärkelser - VR 130 miljoner kronor till Uppsalaforskning inom medicin och hälsa I sin stora utlysning av forskningsbidrag har Vetenskapsrådet beviljat sammanlagt 130 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa vid Uppsala universitet. 129 miljoner kronor till Uppsalaforskning inom humaniora och samhällsvetenskap I sin stora utlysning av forskningsbidrag har Vetenskapsrådet beviljat sammanlagt 129 miljoner kronor till forskning vid Uppsala universitet inom humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala universitet tilldelas mer pengar än något annat svenskt lärosäte.

11 Anslag och utmärkelser - VR 18 miljoner var till två yngre uppsalaforskare Två forskare vid Uppsala universitet får 18 miljoner var när Vetenskapsrådet delar ut bidrag till ”framstående yngre forskare”. 213 miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik Uppsala universitet får nära 213 miljoner när Vetenskapsrådet delar ut bidrag till naturvetenskap och teknikvetenskap i den stora utlysningen. Det motsvarar 18 procent av det totala bidragsbeloppet. Drygt 21 miljoner till forskning inom utbildningsvetenskap Uppsala universitet får 21 368 000 kronor i bidrag när Vetenskapsrådet delar ut bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning i årets stora utlysning. Det motsvarar nära 11 procent av det totala bidraget till projekt inom utbildningsvetenskap.

12 -UU har förbättrat sin position inom samtliga ämnesråd utom utbildningsvetenskapen. Inom det konstnärliga området är vi inte aktiva. -UU största mottagare om samtliga ämnesråd räknas in. UU även störst inom humaniora och samhällsvetenskap samt inom utvecklingsforskningen. -Generell strävan att ge medel för fyraåriga projekt, men viss variation förekommer vilket försvårar jämförbarheten mellan åren. -Unga forskare tilldelas medel på flera olika sätt. Inom den riktade utlysningen ”Framstående yngre forskare” ligger LU på första plats och UU på tredje, men LU dominerar stort när det gäller beviljat belopp. VR Stora utlysningen

13 Totalt beviljat - Stora utlysningen 2014, mnkr Jämförelse med 2013-års rangordning: KI, LU, UU, GU, SU

14 HS beviljat belopp,mnkr Beviljat totalt: 432 (437) mnkr varav 357 (308) mnkr till projekt Resterande: Demokrati och offentlig förvaltning33 mnkr Forskning om det civila samhället43 mnkr Unga forskare – ej redovisat

15 MH beviljat belopp, mnkr Beviljat totalt : 829 (966) mnkr varav 631 (647) mnkr till projekt Resterande: Alternativ till djurförsök enligt 3R-principen15 (14) mnkr Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö28 (51) mnkr Unga forskare152 (179) mnkr

16 TN beviljat belopp, mnkr Beviljat totalt: 1195 (938) mnkr varav 822 (688) mnkr till projekt Resterande: 222 mnkrUnga forskare 60 mnkrStrategisk energiforskning 90 mnkrStrategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik

17 Utbildningsvetenskap – beviljat belopp 2015-2019 (mnkr) Beviljat totalt under 2015-2019: 198 (219) mnkr varav 153 (169) mnkr till projekt Resterande: Lärande-hjärna-praktik45 mnkr Unga forskare – ej redovisat

18 Utvecklingsforskning Beviljat totalt: 190 mnkr varav 155 mnkr till projekt Swedish Research Links35 mnkr

19 Framstående yngre forskare 2014 Endast schablonbelopp om tre mnkr/år under sex år beviljas.

20 Internationellt Sweden - Kyoto Seminar 11- 12 september Tokyo Tech – besök 16- 17 september Magna Charta – konferens 19 september Baltic University Programme Rectors Conference Campus Gotland 22 – 24 oktober Kapstaden 25-27 november: Invigning av Erasmus Mundus – projektet INSPIRE

21 Internationellt Vårt kontor i Vietnam, Hanoi, invigdes den 11/11

22 Dag Hammarskjöld-föreläsningen Dag Hammarskjöld- föreläsningen hölls av chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP Helen Clark

23 Årets alumn Jan och Maria Berglin får utmärkelsen ”Årets alumn”

24 Hett i media Ny studie visar koppling mellan sömn och skolresultat Nytt smart och miljövänligt batteri löser flera problem Viktig mekanism som reglerar svettning identifierad Sömnstörningar ökar risken för Alzheimers sjukdom Europeiskt konsortium ska bekämpa antibiotikaresistens och bristen på nya läkemedel

25 Hett i media Mjölk ger svaga ben Stor debatt kring mjölkens nyttighet efter UCR-rapport.

26 Hett i media Den 12 november sänkte rymdsonden Rosetta ned en landare på kometen 67P/Churyumov- Gerasimenko. Anders Eriksson (i förgrunden) är forskare vid institutet för rymdfysik och har varit med i projektet sedan starten.

27 Donationer - AdVince Virusbehandlingen av neuroendokrina tumörer har fått namnet AdVince efter Vince Hamilton, vars stora donation möjliggjort kliniska studier. De kliniska försöken påbörjas förhoppningsvis under våren 2015, men tidpunkten är beroende av Läkemedelsverkets respons till forskarnas ansökan. Den kliniska studien inleds

28 Ranking Rankningslista Placering ARWU (Shanghairankingen) (2014) 60 QS (2014/15) 81 Times Higher Education (2014/15) 98 Leiden ranking (2014)240 (MNCS) NTU (tidigare HEEACT) (2014) 96 Webometrics (2014)153 U-rank (nationell rankning) (2013) 5

29 Segerstedthuset - bygget igång!

30


Ladda ner ppt "Konsistoriet 2014-11-26 Budget - regeringsförslaget Utbildningsplatser Campus Gotland Medelhavsinstituten Stipendier Marknadsföring internationellt Statens."

Liknande presentationer


Google-annonser