Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC En länk mellan vård och akademi Emelie Stenman, AKC-samordnare, Med Dr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC En länk mellan vård och akademi Emelie Stenman, AKC-samordnare, Med Dr"— Presentationens avskrift:

1 Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC En länk mellan vård och akademi Emelie Stenman, AKC-samordnare, Med Dr emelie.stenman@med.lu.se

2 CPF Centrum för Primärvårdsforskning CPF Ett forskningsnav i Skånes primärvård

3 Varför CPF? Lite historia.. Internationell utredning 2004: “Primary Health Care (PHC) is an important area in terms of healthcare provision but in academic terms is a relatively new and under populated area.” “The committee recommends that an institute of Primary Health Care research is established.”

4 Internationell utredning 2004: “Funds will have to be allocated for the recruitment of a top class individual, maybe from outside Sweden to lead this institute.” Varför CPF? Lite historia.. Jan Sundquist Professor i allmänmedicin, distriktsläkare

5 Intern verksamhet: epidemiologer, molekylära forskare - internationella samarbeten Extern verksamhet: stödjer forskning och utvärdering på Skånes vårdcentraler – AKC Två huvudmän - tudelat uppdrag

6 Professorer Andra seniora forskare Doktorander Gästprofessorer Statistiker Databashanterare IT-tekniker GIS-expert Biomedicinsk analytiker Administratörer Kommunikatör ST-läkare (”randar” på CPF) AKC-koordinatorer Vilka jobbar på CPF?

7 Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare (fem dagar) Tredagars fördjupningskurs för ST-läkare i allmänmedicin (sjösätts hösten 2013) Regional forskarutbildning, 30 hp Våra kurser och utbildningar

8 Vårdcentraler med forskningsuppdrag från CPF På varje AKC finns en forskningscoach, en disputerad, kliniskt verksam vårdgivare = AKC- koordinator Nio AKC i Skåne Varje AKC-koordinator har 15 % AKC-tid från CPF AKC: forskare på fältet!

9 Att bjuda in omgivande vårdcentraler till forskningsseminarier/grupphandledningar Individuell handledning av ST-arbeten och andra projekt i primärvården Att föreläsa och/eller handleda på CPFs ST- kurs i forskningsmetodik Att delta på AKC-möten AKC-koordinatorns uppdrag

10 Tio AKC-koordinatorer AKCAKC-koordinatorYrkestitelForskningsinriktning Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Rickard EkesboDistriktsläkareHjärt-kärlsjukdomar, mag- tarmsjukdomar Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv Patrik MidlövDistriktsläkareLäkemedel och äldre Capio Citykliniken, Helsingborg Stefan BrembergDistriktsläkareMedicinsk etik Vårdcentralen Centrum, Landskrona Åsa LiljaPsykologNeuropsykologi Vårdcentralen Sankt LarsStaffan LindebergDistriktsläkareKost och levnadsvanor Vårdcentralen YstadBengt ZöllerDistriktsläkareHjärt-kärlsjukdomar Vårdcentralen Fosietorp, Malmö Ann-Christine Hallberg (sydost) KuratorKvalitativ metodik Vårdcentralen Sorgenfri, Malmö Annika BrorssonDistriktsläkareKvalitativ metodik, antibiotikaresistens Vårdcentralen Bokskogen, Bara Susanna CallingST-läkareEpidemiologi, levnadsvanor CPFEmelie StenmanAKC-samordnare(Molekylärbiologi, medical writing, GCP)

11 28 offentliga vc 23 privata vc 21 offentliga vc 23 privata vc 36 offentliga vc 16 privata Region Skånes primärvård 2013

12 201020112012 Vetenskapliga artiklar 89135143 Forskningsledare2814 Doktorander182529 Disputationer023 Verksamhetsrapport CPF och AKC …Och totalt ca 50 personer med doktorsexamen, varav ca 35 läkare, i Skånes primärvård

13 Region Skåne: forskande enheter fördelat efter vårdform Primärvård: 71 svar, Specialiserad vård: 79, Tandvård: 32 Saxat ur Årlig rapport om klinisk forskning i Region Skåne 2012

14 Region Skåne: verksamhetschef med doktorsexamen fördelat efter vårdform Saxat ur Årlig rapport om klinisk forskning i Region Skåne 2012

15 Vårdvalet? Tidsbrist Personalbrist Avsaknad av forskningstradition Svårt att få finansiering Vetenskaplig kompetens är inte alltid meriterande Avstånden mellan forskare - kommunikation Inget avtal mellan primärvården och sjukhusbiblioteken Svårigheter för ekonomer och chefer på vårdcentraler att hantera forskningsbidrag? Forskning och utveckling i primärvården: hinder och fallgropar

16 Forskning 26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag SFS 1996:1289. Kvalitetssäkring 31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag SFS 1996:787. Måste vi hålla på med forskning i primärvården?

17 Saxat ur Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2013: När ska jag som chef hinna med detta? 3.3.10 Forskning och utveckling Genom breda kontaktytor och genom ambitionen att erbjuda kontinuitet i patientkontakt och uppföljning erbjuder primärvården unika forskningsmöjligheter. I primärvården krävs en kraftfull och engagerad FoU- verksamhet, som ska bedrivas överallt, involvera alla personalkategorier och främja samverkan. De vårdgivare som bedriver av Region Skåne finansierad hälso- och sjukvård ska bedriva en verksamhet som underlättar för forskning och kliniska prövningar. Det innebär att tillhandahålla patientuppgifter och material i enlighet med för forskning och kliniska prövningar gällande regelverk och förordningar samt att följa nationella riktlinjer avseende biobanks- och vävnadsdirektiv Vårdgivaren ska aktivt samverka med Centrum för allmänmedicinsk primärvårdsforskning (CPF), som driver forskning och kvalitetsutveckling i primärvården. Anställda på vårdcentralen ska medverka i sådant övergripande processinriktat kvalitetsarbete som bedrivs inom Region Skåne.

18 En i personalgruppen som ansvarar för information och kommunikation i forsknings- och utvecklingsfrågor på sin vårdcentral Inget krav på vetenskaplig kompetens Gärna ett intresse för frågorna och lite drivkraft FS ≠ AKC! Vi utvidgar nätverket: forskningssamordnare

19 Tåbelund Eslöv Ystad St Lars Lund Capio Helsingborg Centrum Landskrona Sorgenfri Malmö Fosietorp Malmö CPF Bokskogen Bara Näsby Kristianstad VC Forskningssamordn VC Forskn-samordn VC Forskn-samordn VC Forskn-samordn Ett nätverk för vetenskaplig handledning, forskning och utveckling

20 Prövarinitierade multicenterstudier Allmänmedicinskt kvalitetsregister Kliniska läkemedelsprövningar Virtuella korridorer Utbildning av chefer och ekonomer Tydligt ledningsstöd Regionala, nationella och internationella nätverk Andra förslag? Fler vägar framåt?

21 Jag ser en ljus framtid… Läs mer om oss på: www.cpf.se


Ladda ner ppt "Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC En länk mellan vård och akademi Emelie Stenman, AKC-samordnare, Med Dr"

Liknande presentationer


Google-annonser