Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010 Johan Engdahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010 Johan Engdahl."— Presentationens avskrift:

1 Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010 Johan Engdahl

2 Min roll på AV-media Driva på och stödja i skolutvecklingsfrågor kopplade till IKT i Kalmar län. -Samhällsperspektiv -Lärandeperspektiv Våren jobbar jag även deltid med Lärarutbildningen på Linnéuniversitet i Projektet Ung kommunikation.

3 Hur kan IT-chefsnätverket och SPLITvision tillsammans skapa bättre förutsättningar för ett mer utvecklat pedagogiskt IT-användande i Kalmar läns skolor och förskolor?

4 Idag Skolans utmaningar i informations och kommunikationsssamhället. Presentation av SPLITvision. Ett kommunexempel Pedagogiska exempel DIALOG

5 12 olika kommuner framför mig…. Tänkbara kategorier: Nöjda Rätt nöjda Missnöjda Ointresserade IT för skolan

6 1995

7 Skolverksutredning Reviderad läroplan för grundskola - Digital kompetens en av 5 nyckelkompetenser Ny lärarutbildning Samhällets IT-utveckling/användning stannar inte. Den digitala klyftan byter successivt form. Tekniken mognar. Nästan allt är en del av Internet, WEB 2.0 och bärbart/mobilt och det mesta blir billigare. 1 till 1 rörelsen PIM Och säkert mycket mer 2010 Verksamheter och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT- användning förskola, grundskola och vuxenutbildning U2008/8180/s

8 Verksamheter och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT- användning i förskola, grundskola och vuxenutbildning U2008/8180/s

9 Mellan åtta och nio av tio lärare använder IT varje dag utanför lektionerna, för att planera lektioner, söka material och förbereda. Ungefär hälften av lärarna i grund- och gymnasieskolan använder IT på lektionstid någon gång varje vecka. Bland förskolepersonal är IT-användningen lägre, 30 procent av gruppen använder aldrig IT i barngrupp. Lärare i fristående skolor – på alla nivåer – använder IT mer frekvent för arbetsuppgifter både under och utanför lektionstid. Inför lektioner använder lärare IT i första hand för att söka information och referensmaterial på Internet. Mer sällan skapar man presentationer, men en majoritet av lärarna uppger att man någon gång använder IT för detta ändamål. Andelen lärare som uppger sig i hög grad använda IT på lektionerna får nog betraktas som låg. I grund- och gymnasieskola använder en fjärdedel av lärarna IT varje dag, i vuxenutbildning är andelen markant högre, fyra av tio lärare.

10 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har granskat de på marknaden vanligaste lärplattformarna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Resultatet är nedslående, ingen plattform klarar granskningen utan samtliga kräver anpassning för att vara tillgängliga för alla elever. Många lärare uppger att de begränsas av brister i skolans utrustning, framför allt i kommunala grundskolor. Tillgänglig utrustning och programvara inte alltid används då den är trasig, komplicerad att få igång eller inte i praktiken anpassad till behoven. I andra sammanhang återfinns beskrivningar av felköp, investeringar i dyra system, ej avpassade för verksamheten och höga ambitioner som ändar i besvikelse Det finns anledning att reflektera över beställarkompetensen hos huvudmän och skolor Myndigheten för skolutveckling konstaterade i sitt arbete att huvudmän och skolor i många fall saknade en genomtänkt strategi för sitt IT-arbete som kunde genomsyra planering och drift. Det delade ansvaret inom exempelvis en kommun ökar riskerna för ad hoc-mässiga beslut utifrån bristande analyser av verksamheternas faktiska behov. En konsekvens av detta kan bli en minskad användning av befintliga resurser, och i värsta fall att resurser, till exempel projektorer och digitala skrivtavlor, används i begränsad omfattning.

11 . Lärare/datorElever/datorÅlder på utrustningen Pedagogiska program Plattform för kommunikation Kommunala grundskolor 36Äldre än friskolorna Större tillgång än friskolorna På 4 av 10 grundskolor FriskolorFärre än 3 per dator 4,5Nyare än kommunala För åtta år sedan delade 8,4 elever på en dator i den kommunala grundskolan STORA skillnader!

12 Varför har det som blivIT blivIT IKT i skolan?

13

14 IT i undervisningen

15 Erfarenheter från MSU ger vid handen att stora skillnader råder såväl mellan som inom skolor och kommuner. Skillnaderna verkar delvis relaterade till : den enskilda lärarens kompetens och attityd till IT som pedagogiskt verktyg, ”eldsjälar” En mer betydelsefull orsak till skillnaderna är dock förekomsten av uttalade strategier för IT-användning på skolnivå. I skolor med en genomtänkt strategi för IT-användning, där lärarna har god kompetens och kontinuerligt arbete pågår kring utveckling är IT integrerat i det dagliga arbetet på ett genomtänkt sätt.

16 Det finns emellertid kritiska synpunkter: Vissa lärare betraktar IT som överskattat och betonar att IT bara är ett verktyg. Förskollärare framför allt väljer medvetet bort datorer till förmån för utevistelse och sociala aktiviteter. I en del fall uppfattas utrustningen som en begränsande faktor. På kommunala grundskolor uppger hälften av lärarna att de begränsas av gamla, krånglande datorer och otillräcklig utrustning. Även bristande tillgång till teknisk support upplevs som begränsande. Vidare uppger många lärare att de har behov av kompetensutveckling för att kunna använda IT i sitt arbete.

17 Vem styr skolans IKT-pedagogiska utveckling 2010? Är det: Pedagogerna Skolchefen Eleverna IT-chefen Rektorerna IT-enheten Kommunchefen Politikerna Föräldrar Forskare Skolverket Annan…. Är det: Pedagogerna Skolchefen Eleverna IT-chefen Rektorerna IT-enheten Kommunchefen Politikerna Föräldrar Forskare Skolverket Annan….

18

19 2010-01-12 Mobbning på Facebook Fem skolelever anslöt sig under jullovet till en grupp på Facebook som uttryckte hat mot en 13-årig klasskamrat, skriver Aftonbladet. Föräldrarna valde att polisanmäla gruppen. Gruppen förblev synlig på sajten för alla i tre veckor och försvann inte förrän Aftonbladet nyligen kontaktade Facebooks representant i Sverige. Inför vårterminen är organisationen Friends inkopplade på elevens skola för att få stopp på mobbningen.

20 IKT i skolan Fler möjligheter till variation, samarbete uppföljning, uttryck och intryck, informationsdelning osv…. men naturligtvis även en del problem. Tillsammans i länet har vi mycket erfarenhet.

21 Ung kommunikation IKT i lärarutbildningen Kunskap hos lärarutbildare Erfaren- heter från fältet Forskning RUC VFU HUT LPO RUP AVM Mer digitalt kompetenta nya lärare

22 Pedagogisk kompetens Ämnes- kompetens Teknisk - kompetens Ledarskaps- kompetens Bild från Fredrik Svensson ”Tänk om”

23 SPLITvision Nätverk av kommunala nyckelpersoner inom, IT- och lärandeutveckling, AV-Media, Reaktor, Linnéuniversitetet. Delar erfarenheter inom gruppen och sprider exempel. splitvision.ning.com (Visa) splitvision.ning.com En vision och vilja kring ökad samverkan och erfarenhetsdelning inom skola i Kalmar län där vi vill börja där vi står. Detta är på gång…

24 Förslag Handlingsplan 2010-2011 från SPLITvision Splitvision möter IT-chefer Bett 2011 samordnad resa Länskonferens 1.1 höst 2010 Skola och digitala möjligheter i Kalmar län För skolledare, IT-pedagoger, IT- chefer, politiker, kommunchefer, utvecklingsledare, lärarutbildare Länskonferens 1.2 vår 2011 Skola och digitala möjligheter i Kalmar län Pedagoger, IT-tekniker,

25 IT-skola omvärld, näringsliv, forskning, skolmyndigheten Beställarkompetens Erfarenhetsutbyten/goda exempel Diskussions möjligheter

26 Sedan kan detta vara en plattform för senare samverkan. Konferensen kanske ska vara ett stående inslag Vad kan vi göra tillsammans? -Behovsinventering -Kompetensinsatser -???

27 En början till ett gemensamt krafttag i Kalmar län kring användandet av IKT i undervisningen

28 Kommunerna Lärarutbildning AV-Media och Regionförbundet Splitvision

29 Interaktiva skrivtavlor Hur ser utbildningsbehoven ut? Vart tar goda exempel vägen? Har det slagit hos er? Hur ser utbildningsbehoven ut? Vart tar goda exempel vägen? Har det slagit hos er?

30 Film Den bärbara datorn Lika självklar som pennan? SkolfrontSkolfront (klipp: Ut med pennan in med datorn) Den bärbara datorn Lika självklar som pennan? SkolfrontSkolfront (klipp: Ut med pennan in med datorn)

31 RUPEN Idag Revidering målsättningar aktiviteter ambitioner

32 Diskussion Vilka funderingar har ni nu? Vilka problem och möjligheter står vi inför? Hur kan vi gå vidare tillsammans?

33 http://itankarna.wordpress.com www.avmkl.se http://splitvision.ning.com


Ladda ner ppt "Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010 Johan Engdahl."

Liknande presentationer


Google-annonser