Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 5 Vem kommer ihåg?  I vilket land eller område föddes Ibrahim?  Vad dyrkade människorna där Ibrahim föddes?  Vad arbetade och försörjde Ibrahims far sig med?  Vad gör Ibrahim för att bevisa falskheten i deras gudar?  Vad fick avgudadyrkarna att gå emot sin egen logik?  Vilket straff fick Ibrahim av avgudadyrkarna och hur var det egentligen?

3 www.islamforelasningar.se  Härskaren Namrud kallar på Ibrahim  Mötet mellan Ibrahim och Namrud Profeten Ibrahim Mötet med härskaren Namrud Gud (Allah) återger i koranen: ”HAR DU inte hört om den man som tvistade med Ibrahim om hans Herre? - Gud hade skänkt honom kunglig makt och myndighet.” (Koranen 2:258)

4 www.islamforelasningar.se Profeten Ibrahim [Kungen] svarade: "Jag skänker liv och jag skänker död!" Koranen om Ibrahims svar och resonemanget mellan de: …Och Ibrahim sade: "Min Herre är Den som skänker liv och skänker död.” Då sade Ibrahim: "Gud låter solen gå upp i öster; låt den då gå upp i väster!" Och [kungen], som förnekade sanningen, blev förstummad av häpnad. - Gud vägleder inte de orättfärdiga." (Koranen 2:258)

5 www.islamforelasningar.se  Ibrahim resonerar med himladyrkarna Profeten Ibrahim Mötet med himladyrkarna Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Vi visade nu Ibrahim [Vårt] herravälde över himlarna och jorden, för att han skulle bli fullt övertygad. När nattens mörker sänkte sig över honom, såg han en stjärna och utropade: "Detta är min Herre!" Men när den sjönk [under horisonten], sade han: "Jag kan inte dyrka något som sjunker och försvinner.” (Koranen 6:75 – 76)

6 www.islamforelasningar.se ”Och när han såg månen gå upp sade han: "Detta är min Herre!" Men när den sjönk [och försvann] sade han: "Om min Herre inte vägleder mig blir jag säkert en av dem som går vilse." Profeten Ibrahim Ibrahim fortsätter: Och han såg solen gå upp och sade: "Detta är min Herre! Denna [stjärna] är störst." Men när [även solen] sjönk [och försvann] sade han: "Stamfränder! Jag har ingen del i [den synd ni begår när] ni sätter medgudar vid Guds sida.” Jag har i sökandet efter sanningen funnit den rena, ursprungliga tron, vänt mig ifrån allt falskt och [vänt mig] till Den som har skapat himlarna och jorden, och jag ägnar inte avgudar min dyrkan.” (Koranen 6:77 – 79)

7 www.islamforelasningar.se ”Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller inför månen; fall ned i tillbedjan inför Gud som har skapat dem - om det är Honom ni vill dyrka.” (Koranen 41:37) Profeten Ibrahim Guds (Allah) befallning:

8 www.islamforelasningar.se  Landet med tyrannen som ville åt Sara Profeten Ibrahim Emigreringen till Egypten Abu Hurayrah (ra) sade: ”Ibrahim ljög bara tre gånger, två gånger för Allah's sak: när han (as) sade: 'Jag känner mig sjuk.' (när hans folk bad honom att följa med och fira en festival för avgudarna) och när han sade: (då han blev tillfrågad vem som hade slagit sönder statyerna) 'Det var den, deras ledarstaty som gjorde det. Den tredje gången var när han stod inför en mäktig kung, och när han tillfrågades om sin fru, så sade han att Sara var hans syster, eftersom hon var slående vacker. Ibrahim (as) bad henne att säga samma sak så att han inte skulle framstå som en lögnare…”(Al – Bukhari och Muslim)

9 www.islamforelasningar.se  Mötet mellan den egyptiska kungen och Sara Fortsättning av berättelsen... Profeten Ibrahim Abu Hurayrah sade: ” Kungen ville ha henne och började ta sig friheter med henne, men hon bad och han slogs av en plötslig förlamning. Han chockerades och bad henne att be om hans förlåtelse från hennes Herre, och det gjorde hon. Men han försökte igen och denna gång så slogs han av en ännu starkare förlamning och han ångrade sig och sade till sin närmsta följeslagare: 'Du har fört en djävul inför mig, hon är inte en människa.' När hon kom till Ibrahim så höll han på att be, han gjorde ett tecken för att visa att han lade märke till henne, och hon berättade för honom att allt hade fortlöpt väl.’” (Al – Bukhari och Muslim) Men han skänkte henne en tjänstekvinna som hette Hagar.

10 www.islamforelasningar.se  Ibrahim kommer till Lut som har blivit en profet  Ibrahim gifter sig med Hagar och får sonen Isma’il  Gud (Allah) testar Ibrahim och hans tro Profeten Ibrahim Ibrahim får sin första son

11 www.islamforelasningar.se Profeten Ibrahim Avslutning - Session 5

12 Session 5 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser