Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog
- med fokus på forsknings- och innovationsfrågor Christer Christensen

2 Objectives: Smart specialisation
Encourage national and regional governments to design 'smart specialisation strategies’ – “innovation can not be dictated but it can be cultivated” (Sallet et al 09’). What R&I can be best developed in each region? Identify factors of competitiveness (critical masses), bottlenecks and concentrate resources on key priorities with the right policy mix to unleash smart growth. S³: an (entrepreneurial) dynamic process of discovery, based on strategic intelligence, interaction and learning. Not a grand R&I plan dictated from above but a bottom-up partnership approach involving experts but also businesses, research centres, universities and other important stakeholders. Leading edge R&D or intelligent diffussion/adaptation of generic technologies in internationally competitive (mature or not) sectors?

3 Actions to be considered in S³
Clusters for regional growth: ecologies to drive innovation Innovation-friendly business environments for SMEs: good jobs in internationally competitive firms Stronger focus on financial engineering: not only grants Lifelong Learning in research and innovation: support knowledge triangle and university-enterprise cooperation Research infrastructure/centres of competence: support to ESFRI and EU wide diffusion of leading edge R&D results and partners Creativity and cultural industries: innovation beyond technology Digital agenda: enabling knowledge flows throughout Public Procurement for market pull: pre-competitive PP to open new innovation friendly market niches European Innovation Partnerships: innovation through cooperation

4 Strategier för utveckling 2009-2012
Utveckla ledarskapet i innovationssystemet Utveckla kunskapen om innovation hos alla aktörer i Skåne Vidga synen på vad innovation är för något – inkludera fler! Effektivisera stödstrukturen för innovation Identifiera och utveckla nya områden för innovation Utveckla det internationella samarbetet Forma och stödja nya kreativa och innovativa miljöer Stärka innovationskraften i befintligt näringsliv/offentlig verksamhet Stärka innovationskraften i hela Skåne

5 Slutsatser… Imponerade av underlaget och vår samlade bild
Ligger med detta arbete ett steg före I stort överens om våra strategier Goda förutsättningar med lagom stor region, bra nätverk och gott samarbete

6 Men… Det stora antalet aktörer – (hur) sammanlänkas de till ett system? Näringslivet och företagen – var är de? Skåne – behov av branding, storytelling and positionering Innovationer – behov av ett breddat perspektiv Internationalisering – väx utanför regionen Se hela Regionen - mångfald, integration Triple Helix-samverkan – kan utvecklas

7 European Research Area Global
Eureka EIB EIT JRC EU2020 FP7 AAL Euro-stars Climate KIC KIC Inno Energy EIT ICT Labs Cooperation Ideas People Capacities ERC Innovation Union CIP ETP Joint Technology Initiatives EACI PPP EIP Internationell EIP ICT-PSP IEE Marco Polo Eco innov Strategic Research Agendas Arte-mis IMI ENIAC Clean Sky FCH Factories of the Future Energy-efficient Buildings Future Internet Green Cars Östersjö-strategin RISE BSR Stars Swerea SW ICT R Innventia SP Nationell Nat Innovations-strategi VINNOVA Tillväxt-verket EEN Acreo Viktoria Interactive Institute Ligno Bost Glafo Swerea # ESF Central Sweden Imego IR Nova SIK SICS S. Anna PFI RUP ERUF Kommersialiserbara idéer, företag med säte och verksamhet i regionen – som vill växa HiG Näringslivspolitisk strategi Gävleborg Region Gävleborg Läns-styrelsen ALMI ALMI Invest Movexum Kluster-initiativ Forsknings-institut Regional Innovationsstrategi Gävleborg LIST Kommuner Näringslivs-avdelningar Teknik-parker Lärcentra m fl LTP Enskilda satsningar Projekt Aktiviteter Förstudier Företagsfrämjande aktörer Lokal Idéer och innovativa företag

8 OECD – Regions and Innovation policy
Develop a vision and a strategic road map to encourage innovation Design a smart policy mix (assets based and multi-sector) Establish multi-level, open and networked governance structures Foster policy learning through better metrics, evaluation and experimentation

9 Nya roller… Internationell nivå Nationell nivå Regional nivå
Stödjande Internationell nivå Nationell nivå Regional nivå Plats/Nod nivå

10 Nationella processer Beslut om strukturfonderna under 2012 innebär att program ska skrivas för perioden 2014 och framåt En forsknings- och innovationsproposition tas fram med sikte på 2012 En nationell innovationsstrategi tas fram under 2012

11 Slutsatser från följeforskningen i de åtta programmen:
En slutsats är att strukturfondsprojekten innebär att regionala innovationssystem blir mer klusterdynamiska. När ”triple-helix-projekt” har initierats från forskarsamhället/akademin behövs åtgärder som gör innovationssystemen mer entreprenörskapsstödjande, fördjupar samarbetet med näringslivet utifrån företagens behov och uppmuntrande till kompetensmobilitet mellan akademi och näringsliv. Men med högskolor och universitet som projektägare riskerar forskningslogiken att dominera över innovationslogiken. Det skulle behövas mer experimenterande med alternativt ägande av strukturfondsprojekten för att stärka innovationslogiken. En besvärande slutsats är att initiering, prioritering och genomförande av projekt fortfarande inte görs utifrån upparbetade kunskaper och erfarenheter! Genomförandet präglas av ad hoc hantering och användning av ”tyst kunskap”, mindre av systematisk prövning av projekten mot ”best practice”, ”world-class” o.s.v. 11

12 Nu formas Sveriges innovationsstrategi
Den nationella innovationsstrategin Nu formas Sveriges innovationsstrategi Statssekreterare Catharina Håkansson Boman SISP Innovationsriksdag Kalmar 10 maj 2011 ooyoo, iStockphoto 12

13 Innovation enligt OECD
Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. 13 13 13

14 Innovation uppstår i samspel
visionären som kommer med idén entreprenören som driver och organiserar förverkligandet av idén säljaren som kommersialiserar eller sprider lösningen finansiären som tror på det potentiella värdet i idén och skjuter till kapital kunden som efterfrågar nya lösningar andra företagare som plockar upp och sprider lösningen I näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle mbbirdy, iStockphoto 14 14 14 14

15 Innovations-kraft Sverige 2020
2011 2012 Utveckling nationellt, EU och globalt ( exv FoI-proposition, Europa 2020, m m) Utveckling Sveriges nationella innovationsstrategi SNIS Kick off 17 feb SNIS version 0.5 Lansering SNIS version 1.0 Innovations-kraft Sverige 2020 Regionala dialogmöten (ca 10) Tematiska dialogmöten (ca 10) Utveckling i svenska innovationssystemet Regioner Myndigheter Företag Nätverk Ideella org. Lärosäten m fl 15 15 15

16 Regionala innovationsfrågor - med bäring på nationella innovationsstrategin och det regionala utvecklingsarbetet Hur kan vi förstärka smart tillväxt/specialisering? Hur kan det regionala och nationella samspelet i innovationspolitiska frågor utvecklas? Hur får man ett starkt regionalt ledarskap för att kunna arbeta mer strategiskt med innovationsfrågorna i regionen?


Ladda ner ppt "Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog"

Liknande presentationer


Google-annonser