Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Styfberg Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Styfberg Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd."— Presentationens avskrift:

1 Ewa Styfberg Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd

2 -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig

3

4 Det går att sluta En dag f ö rst å r man Insikten om beroendet kan komma på olika sätt. För en del kommer den långsamt och man känner att ”utan tabletterna kan jag inte leva” och ”med dem går jag under”. Läkaren kanske säger att Nu är det dags att sluta. Tabletterna kanske tagit slut abrupt eller under en ledighet. Detta kan innebära panikupplevelser.

5 Listan över bensodiazepiner NamnVerksamt ämne Halveringsti d TillverkareSömnmedelLugnand e SobrilOxazepam10 tim.Pharmaciax OxascandOxazepam10 tim.EnapharmX Diazepam 21-37 tim.NordicX StesolidDiazepam21-37 timDumexX Alprazolam X XanorAlprazolam12 tim.Upjohnx Xanor depotAlprazolam12 tim.Upjohnx TemestaLorazepam12 tim.Wyethx IktorivilKlonazepam24-49 tim.Rochex

6 NamnVerksamt ämneHalveringstidTillverkareSömnmedelLugnande ApodormNitrazepam18-36 timDumexx Nitrazepam x MogadonNitrazepam18-36 timRochex FluscandFlunitrazepam13-19 tim.EnapharmX HalcionTriazolam2-4 tim.UpjohnX

7 Bensodiazepinaloger Insomnings tabletter Produktnamn Imovane Zopliklon Stilnoct Sonata Verksam beståndsdel Zopliklon Zolpidem Zaleplon

8 Nedtrappning av Bensodiazepiner Ta bort en tiondel av ursprungsdosen, vänta 2-3 veckor. Ta bort en tiondel till. Vänta 2-3 veckor till, osv.

9 Valium, Stesolid

10 Förslag till Nedtrappningsschema från Xanor till Stesolid Period 12,5 xanor20mg stesolid Period 22 mg xanor25 mg stesolid Period 31,5 mg xanor30 mg stesolid Period 41 mg xanor35 mg stesolid Period 50,5 mg xanor40 mg stesolid Period 60 mg xanor50 mg stesolid Efter denna etapp så föreslår vi nedtrappning enligt stesolidschema. Förslag till nedtrappning av Zopiklon, Imovane, Stilnoct. 15 mg av ovanstående ersätts med 10 mg Diazepam.

11 Jämförbara Doser 5 mgDiazepam (Stesolid) 5 mgOxazepam (Sobril) 2,5 mgNitrazepam (Mogadon) 1 mgLorazepam (Temesta) 0,25 mgTriazolam (Halcion) 0,5 mgAlprazolam (Xanor) 0,5 mgFlunitrazepam (Fluscand) Källa: Britt Vikander

12 Psykologiska abstinenssymtom Hetsighet (svårigheter att sitta stilla, rastlöshet) Sömnlöshet, mardrömmar, andra sömnstörningar. Ökad ångest, panikattacker Agrofobi, social fobi Perceptuella förvrängningar Depersonalisation, overklighetskänsla Hallucinationer, missuppfattningar Depression

13 Tvångsföreställningar Paranoida tankar Ilska, aggression, irritabilitet Dåligt minne och koncentration Påträngande minnen Sug (sällsynt)

14 Fysiska abstinenssymtom Huvudvärk Smärta/Stelhet – (ben, rygg, nacke, tänder, käke) Sveda, domningar, förändrade känsloförnimmelser – (ben, ansikte, bål) Svaghet Trötthet, influensaliknande symtom Muskelryckningar Yrsel, dålig balans

15 Försämrad / dubbel syn, irriterade eller torra ögon Tinnitus Överkänslighet – (ljus, ljud, beröring, smak, lukt) Gastrointestinala symtom – (illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, smärta, uppsvälldhet, sväljningssvårigheter) Aptit / Viktförändring Muntorrhet, metallsmak i munnen, ovanlig lukt Rodnad, svettningar, darrningar Andningsproblem Svårigheter att kissa / menstruationsproblem Hudutslag, klåda Krampanfall (sällsynta)

16 Farmakologiska effekter Känslohämmande Perceptionshämmande Hämmande av motoriken Dessa ”symtom” kan leda till att läkaren ser en begynnande depression och ordinerar åtgärder mot denna. MEN! Depressionen är framkallad på kemisk väg.

17 Farmakologiska effekter forts Blodtrycksfall Förvirringstillstånd Menstruationsrubbningar Kan ge ångest och smärta Toleransabstinens Fobier

18 Psykologiska effekter Sjukdomsföreställningar Förändrad självbild Missbruksidentitet Hopplöshet Självmordstankar Ökad ångest/panikattacker Social fobi Overklighetskänslor Dåligt minne/koncentration

19 Smärtstillande läkemedel – Kodeinkombinationer Citodon Paracetamol/Kodein Evolan Panocod Treo Comp Dextropropoxifen Alla avregistrerade Tramadol Morfinpreparat Tramadol Tiporol Tradolan Gemadol Nobligan

20 Smärtstillande läkemedel Ta bort en tiondel av ursprungsdosen, vänta 10-14 dagar, ta bort en tiondel till, vänta 10-14 dagar, osv. Ända ner till noll.

21 Abstinenssymtom, smärtstillande läkemedel Rastlöshet Olustkänsla Illamående Svettningar Gäspningar Sömnsvårigheter Värk Sitter i några veckor, därefter kan man vara nedstämd, initiativlös, stresskänslig upp till ett halvt år. Parallellt med abstinensen finns också ofta ett starkt sug och en längtan efter tabletter.

22 Antidepressiva SSRI (selektiva serotoninåterupptagningshämmare) ProduktnamnVerksam beståndsdel Citalopram CipramilCitalopram FevarinFluvoxamin CipralexEscitalopram SeroxatParoxetin ZoloftSertralin SeroplexEscitalopram Fontex (Prosac)Fluoxetin Sertralin

23 Antidepressiva (Icke selektiva monoaminåterupptagshämmare) ProduktnamnVerksam beståndsdel LudiomilMaprotilin SensavalNortriptylin TryptizolAmitriptylin SarotenAmitriptylin AnafranilKlomipramin

24 Övriga antidepressiva medel Efexor Efexor depot Remeron Edronax Tolvon Cymbalta Venlafaxin (SNRI) Venlafaxin Mirtazepin Reboxetin (NRI) Mianserin Duloxetin

25 Antidepressiva Ångestdämpande Stämningshöjande Minskad aptit Ökad motorisk aktivitet Hämningslösande - risk för suicid i starten

26 Antidepressiva Ta bort en femtedel-tiondel av ursprungsdosen. Vänta 2 månader. Ta bort en tiondel till. Vänta 2 månader, osv.

27 Atarax (Hydroxizin)Allergi, ångest och oro Theralen (Alimemazin)Lugnande, sömngivande och allergi Propavan (Propiomazin)Sömnmedel Lyrica (Pregabalin)Epilepsi, neuropatisk smärta, generaliserad ångestsyndrom (Ca 51 000 doser skrevs ut 2009, på väg att narkotikaklassas) MAO-hämmare (Aurorix) Övriga

28 Datum kl Åtgärd / tablettSituation / känsla Dagbok

29 NEDTRAPPNING I SAMARBETET MED DELTAGAREN Börja med att föra en dagbok. Där man skriver ner tid, dos, känslor och tankar. Gå igenom efter två veckor. Fördela och stabilisera det aktuella tablettintaget i syfte att: 1)få en jämnare blodkoncentration så att man mår bättre 2)att hitta den dos där deltagaren mår bra. 3)att bryta deltagarens impulser att ta tabletter vid behov. Deltagaren måste känna att det ”bär” innan nedtrappning börjar. Ge NADA-akupunktur,om det finns möjlighet, mot abstinens

30 PRINCIPER FÖR LÅNGSAM NEDTRAPPNING I ÖPPEN VÅRD Minska dosen där det märks minst, i samarbete med deltagaren. Viktigt att man får styra själv. Fortsätt minskningen jämt fördelat över dygnet. Gå aldrig upp i dos igen, ligg kvar om abstinensen blir svår.

31 NEDTRAPPNINGSHASTIGHETEN ÄR BEROENDE AV: Ursprung dosens storlek Den abstinens deltagaren upplever. En riktlinje kan vara att minska den aktuella dosen med 10% varje gång. Nedtrappningshastigheten behöver oftast bromsas efterhand som dosen minskas. Uppmuntra deltagare med fobier till sociala aktiviteter i den mån man klarar av det. Börja med att ringa en vän. Betrakta ev återfall som en lärosituation.

32 Att sluta: Vad ger vi för råd? Drick ingen alkohol eller för mycket koffein (abstinens pådrivande höjer ångestnivån). Var försiktig med hostmediciner och smärtstillande medel Ta ingen extra tablett när det är svårt, det förlänger abstinensen. Ta det lugnt och var snäll emot dig själv. Undvik stress som kan orsaka panikångest. Ha druvsocker och honung till hands. Vid svår hjärtklappning, ta ev. betablockerare.

33 Skriv gärna i dagbok och lär dig a dina erfarenheter. NADA-akupunktur. Varma bad lindrar kramper i muskulaturen som kan ha drabbats av syrebrist. Promenader ökar genomblödning och sätter muskeln i arbete. Var noga med din kost. Läkemedelsgrupp. Stöd, tålamod, lugn och ro. Prioritera dig själv, detta är nummer 1 på listan.

34 VAD KRÄVS AV STÖDPERSONEN SOM SKALL LEDSAGA VID NEDTRAPPNINGEN? Kunskap om läkemedelsberoende/abstinens. Kontinuitet i kontakten (stödsamtal 1-2 ggr i veckan samt däremellan telefonkontakt). Engagemang. Stort tålamod. Kunna förmedla trygghet. Kunna uppmuntra, påminna om förbättringar. Kunna stå ut med sorg, aggressioner, misstänksamhet och ångest. Orka hålla deltagarens hopp och framtidstro levande även i stunder av depression och hopplöshet. Bör vara en stabil person med empati som orkar hålla färdriktningen mot tablettfrihet och normalisering av livet. Stödpersonen behöver handledare/uppbackning.

35 Dalai Lama svarade på frågan vad som förvånar honom mest: "Människan. Hon offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar. Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Och så är hon så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig skulle dö. Och så dör hon utan att ens någonsin ha levt."


Ladda ner ppt "Ewa Styfberg Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser