Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svein Lie 1 Nordplus språk - Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svein Lie 1 Nordplus språk - Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR."— Presentationens avskrift:

1 Svein Lie 1 Nordplus språk - Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR

2 Svein Lie2 Nordplus språk - mål - att främja internordisk språkförståelse - att främja internordisk språkförståelse - att stärka kunskapen om språken i Norden - att stärka kunskapen om språken i Norden - att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden - att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden - att stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden - att stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden

3 Svein Lie3 - att främja internordisk språkförståelse att främja skandinavisk språkförståelse eller grannspråksförståelse, det vill säga inbördes förståelse mellan svenska, danska och norska, att främja skandinavisk språkförståelse eller grannspråksförståelse, det vill säga inbördes förståelse mellan svenska, danska och norska, att främja kunskaperna i (’beherskelse af’) de skandinaviska språken som främmande språk i Norden, det vill säga i första hand svenska i de finskspråkiga delarna av Finland, danska på Färöarna, Grönland och Island och norska och svenska i Sameland, att främja kunskaperna i (’beherskelse af’) de skandinaviska språken som främmande språk i Norden, det vill säga i första hand svenska i de finskspråkiga delarna av Finland, danska på Färöarna, Grönland och Island och norska och svenska i Sameland, att främja kunskaperna i finska, färöiska, grönländska, isländska och samiska som främmande språk i de andra nordiska länderna. att främja kunskaperna i finska, färöiska, grönländska, isländska och samiska som främmande språk i de andra nordiska länderna.

4 Svein Lie4 - att stärka kunskapen om språken i Norden att nordborna (...) har generella kunskaper om språken i Norden att nordborna (...) har generella kunskaper om språken i Norden att tillhandahålla information och upplysningar om de olika språken och de olika språkförhållandena i Norden och om hur språken skiljer sig från varandra t.ex. i fråga om ortografi, uttal, namnskick och räkneord. att tillhandahålla information och upplysningar om de olika språken och de olika språkförhållandena i Norden och om hur språken skiljer sig från varandra t.ex. i fråga om ortografi, uttal, namnskick och räkneord.

5 Svein Lie5 - att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden - individens rätt till sitt eget modersmål, oberoende av om detta är ett majoritetsspråk, ett minoritetsspråk eller ett invandrarspråk. Alla nordbor skall ha rätt att utveckla sitt modersmål och att få erkänsla och stöd för en sådan utveckling - individens rätt till sitt eget modersmål, oberoende av om detta är ett majoritetsspråk, ett minoritetsspråk eller ett invandrarspråk. Alla nordbor skall ha rätt att utveckla sitt modersmål och att få erkänsla och stöd för en sådan utveckling

6 Svein Lie6 -att stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden De nordiska språkens ställning både nationellt, i det nordiska samarbetet och även utanför Norden bör stärkas via språkpolitiska åtgärder och aktivt deltagande i den språkpolitiska debatten på nationell, nordisk och internationell nivå. De nordiska språkens ställning både nationellt, i det nordiska samarbetet och även utanför Norden bör stärkas via språkpolitiska åtgärder och aktivt deltagande i den språkpolitiska debatten på nationell, nordisk och internationell nivå.

7 Svein Lie7 Nordplus språk - aktiviteter kurser konferenser forskningsprojekt utredningsarbete publikationer ordboks- och terminologiarbete utveckling och publicering av läromedel och undervisningsmaterial språkteknologiska projekt etablering av nätverk mellan aktörer på språkområdet upplysningsarbete riktat till allmänheten

8 Svein Lie8 Nordplus språk - skal administreres av Internasjonalt kontor ved Islands universitet, - skal administreres av Internasjonalt kontor ved Islands universitet, - og ledes av det nye organet Nordens språkråd, som skal ha følgende oppgaver … - og ledes av det nye organet Nordens språkråd, som skal ha følgende oppgaver …

9 Svein Lie9 Nordens språkråd - oppgaver Att fungera som sakkunnigt organ åt Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet när det gäller nordiska språkfrågor och nordisk språkpolitik Att fungera som sakkunnigt organ åt Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet när det gäller nordiska språkfrågor och nordisk språkpolitik Att fungera som ledningsgrupp för det tvärgående stödprogrammet Nordplus språk Att fungera som ledningsgrupp för det tvärgående stödprogrammet Nordplus språk Att ansvara för samarbetet mellan de nordiska språknämnderna Att ansvara för samarbetet mellan de nordiska språknämnderna Att bedriva annan verksamhet som främjar målsättningen Att bedriva annan verksamhet som främjar målsättningen

10 Svein Lie10 Nordens språkråd - sammensetning 14 medlemmar: 14 medlemmar: 2 representanter från vart och ett av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, 2 representanter från vart och ett av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, 1 representant från vart och ett av de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samt 1 representant från vart och ett av de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samt 1 representant för Sametinget. 1 representant för Sametinget.

11 Svein Lie11 Noe blir borte - Nordmål (= støtteprogram for nordisk språkforståelse) Nordkurs (= sommerkurs i Nordens språk og litteratur) Nordisk språkråd (= samarbeidsorgan for de nordiske språknemndene) (Men aktivitetene skal fortsette med Nordens språkråd / Nordplus språk!)

12 Svein Lie12 Men vi kan ikke gjøre alt … Nordplus språk skal fremme språkforståelse m.m., men … Nordplus språk skal fremme språkforståelse m.m., men … … også andre programmer bidrar, f.eks. … også andre programmer bidrar, f.eks. de andre Nordplus-programmene de andre Nordplus-programmene NorFA, Nifin, Nordisk kulturfond mfl. NorFA, Nifin, Nordisk kulturfond mfl. Og deres oppgaver skal ikke Nordplus språk ta på seg Og deres oppgaver skal ikke Nordplus språk ta på seg

13 Svein Lie13 Thomas Östros (S): 'Den overordnede målsætning med de nordiske mobilitets- og netværksprogrammer på uddannelsesområdet er at fremme det nordiske kultur-, sprog- og værdifællesskab. Dette mål ligger fast. … “ 'Den overordnede målsætning med de nordiske mobilitets- og netværksprogrammer på uddannelsesområdet er at fremme det nordiske kultur-, sprog- og værdifællesskab. Dette mål ligger fast. … “ (Fra pressemedling da T.Ö. introduserte Nordplus- programmene ved Nordisk råds sesjon i Oslo 29. okt. 2003)

14 Svein Lie 14 Med ønske om at Nordplus språk kan hjelpe oss til å bevare ”det umistelige” nordiske språkfellesskapet!

15 15 Takk for meg! Og - God jul! God jul! Glædelig jul! Glædelig jul! Hyvää joulua! Hyvää joulua! Gleðileg jól! Gleðileg jól! Gleðilig jól! Gleðilig jól! Juullimi ukiortaassamilu pilluarit! Juullimi ukiortaassamilu pilluarit! Buorit Juovllat! Buorit Juovllat!


Ladda ner ppt "Svein Lie 1 Nordplus språk - Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR."

Liknande presentationer


Google-annonser