Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

COMMON COSTS Betala inte common cost fakturor om det saknas ett common cost intyg från partnerns FLC (en kopia av intyget ska alltid vara bifogat fakturan).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "COMMON COSTS Betala inte common cost fakturor om det saknas ett common cost intyg från partnerns FLC (en kopia av intyget ska alltid vara bifogat fakturan)."— Presentationens avskrift:

1 COMMON COSTS Betala inte common cost fakturor om det saknas ett common cost intyg från partnerns FLC (en kopia av intyget ska alltid vara bifogat fakturan). Projekten har lite olika upplägg när det gäller fakturering av common costs - men kom ihåg att er FLC inte godkänner kostnader i redovisningen som är fakturerade från andra partners om ett sådant intyg saknas.

2 10. Share of common costs I Statement of Expenditure finns det en ”budget line” för common cost: 10. Share of common costs. Det finns även en separat budget för common costs fördelad per kostnadsslag. Dvs. common costs kan bestå av egen personal, externa tjänster etc. – MEN i SoE och även i CoE (som utfärdas av FLC) så redovisas dessa kostnader på en enda rad/budgetlinje.

3 Common costs forts. Enligt den information som FLC har fått från svenska projektpartners så ska era common costs även fördelas mellan olika ”work packages” WP 1-4. Hur detta är upplagt eller ska gå till borde vara fastställt i er ansökan/budget. (FLC är dock inte inblandad i den processen, så om ni har frågor angående fördelningen av common costs, kontakta er Lead Partner eller er desk officer i Köpenhamn. FLC ser inte alltid den fördelning av kostnader som ni gör mellan varje WP eftersom redovisningen till FLC inte är upplagd så).

4 http://www.northernperiphery.eu/en/ documents/Downloads/ Gå till mappen ”Reporting_Pack”, sedan till ”Main_Projects”, under mappen ”Progress report” finns filen Instructions_Common_Costs_Oct10.pdf Här finns mer info om common costs:

5 OBS! Ni som är Lead Partner och innehavare av common costs + ska betala ut EU-medel till era partners, se till att ha ett valutakonto. Då kommer ni att få mindre problem med kursdiffar. (Valutakursförlust är inte en stödberättigad kostnad).


Ladda ner ppt "COMMON COSTS Betala inte common cost fakturor om det saknas ett common cost intyg från partnerns FLC (en kopia av intyget ska alltid vara bifogat fakturan)."

Liknande presentationer


Google-annonser