Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion, ritual och samhälle. Detta är jag  Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi.  Avhandling om oglala lakotaindianer 1997.  Aktiv i debatter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion, ritual och samhälle. Detta är jag  Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi.  Avhandling om oglala lakotaindianer 1997.  Aktiv i debatter."— Presentationens avskrift:

1 Religion, ritual och samhälle

2 Detta är jag  Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi.  Avhandling om oglala lakotaindianer 1997.  Aktiv i debatter i om hedersrelaterat våld, våld mot kvinnor, religion och sekularisering.  ”I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader” kom ut hösten 2005.  Gift, tre döttrar – 20, 18 & 3,5

3 Mina fält  Pine Ridge Indian Reservation 1991- South Dakota, South Dakota, USA USA

4  Hedersrelaterat våld.

5  Religion och existentiell antropologi

6 Man går inte och ser Macbeth för att lära sig om Skottlands historia – man går och ser den för att lära sig hur en man känner sig efter att ha vunnit ett kungadöme men förlorat sin själ Northrop Frye Northrop Frye

7 Perspektiv på religion  Psykologiska  Sociologiska  Politiska  Existentiella IdeologiskaExistentiella Religionen legitimerar en specifik politisk, ekonomisk och social ordning. Religionen kamouflerar eller misrepresenterar verkligheten. Religion är ett universellt fenomen handlar om människans varför. Religion är en arena för att gestalta det mänskliga livet som helhet. Karl MarxCarl Jung

8 Människans språk Analys Jag-det Objekt-subjekt separata ”Sakspråk” Vetenskap Distans Gestaltning Jag-du Relation ”Meningsspråk” Poesi Delaktighet

9 ”Det enda som svänger är själen”

10 Att säga det osägbara  Kärlek  Tröst  Smärta  Lidande  Hopp  Vilja

11  I en viss relation till världen blir begreppet ”kärlek” en nödvändighet  I en viss relation till världen blir begrepp som ”Gud” en nödvändighet

12 Tro?  Tror du på tiden?  Tror du på kärleken?  Tror du på Gud?  ”Tro på dig själv!”

13 Antropologi & religion  Evolutionism Animism- polyteism- monoteism Animism- polyteism- monoteism Våra barn=”vildarnas” vuxna Våra barn=”vildarnas” vuxna Människans psykiska enhet + kulturell mångfald Människans psykiska enhet + kulturell mångfald

14  Magi Pseudoveten- skap Pseudoveten- skap Bygger på felaktiga associationer Bygger på felaktiga associationer

15  Religion Är grundad i människans psykologi Är grundad i människans psykologi Drömliv – själens obundenhet Drömliv – själens obundenhet Personali- serad kausalitet Personali- serad kausalitet

16  Funktionalism Samhället som organism Samhället som organism Kultur i pluralis Kultur i pluralis Varje del av ett samhälle kan förklaras utifrån sin funktion för helheten Varje del av ett samhälle kan förklaras utifrån sin funktion för helheten

17  Radcliffe-Brown Samhället skapar individen Samhället skapar individen Samhället måste förstås i sin egen rätt. Samhället måste förstås i sin egen rätt. Sui generis Sui generis

18  Malinowski Samhällets svarar mot biologiska och psykologiska behov Samhällets svarar mot biologiska och psykologiska behov Kulturen kan härledas ur naturen Kulturen kan härledas ur naturen

19  Kulturmaterialism Religion som en del av ekologisk anpassning Religion som en del av ekologisk anpassning

20  Strukturalism Durkheim: Ritual är samhällets dyrkan av sig själv. Durkheim: Ritual är samhällets dyrkan av sig själv. Såsom på jorden, så ock i himmelen. Såsom på jorden, så ock i himmelen. Lévi Strauss: Intresse för tankens universella grammatik. Lévi Strauss: Intresse för tankens universella grammatik. Beständiga djupstrukturer, föränderliga ytstrukturer. Beständiga djupstrukturer, föränderliga ytstrukturer.

21  Marxism Religion som ideologi Religion som ideologi Överbyggnad – legitimerar den rådande ordningen Överbyggnad – legitimerar den rådande ordningen

22 Världsbild & moral  För att ett samhälle ska fungera krävs ett moralsystem som får människor att vilja bete sig ”rätt”.  Ju starkare externa kontrollmekanismer desto mindre starka interna kontrollmekanismer.  Ju svagare den yttre kontrollen är desto starkare måste den inre kontrollen vara.

23 EtikMoral GenerelltSpecifikt AbstraktKonkret ”La langue””La parole”

24 Moral & reciprocitet Generaliserad reciprocitet. Balanserad reciprocitet. Negativ Reciprocitet.

25 Häxeri  Tre tolkningar Funktionalistiska Funktionalistiska Psykologiska Psykologiska Strukturella Strukturella

26 Azande Vad är häxkraft?  Medfött, organiskt  Kräver inga besvärjelser, ingen teknologi  Häxeri är endast av intresse när den utövas  Död beror ofta på häxeri.  Häxeri är inte övernaturligt Evans-Pritchard hos azande

27 Häxeri som förklaringsmodell  Exemplet med sönderfallande ”granery” – kornbod  Personaliserad kausalitet

28 Häxerianklagelser  Riktas mot jämlika eller dem strax under i den sociala hierarkin  Jämlikhet = otydlighet  Bot mot häxeri – häxdoktorer

29 Häxeri hos azande…  Cementerar den rådande maktstrukturen  Ger socialt accepterat utlopp för sociala spänningar  Förebygger uppkomsten av konflikter  Fungerar som en logiskt koherent förklaringsmodell

30 Häxeri i Bocage  Ont om mark  Oklara arvsregler  Den som ärver berövar sina syskon utkomst- möjligheter  samvetskval Jeanne Favret-Saada

31  En framgångsrik bonde måste Kunna producera Kunna producera Vara en god och aggressiv entreprenör Vara en god och aggressiv entreprenör

32 Symtom på häxeri  Bonden tappar kraft  Korna går i sin  Olyckor  Dålig ekonomi…

33 ”Unbewitcher”  ”Terapeutiska” samtal  Kvinnan aktiv  Klara förhållningsregler  Rituell rening/rituellt beskydd av gården

34 Häxeri i 1600-talets Stockholm  Snabb urbanisering  Nya familjekonstellationer  Självförsörjande kvinnor

35 Det som inte passar in  Det svårplacerbara och illa definierade är ett problem.  Korrelation mellan kropp och samhälle.  Osäkerhet  ökad fokusering vid gränser, kollektivets så väl som kroppens

36 Alternativ till västerländsk psykoterapi  En terapeuts förmåga att bota en patient är ett uttryck för hans/hennes förmåga att kontrollera de sociala faktorer som lett till ”sjukdomen”.  Terapeuten skapar ett begripligt mönster i det förflutna och i samtiden.

37 Medicinmän i vår tid  Distinktion mellan indianska och ”vita” sjukdomar.  Yuwipi – diagnosticering av sjukdomar

38 Skepsis mot psykoterapi hos lakota  Terapeuter ses som inkompetenta och för unga  Stigmatiserande att gå till ”crazy doctor”  Psykoterapin är privat, lakotas riter publika  Psykoterapin tillskriver sjukdomen interna faktorer, lakota tillskriver sjukdomen externa faktorer  Helandet ska var omedelbart

39 Yuwipi  Helande, ”wrapping”, mörker  Medicinmannen lindas som ett lik – symbolisk död och återfödelse  Parallell med patientens sjukdoms död och hälsas återuppståndelse.  Rit (wapiye) = återfödelse

40  Andarna lockas genom sånger, böner och hundkött men skräms bort av menstruerande kvinnor, metaller, klockor, böcker…  Andarnas ankomst signaleras av skallror, ibland ljuspunkter.

41 Fyra kriterier för terapi 1. En delad världsbild som möjliggör diagnos 2. Terapeutens personliga kvaliteter 3. Patientens tilltro till terapeuten och den rituella kontexten 4. Terapeutiska tekniker

42  Yuwipi är alltid effektiv  Riten uppnår sitt syfte genom att den genomförs  Riten helar inte bara individen utan hela gruppen  Jfr. skillnaden mellan rit och magi

43 Sammanfattning  Häxeri som en funktionellt integrerad ”stabilisator” i ett samhälle  Häxeri som terapi  Häxeri som ett strukturellt problem, ett uttryck för normupplösning, osäkerhet och förändring


Ladda ner ppt "Religion, ritual och samhälle. Detta är jag  Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi.  Avhandling om oglala lakotaindianer 1997.  Aktiv i debatter."

Liknande presentationer


Google-annonser