Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska nätverk, partnership och allianser Oslo universitet den 9 mars 2012 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska nätverk, partnership och allianser Oslo universitet den 9 mars 2012 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Nordiska nätverk, partnership och allianser Oslo universitet den 9 mars 2012 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och välfärd momb@norden.org

2 Innehåll 1.Norden och Nordiska ministerrådet - Organisation och förutsättningar för samarbetet 2.Vad gör Ministerrådet? - Politiska initiativ - Program - Projekt 3. Nordiska nätverk och internationellt samarbete - Kunskapstrianglar i Norden - Internationella projekt Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 2

3 1. Norden och Nordiska Ministerrådet •Organisation och förutsättningar för samarbetet Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 3

4 Nordisk Ministerråd Norden Fem länder •Danmark •Finland •Island •Norge •Sverige och de tre självstyrande områdena •Färöarna •Grönland •Åland Omfattar åtta tidzoner Cirka 26 miljoner invånare (2011)

5 Nordisk Ministerråd Övergripande om Nordiska ministerrådet •De nordiska regeringarnas samarbetsorgan, bildat 1971. •Statsministrarna har det övergripande ansvaret för det nordiska samarbetet. •Samarbetsministrarna (MR-SAM) koordinerar med hjälp av tjänstemän i den nordiska samarbetskommittén, NSK. •Ordförandeskapet växlar mellan de fem nordiska länderna och löper på ett år. De självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland deltar också i samarbetet.

6 Nordisk Ministerråd Vad kostar det nordiska samarbetet? •Ca. 35-40 DKK per invånare och år •961 miljoner DKK i samlad budget (2012) Fördelningsnyckel* •22,2% Danmark •17,8% Finland •0,8% Island •29,2% Norge •30,1% Sverige *2012

7 Nordisk Ministerråd Nordiska ministerrådet 24-06-20147

8 Nordisk Ministerråd Inom Nordiska ministerrådet samarbetar regeringarna inom: 1.Ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik 2.Ministerrådet för arbetsliv 3.Ministerrådet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk 4.Ministerrådet för jämställdhet 5.Ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik 6.Ministerrådet för kultur 7.Ministerrådet för lagstiftningsfrågor 8.Ministerrådet för miljö 9.Ministerrådet för social- och hälsopolitik 10.Ministerrådet för utbildning och forskning 11.Samarbetsministrarna

9 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 9 NMRs sekretariat Avdeling for Kunnskap og Velferd NMRs sekretariat Avdeling for Kunnskap og Velferd EK-U (Embetsmannskomiteen for Utdanning og forskning) MR-U (Ministerrådet for Utdanning og forskning) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Institusjoner og Samarbeidsorganer NordVulk Nordita NIAS NSI NIS m.fl. Institusjoner og Samarbeidsorganer NordVulk Nordita NIAS NSI NIS m.fl. Rammeprogram: NordPlus Rammeprogram: NordPlus NordForsk Arbeids- og ekspertgrupper (IT, med baltiske land m.fl.) Arbeids- og ekspertgrupper (IT, med baltiske land m.fl.) Nordisk Skole Samarbeid (NSS) Voksnes Læring (SVL) Høyere Utdanning (HÖGUT) Høyere Utdanning (HÖGUT) Ad hoc - Forskning

10 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 10 Nytt program fr.om. 2012

11 24.6.201411 Etablerade instrument på den nordiska nivån Utbildning: Mobilitet, nätverk och projekt A strong Nordic Research and Innovation Area as a part of ERA Nordic Energy Research Nordregio Specialised and targeted Innovation Forskning Infrastruktur R&D och utbildning

12 Forskningsinvesteringar i Norden Kilde: Eurostat 2007 De nordiske lands forskning utgjør 4 - 5 % av verdens forskning - Andelen er relativt synkende

13 Grundläggande principer för det nordiska forskningssamarbetet Satsningar baseras på nationella prioritering, dvs nordiska satsningar förväntas utlösa nationella medel (1/3 nordiskt och 2/3 nationellt) Nordisk nytta, dvs nordiska satsningar baseras på nationella styrkepositioner inte på vad som brister eller saknas nationellt

14 Organisation och förutsättningar sammanfattning •Många aktörer – relativt lite pengar… •Omfattande nordiskt forsknings- och utbildningssamarbete •NordForsk och NordPlus utgör kärnan i NMRs investeringar i utbildning och forskning Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 14

15 2. Vad gör Nordiska Ministerrådet? •Politiska initiativ •Program •Projekt

16 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 16 Norden – i världen

17 Globaliseringsinitiativ 1. Globaliseringsforum och generell profilering av Globaliseringsinitiativ 2. Nordisk toppforskning (TFI) 3. Innovationsrepresentation i Asien 5.Bek ä mpande av gr ä nshinder i Norden 6.Utvecklingen av det nordiska forsknings- och innovationsomr å det (NORIA) 7. eScience 8. Fr ä mjande av h ö gre utbildning i Norden 9. En god uppl ä rning av ungdomar och vuxna, 10. Belysning av konsekvenserna av klimatf ö r ä ndringarna p å naturresurser i Norden 11. Kultur och kreativitet 12. H ä lsa och v ä lf ä rd 13. Energi och transport, samt uppf ö ljning Energiexpo 14. Klimatv ä nligt byggeri Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 17

18 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 18

19 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 19

20 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk samarbejde 20 Nordic Master in Gerontology Nordic Master in Plant Pathology Nordic Master in the Religious Roots of Europe Nordic Master in Marine Ecosystems and Climate Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering Nordic Master in Innovative Information and Communication Technologies 2011 – sammanlagt 16 program 2012 – ny utlysning www.siu.no

21 Green growth A “task force” is to be set up to map out Nordic positions of strength and identify sectors in which co-operation between the Nordic countries will add value. The task force will make tangible recommendations for making green growth one of the objectives for Nordic globalisation work. Grön växt

22 MR-U:s strategi Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 22 Utveckla välfungerande, gränslösa, nordiska utbildnings-, forsknings- och innovationsområden; för att säkra att Norden blir föregångsregion för kompetensutveckling och forskning av hög kvalitet. Säkra en effektiv och flexibel, gemensam arbetsmarknad och tillgång till kompetent arbetskraft. Främja Nordens konkurrenskraft, bland annat genom grön tillväxt. Främja nordiskt deltagande och inflytande på den globala arenan. Vidareutveckla gemensamma värderingar, som är grunden till en nordisk språk- och kulturidentitet och de nordiska ländernas samhällsmodeller.

23 MR-U:s tematiska prioriteringar inom forskning och utbildning Kunskap för grön växt Kunskap för välfärd Kunskapsbaserad ekonomi 24/06/2014 23

24 3. Nordiska nätverk och internationellt samarbete •Kunskapstrianglar i Norden •Internationella projekt •Annat som pågår Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 24

25 •Kunskapstrianglar i Norden Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 25

26 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 26 Vad är en Kunskapstriangel?

27 Kartläggning av strategier och genomförda aktiviter i de nordiska länderna Under våren 2011 genomförde Technopolis på uppdrag av ÄK-U en studie av Kunskapstriangeln i Norden I juni 2011 presenterades rapporten: Kartläggning av strategier och genomförda aktiviter i de nordiska länderna. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 27

28 Kartläggning av strategier och genomförda aktiviter i de nordiska länderna-slutsatser Inom den nationella utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken i de nordiska länderna är begreppet kunskapstriangeln, liksom i lokala sammanhang på olika lärosäten är begreppet mindre använt men Kunskapstriangeln som idé är däremot ytterst levande, och rapportens övergripande tolkning och slutsats är att utvecklingen i samtliga fem nordiska länder inom de verksamheter som bedrivs inom universiteten och högskolorna, går mot en ökad integration mellan utbildning, forskning och innovation Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 28

29 NMR:s satsning på nordiska kunskapstriangelnätverk Nordiska ministerrådet utlyste våren 2011 en tre-årig satsning med syfte att etablera nätverk mellan nordiska universitet och högskolor som bidrar till ett förstärkt samspel mellan akademi och samhälle samt ökat kunskapsutbyte kring kommersialisering och innovation. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 29

30 Finansierade nordiska kunskapstriangelnätverk METIS: att stärka, förbättra och effektivisera kommersialiseringsverksamheten vid universiteten i Norden NORDTEK: Det nordiska rektorsmötet för de tekniska högskolorna; att skapa en arena där nordiska kunskapstrianglar kan etableras. Fokusområden utgörs av Industridesign och välfärdsteknologi. Culture-KICK: att underlätta utbyte av existerande nordisk forskning och kunskap inom design NeRo: fokus ligger på att utveckla nätverk och roadmap for välfärdsteknologi inom hälsosektorn Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 30

31 24.06.2014 31

32 • Internationella projekt Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 32

33 Cooperation between Nordic Council of Ministers and Nordic Center Fudan (Shanghai): - SINO-Nordic networks within research, education and innovation

34 September 28th - new MoU with Russia 24.06.2014 34

35 Annat som pågår… Profilering av nordiska högskolor; en nordisk tillämpning av ”U-Multirank” (CHEPS) Utredning av studieavgifter Studieavgiftsgruppen ENIC/NARIC-nätverket: erkännande av examina Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 35

36 Frågor? Tack för uppmärksamheten! Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 36


Ladda ner ppt "Nordiska nätverk, partnership och allianser Oslo universitet den 9 mars 2012 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser