Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC"— Presentationens avskrift:

1 Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC
En länk mellan vård och akademi Emelie Stenman, AKC-samordnare, Med Dr

2 Centrum för Primärvårdsforskning CPF
Ett forskningsnav i Skånes primärvård Hur många har hört talas om CPF? Samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet

3 Varför CPF? Lite historia..
Internationell utredning 2004: “Primary Health Care (PHC) is an important area in terms of healthcare provision but in academic terms is a relatively new and under populated area.” “The committee recommends that an institute of Primary Health Care research is established.” 3

4 Varför CPF? Lite historia..
Internationell utredning 2004: “Funds will have to be allocated for the recruitment of a top class individual, maybe from outside Sweden to lead this institute.” Jan Sundquist Professor i allmänmedicin, distriktsläkare 4

5 Två huvudmän - tudelat uppdrag
Intern verksamhet: epidemiologer, molekylära forskare - internationella samarbeten Extern verksamhet: stödjer forskning och utvärdering på Skånes vårdcentraler – AKC 5

6 Andra seniora forskare Doktorander Gästprofessorer Statistiker
Vilka jobbar på CPF? Professorer Andra seniora forskare Doktorander Gästprofessorer Statistiker Databashanterare IT-tekniker GIS-expert Biomedicinsk analytiker Administratörer Kommunikatör ST-läkare (”randar” på CPF) AKC-koordinatorer 6

7 Regional forskarutbildning, 30 hp
Våra kurser och utbildningar Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare (fem dagar) Tredagars fördjupningskurs för ST-läkare i allmänmedicin (sjösätts hösten 2013) Regional forskarutbildning, 30 hp

8 Vårdcentraler med forskningsuppdrag från CPF
AKC: forskare på fältet! Vårdcentraler med forskningsuppdrag från CPF På varje AKC finns en forskningscoach, en disputerad, kliniskt verksam vårdgivare = AKC-koordinator Nio AKC i Skåne Varje AKC-koordinator har 15 % AKC-tid från CPF

9 Individuell handledning av ST-arbeten och andra projekt i primärvården
AKC-koordinatorns uppdrag Att bjuda in omgivande vårdcentraler till forskningsseminarier/grupphandledningar Individuell handledning av ST-arbeten och andra projekt i primärvården Att föreläsa och/eller handleda på CPFs ST-kurs i forskningsmetodik Att delta på AKC-möten

10 Tio AKC-koordinatorer
Yrkestitel Forskningsinriktning Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Rickard Ekesbo Distriktsläkare Hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv Patrik Midlöv Läkemedel och äldre Capio Citykliniken, Helsingborg Stefan Bremberg Medicinsk etik Vårdcentralen Centrum, Landskrona Åsa Lilja Psykolog Neuropsykologi Vårdcentralen Sankt Lars Staffan Lindeberg Kost och levnadsvanor Vårdcentralen Ystad Bengt Zöller Hjärt-kärlsjukdomar Vårdcentralen Fosietorp, Malmö Ann-Christine Hallberg (sydost) Kurator Kvalitativ metodik Vårdcentralen Sorgenfri, Malmö Annika Brorsson Kvalitativ metodik, antibiotikaresistens Vårdcentralen Bokskogen, Bara Susanna Calling ST-läkare Epidemiologi, levnadsvanor CPF Emelie Stenman AKC-samordnare (Molekylärbiologi, medical writing, GCP)

11 Region Skånes primärvård 2013
28 offentliga vc 23 privata vc 21 offentliga vc 23 privata vc 36 offentliga vc 16 privata

12 Verksamhetsrapport CPF och AKC
2010 2011 2012 Vetenskapliga artiklar 89 135 143 Forskningsledare 2 8 14 Doktorander 18 25 29 Disputationer 3 …Och totalt ca 50 personer med doktorsexamen, varav ca 35 läkare, i Skånes primärvård

13 Region Skåne: forskande enheter fördelat efter vårdform
Primärvård: 71 svar, Specialiserad vård: 79, Tandvård: 32 Saxat ur Årlig rapport om klinisk forskning i Region Skåne 2012

14 Region Skåne: verksamhetschef med doktorsexamen fördelat efter vårdform
Saxat ur Årlig rapport om klinisk forskning i Region Skåne 2012

15 Avsaknad av forskningstradition Svårt att få finansiering
Forskning och utveckling i primärvården: hinder och fallgropar Vårdvalet? Tidsbrist Personalbrist Avsaknad av forskningstradition Svårt att få finansiering Vetenskaplig kompetens är inte alltid meriterande Avstånden mellan forskare - kommunikation Inget avtal mellan primärvården och sjukhusbiblioteken Svårigheter för ekonomer och chefer på vårdcentraler att hantera forskningsbidrag?

16 Måste vi hålla på med forskning i primärvården?
26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag SFS 1996:1289. Kvalitetssäkring 31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag SFS 1996:787.

17 När ska jag som chef hinna med detta?
Saxat ur Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för   Vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2013:   Forskning och utveckling Genom breda kontaktytor och genom ambitionen att erbjuda kontinuitet i patientkontakt och uppföljning erbjuder primärvården unika forskningsmöjligheter. I primärvården krävs en kraftfull och engagerad FoU-verksamhet, som ska bedrivas överallt, involvera alla personalkategorier och främja samverkan. De vårdgivare som bedriver av Region Skåne finansierad hälso- och sjukvård ska bedriva en verksamhet som underlättar för forskning och kliniska prövningar. Det innebär att tillhandahålla patientuppgifter och material i enlighet med för forskning och kliniska prövningar gällande regelverk och förordningar samt att följa nationella riktlinjer avseende biobanks- och vävnadsdirektiv Vårdgivaren ska aktivt samverka med Centrum för allmänmedicinsk primärvårdsforskning (CPF), som driver forskning och kvalitetsutveckling i primärvården. Anställda på vårdcentralen ska medverka i sådant övergripande processinriktat kvalitetsarbete som bedrivs inom Region Skåne.

18 Inget krav på vetenskaplig kompetens
Vi utvidgar nätverket: forskningssamordnare En i personalgruppen som ansvarar för information och kommunikation i forsknings- och utvecklingsfrågor på sin vårdcentral Inget krav på vetenskaplig kompetens Gärna ett intresse för frågorna och lite drivkraft FS ≠ AKC!

19 CPF Ett nätverk för vetenskaplig handledning, forskning och utveckling
St Lars Lund Tåbelund Eslöv Näsby Kristianstad Capio Helsingborg Ystad CPF VC Forskningssamordn Forskn-samordn Centrum Landskrona Bokskogen Bara Sorgenfri Malmö Fosietorp Malmö 19

20 Prövarinitierade multicenterstudier Allmänmedicinskt kvalitetsregister
Fler vägar framåt? Prövarinitierade multicenterstudier Allmänmedicinskt kvalitetsregister Kliniska läkemedelsprövningar Virtuella korridorer Utbildning av chefer och ekonomer Tydligt ledningsstöd Regionala, nationella och internationella nätverk Andra förslag?

21 Jag ser en ljus framtid…
Läs mer om oss på:


Ladda ner ppt "Allmänmedicinska kunskapscentrum AKC"

Liknande presentationer


Google-annonser