Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR"— Presentationens avskrift:

1 - Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR
Nordplus språk - Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR Svein Lie

2 Nordplus språk - mål - att främja internordisk språkförståelse
- att stärka kunskapen om språken i Norden - att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden - att stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden Svein Lie

3 - att främja internordisk språkförståelse
att främja skandinavisk språkförståelse eller grannspråksförståelse, det vill säga inbördes förståelse mellan svenska, danska och norska, att främja kunskaperna i (’beherskelse af’) de skandinaviska språken som främmande språk i Norden, det vill säga i första hand svenska i de finskspråkiga delarna av Finland, danska på Färöarna, Grönland och Island och norska och svenska i Sameland, att främja kunskaperna i finska, färöiska, grönländska, isländska och samiska som främmande språk i de andra nordiska länderna. Svein Lie

4 - att stärka kunskapen om språken i Norden
att nordborna (...) har generella kunskaper om språken i Norden att tillhandahålla information och upplysningar om de olika språken och de olika språkförhållandena i Norden och om hur språken skiljer sig från varandra t.ex. i fråga om ortografi, uttal, namnskick och räkneord. Svein Lie

5 - att främja en demokratisk språkpolitik och språksyn i Norden
- individens rätt till sitt eget modersmål, oberoende av om detta är ett majoritetsspråk, ett minoritetsspråk eller ett invandrarspråk. Alla nordbor skall ha rätt att utveckla sitt modersmål och att få erkänsla och stöd för en sådan utveckling Svein Lie

6 -att stärka de nordiska språkens ställning i och utanför Norden
De nordiska språkens ställning både nationellt, i det nordiska samarbetet och även utanför Norden bör stärkas via språkpolitiska åtgärder och aktivt deltagande i den språkpolitiska debatten på nationell, nordisk och internationell nivå. Svein Lie

7 Nordplus språk - aktiviteter
kurser konferenser forskningsprojekt utredningsarbete publikationer ordboks- och terminologiarbete utveckling och publicering av läromedel och undervisningsmaterial språkteknologiska projekt etablering av nätverk mellan aktörer på språkområdet upplysningsarbete riktat till allmänheten Svein Lie

8 Nordplus språk - skal administreres av Internasjonalt kontor ved Islands universitet, - og ledes av det nye organet Nordens språkråd, som skal ha følgende oppgaver … Svein Lie

9 Nordens språkråd - oppgaver
Att fungera som sakkunnigt organ åt Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet när det gäller nordiska språkfrågor och nordisk språkpolitik Att fungera som ledningsgrupp för det tvärgående stödprogrammet Nordplus språk Att ansvara för samarbetet mellan de nordiska språknämnderna Att bedriva annan verksamhet som främjar målsättningen Svein Lie

10 Nordens språkråd - sammensetning
14 medlemmar: 2 representanter från vart och ett av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, 1 representant från vart och ett av de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samt 1 representant för Sametinget. Svein Lie

11 Noe blir borte - Nordmål Nordkurs Nordisk språkråd
(= støtteprogram for nordisk språkforståelse) Nordkurs (= sommerkurs i Nordens språk og litteratur) Nordisk språkråd (= samarbeidsorgan for de nordiske språknemndene) (Men aktivitetene skal fortsette med Nordens språkråd / Nordplus språk!) Svein Lie

12 Men vi kan ikke gjøre alt …
Nordplus språk skal fremme språkforståelse m.m., men … … også andre programmer bidrar, f.eks. de andre Nordplus-programmene NorFA, Nifin, Nordisk kulturfond mfl. Og deres oppgaver skal ikke Nordplus språk ta på seg Svein Lie

13 Thomas Östros (S): 'Den overordnede målsætning med de nordiske mobilitets- og netværksprogrammer på uddannelsesområdet er at fremme det nordiske kultur-, sprog- og værdifællesskab. Dette mål ligger fast. … “ (Fra pressemedling da T.Ö. introduserte Nordplus-programmene ved Nordisk råds sesjon i Oslo 29. okt. 2003) Svein Lie

14 Med ønske om at Nordplus språk kan hjelpe oss til å bevare ”det umistelige” nordiske språkfellesskapet! Svein Lie

15 Takk for meg! Og - God jul! Glædelig jul! Hyvää joulua! Gleðileg jól!
Gleðilig jól! Juullimi ukiortaassamilu pilluarit! Buorit Juovllat! Svein Lie


Ladda ner ppt "- Det nye programmet for det nordiske språksamarbeidet innen NMR"

Liknande presentationer


Google-annonser