Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Inkomstförsäkring 1 januari 2009 i samarbete med Folksam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Inkomstförsäkring 1 januari 2009 i samarbete med Folksam."— Presentationens avskrift:

1 1 Inkomstförsäkring 1 januari 2009 i samarbete med Folksam

2 2 Vilka omfattas av inkomstförsäkringen? Inkomstförsäkring omfattar alla medlemmar hos de Förbund som tecknat inkomstförsäkring. Medlem i en a-kassa. Om du skulle bli arbetslös innebär det att du kan få ut ca 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst efter skatt tillsammans med a-kassan. Gäller till och med månaden innan medlem fyller 65 år. Den som har fyllt 64 år får inte inträda i försäkringen.

3 3 Medlemsvillkor För att kunna få ersättning från försäkringen måste du oavbrutet ha omfattas av försäkringen de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde. Under kvalifikationstiden får du inte ha varit arbetslös. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då medlemmen har sin första karensdag i arbetslöshetskassans ersättningsperiod. Undantag från denna regel kan ske för de medlemmar som omfattas av speciell startregeln i förbundet. Tag kontakt med ditt förbund för mer information om eventuell startregen finns?

4 4 Vem kan få ersättning? Den som har rätt till inkomstrelaterad ersättning från a- kassan och som blivit arbetslös.Inte är avtalspensionerad. Ersättning utgår i 100/200 ersättningsdagar beroende på vad ditt förbund valt. Den som har en ersättningsgrundande inkomst över 18 700 kr ( nuvarande tak i a-kassan). Inkomster över 35 000 kronor per månad ersätts ej. Vissa förbund har tagit bort inkomsttaket. Utbetalningen följer a-kassans regler, d.v.s. maximalt fem ersättningsdagar per vecka, 22 dagar per månad.

5 5 Så här går det till vid arbetslöshet! A-kassan tar beslut om a-kasseersättning och meddelar medlem. A-kassan sänder med anmälningsblankett för inkomstförsäkringen. Medlem ansöker själv om ersättning från inkomstförsäkringen. Du sänder själv in anmälningsblanketten till ditt förbund, se på blanketten vart du ska sända den. Sänd även med kopia på a-kassans beslutsbrev och ditt utbetalningsbesked för första utbetalningsperioden i a- kassan.

6 6 Så här går det till! Förbundet mottager och behandlar ansökan och sänder den vidare till Förenade Liv. Förenade Liv, beslutar om ersättning och gör utbetalning från inkomstförsäkringen. Medlemmen skickar därefter själv fortlöpande kopia på sina utbetalningsbesked från a-kassan till Förenade Liv – per post eller mejl. Om din arbetslöshet upphör kan återstående dagar betalas ut om du återigen blir arbetslös inom 12 månader (dock max 100 ersättningsdagar)

7 7 Ersättningens storlek! Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas på den ersättningsgrundande inkomst som a-kassan fastställt vid arbetslöshetens inträde. Ersättning betalas ut med ett belopp som motsvarar 80 procent av den del av din ersättningsgrundande inkomst efter skatt, som överstiger det inkomsttak som a-kassan tillämpar. Se exempel 

8 8 Ersättningsgrundande ersättning 25 000 kr/mån Från a-kassan = 18 700 * 80 % = 14 960 – 3 792 (skatt) = 11 168 kr/mån Din nivå = 25 000 * 80 % = 20 000 – 5 442 (schablonbelopp) = 14 558 kr/mån Din ersättning = 11 168 kr/mån från a-kassan + 3 390 kr/mån från Förbundets inkomstförsäkring = 14 558 kr/mån

9 9 Ersättningsgrundande ersättning 20 000 kr/mån Från a-kassan = 18 700 * 80 % = 14 960 – 3 792 (skatt) = 11 168 kr/mån Din nivå = 20 000 * 80 % = 16 000 – 4 122 (schablonbelopp) = 11 878kr/mån Din ersättning = 11 168 kr/mån från a-kassan + 710 kr/mån från Förbundets inkomstförsäkring = 11878 kr/mån

10 10 Mer information! På förbundens hemsidor, finns mer information om inkomstförsäkringen. Om du inte är nöjd med beslutet för din inkomstförsäkring kan du gå vidare och överklaga beslutet via Folksams kundombudsman.


Ladda ner ppt "1 Inkomstförsäkring 1 januari 2009 i samarbete med Folksam."

Liknande presentationer


Google-annonser