Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska sensorer För att mäta: mekaniska kvantiteter (kraft, lägesförändring, tryck, flöde, volym temperatur Ultraljud undersökningar Mätning av biopotentialer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska sensorer För att mäta: mekaniska kvantiteter (kraft, lägesförändring, tryck, flöde, volym temperatur Ultraljud undersökningar Mätning av biopotentialer."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska sensorer För att mäta: mekaniska kvantiteter (kraft, lägesförändring, tryck, flöde, volym temperatur Ultraljud undersökningar Mätning av biopotentialer (EKG, EEG) Kemiska givare för mätning av elektrolyter Optiska givare

2 Medicinska sensorer Mätstorheter Ex. på mätstorheter i människa - mekaniska – muskel, benmassa - termiska - metabolism, infektion - elektriska - muskel, nerv - kemiska - blodgaser, blodglukos, enzymer

3 Mätsystem MätstorhetSensor Sampling (AD-C) MinneMonitor KodningF

4 Sensor (Givare) En sensor omvandlar en icke-elektrisk mätstorhet till elektrisk spänning, ström, motstånd, tidsintervall eller frekvens Ex: ljudtryck mot mikrofon

5 Sensorer för mekaniska storheter Kraft Tryck = kraft / ytenhet Lägesförändring

6 Töjningsgivare Tension, kompression, skjuvning Kraft proportionell mot töjning G = (dR/R) / (dL/L), R=resistans, L = längd α = (dR/R) / dT, T = temperatur Små längdförändringar (μm) Passar bäst att mäta kraft

7 Potentiometer Lägesförändring (displacement) Omvandlas till spänning Rörelsen proportionell mot spänningen R VU ~ rörelsen

8 Induktiv givare Förflyttning av järnkärnan = Δ L Förflyttningen omvandlas till spänning, obs. samma amplitud för positiva och negativa förändringar, men ett fashopp på 180 grader i mittgenomgången Kan mäta stora eller små förändringar, beroende på givarens slaglängd

9 Kapacitiv givare Kapacitansen beror av avståndet d mellan elektroderna C = ε A / d A= arean, ε = permittivitet Mäter små förändringar Passar bäst att mäta kraft / tryck. Ex: Mikrofon

10 Kapacitiv givare U = Q / C = Q d / ε A + DC - V ljud ~ ACR

11 Hall-effekten E = K I B / t K = materialkonstant I = ström, B = magnetfält, t = tjocklek Hall-spänningen beror av magnetfältet B Inhomogent magnetfält ger olika spänningar på olika platser Mäter lägesförändring

12 Tryckmätningar Tryckgivarsystem för - Blodtryck - Tryck i ögongloben - Intrakraniellt tryck - Respiratoriska mätningar

13 Piezoelektriska effekten Tryck givare Asymmetrisk kristall Deformation ger laddningsförskjutning

14 Temperaturgivare Termoresistiv termometer Metaller och halvledare ändrar sin elektriska resistans med temperaturen. Metaller: ökad temperatur ger ökad resistans Halvledare: båda varianterna finns för små temperaturförändringar R = R 0 { 1 + α ( T - T 0 ) }

15 Termoelement (termoelektriska givare) Två material A och B Om temperaturen är olika alstras en emk Vanliga mätområden -200 K till +1500 K Platina / Platina- Rhodium ger bäst noggrannhet (0,25 % fel)

16 Biopotentialer Ex: Elektroder placeras på båda armarna samt en fot Mäter potentialskillnad parvis (differentiellt) EKG:

17 Kemiska givare Elektrokemisk cell där en spänning uppstår mellan två elektroder –indikatorelektrod och referenselektrod Spänningen är beroende av –jonaktivitet i lösningen –mängd gas i lösningen

18 Kemiska givare Fysiologiskt intressant: – Na + K + Ca 2+ – pO 2 pCO 2 H + – blodglukos – enzymer –m.m!!!

19 Mätning av andra jonkoncentrationer Liknande princip Jonselektivt membran

20 Pulsoximetri Mätning av syremättnad, SaO 2 Icke-invasiv 2 våglängder, 680 nm & 940 nm Olika extinktion för Hb och HbO 2

21 Pulsoximetri Klinisk användning: –lungsjukdomar –operationer (anestesi, övervakning) –neonatalvård –övervakning i ambulans –m.m.


Ladda ner ppt "Medicinska sensorer För att mäta: mekaniska kvantiteter (kraft, lägesförändring, tryck, flöde, volym temperatur Ultraljud undersökningar Mätning av biopotentialer."

Liknande presentationer


Google-annonser