Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurser över gränserna: Det socialpediatriska seminariet Seminarium om Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors, 31 maj 2004 Kliniklektor Marina Bergman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurser över gränserna: Det socialpediatriska seminariet Seminarium om Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors, 31 maj 2004 Kliniklektor Marina Bergman,"— Presentationens avskrift:

1 Kurser över gränserna: Det socialpediatriska seminariet Seminarium om Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors, 31 maj 2004 Kliniklektor Marina Bergman, SSKH

2 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH2 Mathilda Wrede-kliniken kliniklektor innebär samarbete per definitionkliniklektor innebär samarbete per definition en del av Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdeten del av Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetAb Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdetAb Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

3 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH3 Hufvudstadsbladet 25.2.2004

4 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH4 Det socialpediatriska seminariet startade som Ekenäsprojektet för ca 25 år sedan av Ole Wasz-Höckert, Märta Donner och Gunvor Brettschneiderstartade som Ekenäsprojektet för ca 25 år sedan av Ole Wasz-Höckert, Märta Donner och Gunvor Brettschneider medi-, soc&kom- och sjukisstudenter gör hembesök hos familjer och samlas till årliga seminariermedi-, soc&kom- och sjukisstudenter gör hembesök hos familjer och samlas till årliga seminarier idag: heldagsseminarium om multiprofessionellt samarbete i fall då läkare antar att ett barn far illaidag: heldagsseminarium om multiprofessionellt samarbete i fall då läkare antar att ett barn far illa

5 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH5 Socialpediatriskt seminarium 20.11.2003 Plats :ARCADA, Sturegatan 2, 00510 Helsingfors Stora auditoriet, 119, bottenvåningen ÖppningsordÖppningsord MKD Christer HolmbergMKD Christer Holmberg Moderator Lektor Anita von Smitten 08.30-09.30 Barnkonventionen och barnets rättigheter. Överlärare i socialrätt Paul van Aerschot08.30-09.30 Barnkonventionen och barnets rättigheter. Överlärare i socialrätt Paul van Aerschot 09.30-10.30 Försummelse av och våld mot barn. MKD Annlis Söderholm09.30-10.30 Försummelse av och våld mot barn. MKD Annlis Söderholm 10.30-11.00 Kaffe10.30-11.00 Kaffe Moderator Kliniklektor i socialt arbete Marina Bergman 11.00-11.45 Barnskyddet. Ledande socialarbetare inom barnskyddet Bettina von Kraemer 11.45-12.00 Presentation av “case” samt gruppindelning. MKD Annlis Söderholm, lektor Anita von Smitten 12.00-12.45 Lunch gruppvis Moderator MKD Annlis Söderholm 12.45-13.30 Grupparbete 13.30-15.00 Genomgång av case 15.00 Avslutning

6 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH6 Studentrespons 1/3 Innehållet i föreläsningarna : Bra (16), Intressant (6), Givande & informativt (1+1), ok (3). En stud. ville veta mer om medicin, 2 kommenterade att innehållet var bekant från tidigare.Innehållet i föreläsningarna : Bra (16), Intressant (6), Givande & informativt (1+1), ok (3). En stud. ville veta mer om medicin, 2 kommenterade att innehållet var bekant från tidigare. Arbetet i grupp med “case” : Bra diskussion (21), intressant och trevligt (3+3), jätteintressant, jättekul, nyttigt, lärorikt, fungerande (1+1+1+1+1). Bara två tyckte att det inte gav så mycket.Arbetet i grupp med “case” : Bra diskussion (21), intressant och trevligt (3+3), jätteintressant, jättekul, nyttigt, lärorikt, fungerande (1+1+1+1+1). Bara två tyckte att det inte gav så mycket. Grupprapportering : Bra diskussioner (21), ok (7), intressant, fungerande (1+1). En stud. kommenterade att det blev litet långt, en att tiden var kort och en önskade en allmän presentation av case innan grupprapporter.Grupprapportering : Bra diskussioner (21), ok (7), intressant, fungerande (1+1). En stud. kommenterade att det blev litet långt, en att tiden var kort och en önskade en allmän presentation av case innan grupprapporter. Vad jag lärt : Samarbetets betydelse (15), om barnskydd (11), om försummelse (3), nytt stoff (3), hur svårt att bedöma (1). Många nämnde att de förstår varandras svårigheter och att kunskapen fördjupats. Bara 1 stud. lärde sig inget speciellt.Vad jag lärt : Samarbetets betydelse (15), om barnskydd (11), om försummelse (3), nytt stoff (3), hur svårt att bedöma (1). Många nämnde att de förstår varandras svårigheter och att kunskapen fördjupats. Bara 1 stud. lärde sig inget speciellt.

7 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH7 Studentrespons 2/3 Vad jag själv satsat : Deltagit i diskussionen (17), lärt in nytt (3), 100 %, närvaro (2+2), egna erfarenheter, fördjupat kunskaper, läst på förhand (1+1+1)Vad jag själv satsat : Deltagit i diskussionen (17), lärt in nytt (3), 100 %, närvaro (2+2), egna erfarenheter, fördjupat kunskaper, läst på förhand (1+1+1) Allmänna arrangemang : Bra (13), ok (6), jättebra (2). Gärna kaffe i början och presentation av grupperna (1+1), gemensam lunch ej nödv. (1), litet lång dag, gärna fler pauser (1+1), underligt fin tidtabell (1)Allmänna arrangemang : Bra (13), ok (6), jättebra (2). Gärna kaffe i början och presentation av grupperna (1+1), gemensam lunch ej nödv. (1), litet lång dag, gärna fler pauser (1+1), underligt fin tidtabell (1) Mina önskemål/ förslag gällande undervisning och seminarier : Fortsätt bara, mer sådant, bra svarar de flesta.Mina önskemål/ förslag gällande undervisning och seminarier : Fortsätt bara, mer sådant, bra svarar de flesta. Utveckla lagundervisningen, gärna före examinationen i barnskydd, mer ”case”.........Utveckla lagundervisningen, gärna före examinationen i barnskydd, mer ”case”......... För sammanställningen av feedbacken vill jag tacka lärarna på Arcada.För sammanställningen av feedbacken vill jag tacka lärarna på Arcada.

8 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH8 Studentrespons 3/3 Citat från en portföljberättelse:Citat från en portföljberättelse: ”... vill jag berätta om min inställning och mina förväntningar på det socialpediatriska seminariet. Ännu samma morgon, innan jag åkte iväg hemifrån, förklarade jag för min man om hur fullständigt onödigt det är för mig att delta. Jag skulle definitivt inte lära mig något nytt, förklarade hur jag i många år redan själv både arbetat inom och med att utveckla mångprofessionella team. Det visade sig att hela seminariedagen blev en enda positiv överraskning för mig! Dagen lärde mig troligtvis mycket mera än vad jag i praktiken inser. Min respekt för studerande inom andra professioner har vuxit enormt. De var alla mer eller mindre i slutet av sina studier och hade utvecklat en enorm yrkeskunskap. Ibland upplever jag att ju äldre man blir desto mera inskränkt blir ens tankesätt (individuellt, förstås) medan de yngre studerandena har en mera öppen livssyn, är naturligt nyfikna och färdiga att reflektera och ta in nya syner på saker. Dessutom hade seminariet troligtvis också en fostrande och promotiv effekt: om vi redan som studerande vänjer oss vid och dessutom inser vikten av mångprofessionalitet i arbetet, så har vi goda förutsättningar att förverkliga teamarbetet även i det framtida arbetslivet.”

9 31.5.2004 Marina Bergman, lektor i socialt arbete, SSKH9 Samarbete över gränserna svårigheter trots iversvårigheter trots iver –inte alltid lätt att förstå varandras infallsvinklar och vardagens ramar –inga extra resurser eller tid för samarbetet fördelarfördelar –ensam är inte alltid så stark: samarbete nödvändigt –föregå med gott exempel angående mångprofessionellt samarbete – sammanlagd expertis –seminariet ger mer än det tar samarbete både sparar och kräver resurser och tid!samarbete både sparar och kräver resurser och tid!


Ladda ner ppt "Kurser över gränserna: Det socialpediatriska seminariet Seminarium om Högskolesamarbete på svenska i Helsingfors, 31 maj 2004 Kliniklektor Marina Bergman,"

Liknande presentationer


Google-annonser