Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell sfi-bonus Kontaktpersoner: Raul Bahamondez Mikael Ärnhage

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell sfi-bonus Kontaktpersoner: Raul Bahamondez Mikael Ärnhage"— Presentationens avskrift:

1 Nationell sfi-bonus Kontaktpersoner: Raul Bahamondez Mikael Ärnhage sfi.bonus@skolverket.se

2 Nationell sfi-bonus ” En prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi) ska införas i hela landet för att stimulera fler nyanlända invandrare att börja studera svenska, göra större ansträngningar för att snabbt lära sig språket och därmed förbättra sina möjligheter att få ett arbete.” Proposition 2009/10:188

3 Nationell sfi-bonus Bonussteg: 1 B – 6000 kronor 2 C – 8000 kronor 3 D – 12 000 kronor En elev kan maximalt erhålla 12 000 kronor. Vid beviljande av bonus för en ny kurs ska tidigare utbetalat belopp räknas av.

4 Nationell sfi-bonus Sfi-bonusen är skattefri! Sfi-bonusen påverkar inte försörjningsstödet eller introduktionsersättning för flyktingar/etableringsstöd för nyanlända

5 Nationell sfi-bonus Villkor för beviljande av bonus sfi-bonus 18 – 64 år vid ansökningstillfället Blivit folkbokförd i Sverige första gången tidigast 1 juli 2010 Erhållit minst betyget Godkänt på kurs 1B, 2C eller 3D senast 12 månader efter påbörjade sfi-studier och 15 månader efter folkbokföringsdatum Ansökt om bonus i hemkommunen senast 3 månader efter erhållet betyg Inga tidsfrister kan medges

6 Nationell sfi-bonus Målgruppen Målgruppen innefattar personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt följande paragrafer i utlänningslagen (2005:716): 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §, 12 kap. 18 §, 21 kap, 22 kap.

7 Nationell sfi-bonus Flyktingar, alternativt skyddsbehövande samt övriga skyddsbehövande (5 kap. 1 §) Kvotflyktingar (5 kap. 2 §) Synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 §) Hinder mot att verkställa avvisning/utvisning (12 kap. 18 §) Tillfälligt skydd (21 kap.) Tribunalvittnen (22 kap.) Make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige (5 kap. 3 och 3 a §§)

8 Nationell sfi-bonus

9 Följande grupper kan inte få sfi-bonus: Arbetskraftsinvandrare Gäststuderande EES-medborgare som kommit i syfte att arbeta

10 Nationell sfi-bonus Kommunens uppdrag: Informera studerande om möjligheten att ansöka om sfi- bonus och om vilka regler som gäller Ta emot ansökningar Besluta om och betala ut bonus enligt regelverket Registrera ansökningar i Skolverkets databas Rekvirera ersättning av Skolverket för utbetalda bonusar

11 Nationell sfi-bonus Skolverkets uppdrag: Stödja kommunerna i informationsinsatserna Ersätta kommunerna för utbetalda bonusar och med 800 kronor i administration per utbetalad bonus Upprätta en databas för registrering av beslut

12 Nationell sfi-bonus

13

14 Erfarenheter från försöksverksamheten I vilket eller vilka sammanhang informeras sfi-studenterna om möjligheten att erhålla bonus? Mer än ett alternativ kan fyllas i. Källa: IFAU (2010)

15 Erfarenheter från försöksverksamheten Informationsinsatser ” Jag är studievägledare och informerar elever om bonusen vid skolstart. Med mig har jag information på de olika språken som Skolverket tagit fram. Vi har en hel låda med upptryckt inf.material som elever kan ta del av. När vi närmar oss slutet på utbildningen tar jag upp reglerna igen kring bonusansökningarna och den dagen vi har avslutning och betygsutdelning finns jag där med blankett för berörda. ” ”Vid nystarter och informationer för nya studerande informerar vi alltid om bonusen och de som kommer i fråga är naturligtvis glada och ser det som en sporre för sina studier, speciellt de som startar i 3C.”

16 Erfarenheter från försöksverksamheten Finns informationen om möjligheten till bonus tillgänglig på kommunens hemsidan? Källa: IFAU (2010)

17 Erfarenheter från försöksverksamheten Handläggning ” Ansökningarna lämnas på plats eller skickas via post. Vuxenutbildningen tar emot och handlägger ansökningarna.” ”Ansökningarna tas emot av vår genomförande enhet, dvs vuxenutbildningen och dess administratörer och handläggare. Viss samverkan finns mellan kommunens arbetsförsörjningsenhet, vux och AF i informationsspridningen av sfi-bonusen. Vi finns alla tre aktörer samlade varje vecka i vuxenutbildningens vägledningscentrum för att möta målgruppen som söker sig till SFI studier.” ” Introduktionsenheten inom socialtjänsten kontrollerar att sökande tillhör personkretsen och folkbokföringsdatum. Därefter skickas ansökan till Kultur- och utbildningsenheten (myndighets- och huvudmannaenhet) som kontrollerar betyg och lägger in i databasen samt beslutsattesterar och skickar vidare till löneavdelningen. ”

18 Erfarenheter från försöksverksamheten Avslag ” Det är många som söker som inte är berättigade, ibland har de svårt att förstå varför. ” ” Vissa svårigheter har uppstått när det gäller avslag av bonus, alltså att förklara varför.” ” Alla farhågor som fanns innan, t ex från lärare som var rädda för hot o d, har verkligen kommit på skam. Idag hör jag ingen lärare ifrågasätta bonusen av det skälet. Hot har aldrig förekommit, inte ens vid negativa besked. ”

19 Vanliga frågor 12 månader från datum för påbörjade av första kursen inom sfi gäller, även när en person beviljas bonus för ytterligare en kurs Exempel En sökande folkbokförs i Stockholm den 1 september 2010. Han påbörjar sfi den 15 september. Han får betyg på sfi 1B den 15 mars 2011. Han fortsätter läsa och påbörjar sfi 2C den 1 april. Han får betyg på sfi 2C den 1 oktober. Personen söker och beviljas sfi-bonus om 6000 kronor för kurs 1B. Personen söker den 15 oktober 2011 återigen bonus för 2C. Bedömning Ansökan inkom inom 3 månader från betygsdatum. Ansökan inkom inom 15 månader från första folkbokföringsdatum. Betygsdatum låg INTE inom 12 månader från påbörjande av sfi. AVSLAG

20 Resultat av försöksverksamheten Åldersgrupper sfi-bonus och sfi

21 Resultat av försöksverksamheten Rekvirerade belopp * Ersättningarna inkluderar utbetalda bonusbelopp och administration 900 kr per utbetalning Kronor

22 Resultat av försöksverksamheten Utbetalda bonusar i försökskommunerna* * Endast belopp som rekvirerats av Skolverket t.o.m. aug 2010 Totalt: 190 utbetalningar

23 Resultat av försöksverksamheten Utbetalade bonusar per steg Totalt: 190 utbetalningar

24 Skolverkets hemsida www.skolverket.se/statsbidrag Klicka vidare till Sfi-bonus/Nationell sfi-bonus Information till kommunerna Lättläst information till studerande – översatt till 11 språk Ansökningsblankett Klassningskoder Länkar till propositionen (2009/10:188), lagen (2010:538), förordningen (2010:1030)


Ladda ner ppt "Nationell sfi-bonus Kontaktpersoner: Raul Bahamondez Mikael Ärnhage"

Liknande presentationer


Google-annonser