Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Botnia-Atlantica Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28 maj 2008 Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Botnia-Atlantica Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28 maj 2008 Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28."— Presentationens avskrift:

1 Botnia-Atlantica Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28 maj 2008 Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28 maj 2008 Fil.dr Elisabeth Helander Förvaltningsdirektör Åbo Akademi Elisabeth.Helander@abo.fi

2 Botnia-Atlantica Alla INTERREG-programmen (dvs EUs samarbetsprogram) har samma centrala målsättningar: Alla INTERREG-programmen (dvs EUs samarbetsprogram) har samma centrala målsättningar: Stöda en ekonomisk utveckling baserad på kompetens och innovationer Stöda en ekonomisk utveckling baserad på kompetens och innovationer Förbättra miljön och minska på föroreningarna Förbättra miljön och minska på föroreningarna

3 Universitet och högskolor kan delta på olika sätt i Botnia-Atlantica programmet Universitet-högskolor kan samverka med andra universitet-högskolor Universitet-högskolor kan samverka med andra universitet-högskolor Universitet-högskolor kan samverka med företag Universitet-högskolor kan samverka med företag Universitet-högskolor kan samverka med olika samhällsorganisationer Universitet-högskolor kan samverka med olika samhällsorganisationer

4 Botnia-Atlantica programmet 1. Strukturer för samverkan Miljö: stora miljö- och naturvärden i gränsområdena Universitet och högskolor kan bidra med viktig forskning vad gäller t ex skyddet av havsmiljön, kusten, skärgården och fjällområdena Universitet och högskolor kan bidra med viktig forskning vad gäller t ex skyddet av havsmiljön, kusten, skärgården och fjällområdena Samverkan kan behövas med myndigheter och näringslivets organisationer Samverkan kan behövas med myndigheter och näringslivets organisationer

5 Botnia-Atlantica programmet 1. Strukturer för samverkan KommunikationerSammanhållning Kunskap om grannländerna och i grannspråken Kulturhistoria Kunskapsutbyte gällande språkliga minoriteter

6 Botnia-Atlantica programmet 2. Tillväxt genom samverkan Kompetens: stora möjligheter för universiteten Forskningssamarbete Forskningssamarbete Samarbete inom forskarutbildningen, t ex gemensamma kurser Samarbete inom forskarutbildningen, t ex gemensamma kurser Utväxling av lärare och eller studenter. Stipendiesystem Utväxling av lärare och eller studenter. Stipendiesystem

7 Botnia-Atlantica programmet Intressanta möjligheter för universitet och högskolor 2. Tillväxt genom samverkan Näringsliv Samarbete mellan företag och universitet/högskolor för att utveckla produkter och produktionsmetoder Samarbete mellan företag och universitet/högskolor för att utveckla produkter och produktionsmetoder Samarbete för att utveckla undervisning i entreprenörskap Samarbete för att utveckla undervisning i entreprenörskap Samarbete för att utveckla utnyttjandet av innovationer Samarbete för att utveckla utnyttjandet av innovationer

8 Botnia-Atlantica programmet Intressanta möjligheter för universitet och högskolor 2. Tillväxt genom samverkan Samhälle Nya innovativa lösningar inom hälsovården Nya innovativa lösningar inom hälsovården Nya lösningar inom socialvården Nya lösningar inom socialvården Samarbete mellan skolor Samarbete mellan skolor Nya lösningar inom administration och förvaltning Nya lösningar inom administration och förvaltning

9 Konkreta projekt som åtminstone på sikt kan leda till ekonomisk utveckling och förbättrad livskvalitet Konkreta projekt som leder till konkreta resultat. Inte bara erfarenhetsutbyte utan genuint samarbete. Konkreta projekt som leder till konkreta resultat. Inte bara erfarenhetsutbyte utan genuint samarbete. Pilotprojekt och utveckling av metoder och planer kan säkert också accepteras, om konkreta tillämpningar är i sikte Pilotprojekt och utveckling av metoder och planer kan säkert också accepteras, om konkreta tillämpningar är i sikte

10 Inom Östersjö-området finns också flera andra EU-program som kan vara av intresse Baltic Sea l l Omfattar alla Östersjö-länder + delar av Ryssland Central Baltic l l Estland, Lettland, Sverige, Finland Northern Periphery

11 l Interregional Co-operation Programme (INTERREG IVC) Huvudsakligen samarbete mellan regionala organ l Urban Development Network Programme (URBACT II l Urban Development Network Programme (URBACT II) Samarbete mellan städer Dessutom program för interregionalt samarbete och nätverk


Ladda ner ppt "Botnia-Atlantica Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28 maj 2008 Universiteten och det gränsöverskridande samarbetet Umeå 27-28."

Liknande presentationer


Google-annonser