Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska nätverk, partnership och allianser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska nätverk, partnership och allianser"— Presentationens avskrift:

1 Nordiska nätverk, partnership och allianser
Oslo universitet den 9 mars 2012 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och välfärd

2 Innehåll Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Norden och Nordiska ministerrådet - Organisation och förutsättningar för samarbetet Vad gör Ministerrådet? - Politiska initiativ - Program - Projekt Nordiska nätverk och internationellt samarbete Kunskapstrianglar i Norden - Internationella projekt

3 1. Norden och Nordiska Ministerrådet
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 1. Norden och Nordiska Ministerrådet Organisation och förutsättningar för samarbetet

4 Norden Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige
och de tre självstyrande områdena Färöarna Grönland Åland Omfattar åtta tidzoner Cirka 26 miljoner invånare (2011)

5 Övergripande om Nordiska ministerrådet
De nordiska regeringarnas samarbetsorgan, bildat 1971. Statsministrarna har det övergripande ansvaret för det nordiska samarbetet. Samarbetsministrarna (MR-SAM) koordinerar med hjälp av tjänstemän i den nordiska samarbetskommittén, NSK. Ordförandeskapet växlar mellan de fem nordiska länderna och löper på ett år. De självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland deltar också i samarbetet.

6 Vad kostar det nordiska samarbetet?
Ca DKK per invånare och år 961 miljoner DKK i samlad budget (2012) Fördelningsnyckel* 22,2% Danmark 17,8% Finland 0,8% Island 29,2% Norge 30,1% Sverige *2012

7 Nordiska ministerrådet

8 Inom Nordiska ministerrådet samarbetar regeringarna inom:
Ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik Ministerrådet för arbetsliv Ministerrådet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk Ministerrådet för jämställdhet Ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik Ministerrådet för kultur Ministerrådet för lagstiftningsfrågor Ministerrådet för miljö Ministerrådet för social- och hälsopolitik Ministerrådet för utbildning och forskning Samarbetsministrarna

9 NordForsk NordPlus MR-U (Ministerrådet for Utdanning og forskning)
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd NMRs sekretariat Avdeling for Kunnskap og Velferd EK-U (Embetsmannskomiteen for Utdanning og forskning) NordForsk Nordisk Skole Samarbeid (NSS) Rammeprogram: NordPlus Voksnes Læring (SVL) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Høyere Utdanning (HÖGUT) Ad hoc - Forskning Institusjoner og Samarbeidsorganer NordVulk Nordita NIAS NSI NIS m.fl. Arbeids- og ekspertgrupper (IT, med baltiske land m.fl.) Nordisk samarbejde 9

10 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond
Nytt program fr.om. 2012

11 Etablerade instrument på den nordiska nivån
Utbildning: Mobilitet, nätverk och projekt Forskning A strong Nordic Research and Innovation Area as a part of ERA Innovation Nordic Energy Research Nordregio Specialised and targeted Infrastruktur R&D och utbildning 11

12 Forskningsinvesteringar i Norden
Kilde: Eurostat 2007 De nordiske lands forskning utgjør % av verdens forskning - Andelen er relativt synkende

13 Grundläggande principer för det nordiska forskningssamarbetet
Satsningar baseras på nationella prioritering, dvs nordiska satsningar förväntas utlösa nationella medel (1/3 nordiskt och 2/3 nationellt) Nordisk nytta, dvs nordiska satsningar baseras på nationella styrkepositioner inte på vad som brister eller saknas nationellt

14 Organisation och förutsättningar sammanfattning
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Många aktörer – relativt lite pengar… Omfattande nordiskt forsknings- och utbildningssamarbete NordForsk och NordPlus utgör kärnan i NMRs investeringar i utbildning och forskning

15 2. Vad gör Nordiska Ministerrådet?
Politiska initiativ Program Projekt

16 Norden – i världen Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond

17 Globaliseringsinitiativ
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 1. Globaliseringsforum och generell profilering av Globaliseringsinitiativ 2. Nordisk toppforskning (TFI) 3. Innovationsrepresentation i Asien 5.Bekämpande av gränshinder i Norden 6.Utvecklingen av det nordiska forsknings- och innovationsområdet (NORIA) 7. eScience 8. Främjande av högre utbildning i Norden 9. En god upplärning av ungdomar och vuxna, 10. Belysning av konsekvenserna av klimatförändringarna på naturresurser i Norden 11. Kultur och kreativitet 12. Hälsa och välfärd 13. Energi och transport, samt uppföljning Energiexpo 14. Klimatvänligt byggeri

18 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond

19 Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond

20 Nordic Master in Gerontology Nordic Master in Plant Pathology
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordic Master in Gerontology Nordic Master in Plant Pathology Nordic Master in the Religious Roots of Europe Nordic Master in Marine Ecosystems and Climate Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering Nordic Master in Innovative Information and Communication Technologies 2011 – sammanlagt 16 program 2012 – ny utlysning Nordisk samarbejde 20

21 Grön växt Green growth A “task force” is to be set up to map out Nordic positions of strength and identify sectors in which co-operation between the Nordic countries will add value. The task force will make tangible recommendations for making green growth one of the objectives for Nordic globalisation work.

22 MR-U:s strategi Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Utveckla välfungerande, gränslösa, nordiska utbildnings-, forsknings- och innovationsområden; för att säkra att Norden blir föregångsregion för kompetensutveckling och forskning av hög kvalitet. Säkra en effektiv och flexibel, gemensam arbetsmarknad och tillgång till kompetent arbetskraft. Främja Nordens konkurrenskraft, bland annat genom grön tillväxt. Främja nordiskt deltagande och inflytande på den globala arenan. Vidareutveckla gemensamma värderingar, som är grunden till en nordisk språk- och kulturidentitet och de nordiska ländernas samhällsmodeller.

23 MR-U:s tematiska prioriteringar inom forskning och utbildning
03/04/2017 Kunskap för grön växt Kunskap för välfärd Kunskapsbaserad ekonomi

24 3. Nordiska nätverk och internationellt samarbete
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond 3. Nordiska nätverk och internationellt samarbete Kunskapstrianglar i Norden Internationella projekt Annat som pågår

25 Kunskapstrianglar i Norden
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Kunskapstrianglar i Norden

26 Vad är en Kunskapstriangel?
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond

27 Kartläggning av strategier och genomförda aktiviter i de nordiska länderna
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Under våren 2011 genomförde Technopolis på uppdrag av ÄK-U en studie av Kunskapstriangeln i Norden I juni 2011 presenterades rapporten: Kartläggning av strategier och genomförda aktiviter i de nordiska länderna.

28 Kartläggning av strategier och genomförda aktiviter i de nordiska länderna-slutsatser
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Inom den nationella utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken i de nordiska länderna är begreppet kunskapstriangeln, liksom i lokala sammanhang på olika lärosäten är begreppet mindre använt men Kunskapstriangeln som idé är däremot ytterst levande, och rapportens övergripande tolkning och slutsats är att utvecklingen i samtliga fem nordiska länder inom de verksamheter som bedrivs inom universiteten och högskolorna, går mot en ökad integration mellan utbildning, forskning och innovation

29 NMR:s satsning på nordiska kunskapstriangelnätverk
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Nordiska ministerrådet utlyste våren 2011 en tre-årig satsning med syfte att etablera nätverk mellan nordiska universitet och högskolor som bidrar till ett förstärkt samspel mellan akademi och samhälle samt ökat kunskapsutbyte kring kommersialisering och innovation.

30 Finansierade nordiska kunskapstriangelnätverk
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond METIS: att stärka, förbättra och effektivisera kommersialiseringsverksamheten vid universiteten i Norden NORDTEK: Det nordiska rektorsmötet för de tekniska högskolorna; att skapa en arena där nordiska kunskapstrianglar kan etableras. Fokusområden utgörs av Industridesign och välfärdsteknologi. Culture-KICK: att underlätta utbyte av existerande nordisk forskning och kunskap inom design NeRo: fokus ligger på att utveckla nätverk och roadmap for välfärdsteknologi inom hälsosektorn

31

32 Internationella projekt
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Internationella projekt

33 Cooperation between Nordic Council of Ministers and Nordic Center Fudan (Shanghai): - SINO-Nordic networks within research, education and innovation

34 September 28th - new MoU with Russia

35 Annat som pågår… Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Profilering av nordiska högskolor; en nordisk tillämpning av ”U-Multirank” (CHEPS) Utredning av studieavgifter Studieavgiftsgruppen ENIC/NARIC-nätverket: erkännande av examina

36 Frågor? Tack för uppmärksamheten!
Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Nordisk Kulturfond Frågor? Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Nordiska nätverk, partnership och allianser"

Liknande presentationer


Google-annonser