Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog - med fokus på forsknings- och innovationsfrågor Christer Christensen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog - med fokus på forsknings- och innovationsfrågor Christer Christensen."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog - med fokus på forsknings- och innovationsfrågor Christer Christensen

2 2 Objectives: Smart specialisation  Encourage national and regional governments to design 'smart specialisation strategies’ – “innovation can not be dictated but it can be cultivated” (Sallet et al 09’).  What R&I can be best developed in each region? Identify factors of competitiveness (critical masses), bottlenecks and concentrate resources on key priorities with the right policy mix to unleash smart growth.  S³: an (entrepreneurial) dynamic process of discovery, based on strategic intelligence, interaction and learning.  Not a grand R&I plan dictated from above but a bottom-up partnership approach involving experts but also businesses, research centres, universities and other important stakeholders.  Leading edge R&D or intelligent diffussion/adaptation of generic technologies in internationally competitive (mature or not) sectors?

3 3 Actions to be considered in S³ Clusters for regional growth: ecologies to drive innovation Innovation-friendly business environments for SMEs: good jobs in internationally competitive firms Stronger focus on financial engineering: not only grants Lifelong Learning in research and innovation: support knowledge triangle and university-enterprise cooperation Research infrastructure/centres of competence: support to ESFRI and EU wide diffusion of leading edge R&D results and partners Creativity and cultural industries: innovation beyond technology Digital agenda: enabling knowledge flows throughout Public Procurement for market pull: pre-competitive PP to open new innovation friendly market niches European Innovation Partnerships: innovation through cooperation

4 Strategier för utveckling 2009-2012 1.Utveckla ledarskapet i innovationssystemet 2.Utveckla kunskapen om innovation hos alla aktörer i Skåne 3.Vidga synen på vad innovation är för något – inkludera fler! 4.Effektivisera stödstrukturen för innovation 5.Identifiera och utveckla nya områden för innovation 6.Utveckla det internationella samarbetet 7.Forma och stödja nya kreativa och innovativa miljöer 8.Stärka innovationskraften i befintligt näringsliv/offentlig verksamhet 9.Stärka innovationskraften i hela Skåne

5 Slutsatser… Imponerade av underlaget och vår samlade bild Ligger med detta arbete ett steg före I stort överens om våra strategier Goda förutsättningar med lagom stor region, bra nätverk och gott samarbete

6 Men… Det stora antalet aktörer – (hur) sammanlänkas de till ett system? Näringslivet och företagen – var är de? Skåne – behov av branding, storytelling and positionering Innovationer – behov av ett breddat perspektiv Internationalisering – väx utanför regionen Se hela Regionen - mångfald, integration Triple Helix-samverkan – kan utvecklas

7 Näringsdepartementet Kommersialiserbara idéer, företag med säte och verksamhet i regionen – som vill växa Företagsfrämjande aktörer Aktiviteter FörstudierProjekt Enskilda satsningar Region Gävleborg Läns- styrelsen ALMI Invest ALMIMovexum HiG Teknik- parker Kluster- initiativ Forsknings -institut ERUF Lärcentra m fl Tillväxt- verket VINNOVA RISE SwereaSW ICT R Acreo InnventiaSP Interactive Institute Viktoria S. Anna Swerea # ESF Central Sweden LTP RUP Näringslivs- avdelningar Näringslivspolitisk strategi Gävleborg Nat Innovations- strategi Innovation Union EU2020 Joint Technology Initiatives Arte- mis IMIENIACClean Sky FCH AAL EIT FP7 Coopera tion CapacitiesPeopleIdeas JRCEIB Factories of the Future Energy- efficient Buildings Green Cars Future Internet PPP Strategic Research Agendas ETP ERC Climate KIC KIC Inno Energy EIT ICT Labs ImegoIR Nova SICS Ligno Bost PFI SIK Glafo CIP EIPICT- PSP IEE EACI EEN Eco innov Marco Polo Lokal Regional Nationell Internationell GlobalEuropean Research Area Eureka Euro- stars Idéer och innovativa företag EIP Östersjö- strategin BSR Stars Kommuner Innovationsstrategi Gävleborg LIST

8 Näringsdepartementet OECD – Regions and Innovation policy Develop a vision and a strategic road map to encourage innovation Design a smart policy mix (assets based and multi-sector) Establish multi-level, open and networked governance structures Foster policy learning through better metrics, evaluation and experimentation

9 Internationell nivå Nationell nivå Regional nivå Plats/Nod nivå Nya roller… Stödjande

10 Näringsdepartementet Nationella processer Beslut om strukturfonderna under 2012 innebär att program ska skrivas för perioden 2014 och framåt En forsknings- och innovationsproposition tas fram med sikte på 2012 En nationell innovationsstrategi tas fram under 2012

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 En slutsats är att strukturfondsprojekten innebär att regionala innovationssystem blir mer klusterdynamiska. När ”triple-helix-projekt” har initierats från forskarsamhället/akademin behövs åtgärder som gör innovationssystemen mer entreprenörskapsstödjande, fördjupar samarbetet med näringslivet utifrån företagens behov och uppmuntrande till kompetensmobilitet mellan akademi och näringsliv. Men med högskolor och universitet som projektägare riskerar forskningslogiken att dominera över innovationslogiken. Det skulle behövas mer experimenterande med alternativt ägande av strukturfondsprojekten för att stärka innovationslogiken. En besvärande slutsats är att initiering, prioritering och genomförande av projekt fortfarande inte görs utifrån upparbetade kunskaper och erfarenheter! Genomförandet präglas av ad hoc hantering och användning av ”tyst kunskap”, mindre av systematisk prövning av projekten mot ”best practice”, ”world-class” o.s.v. Slutsatser från följeforskningen i de åtta programmen:

12 Näringsdepartementet Nu formas Sveriges innovationsstrategi Statssekreterare Catharina Håkansson Boman SISP Innovationsriksdag Kalmar 10 maj 2011 Den nationella innovationsstrategin ooyoo, iStockphoto

13 Näringsdepartementet Innovation enligt OECD Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. ”

14 Näringsdepartementet Innovation uppstår i samspel –visionären som kommer med idén –entreprenören som driver och organiserar förverkligandet av idén –säljaren som kommersialiserar eller sprider lösningen –finansiären som tror på det potentiella värdet i idén och skjuter till kapital –kunden som efterfrågar nya lösningar –andra företagare som plockar upp och sprider lösningen I näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle mbbirdy, iStockphoto

15 Näringsdepartementet 2011 Regioner Myndigheter Företag Nätverk Ideella org. Lärosäten m fl Utveckling i svenska innovationssystemet Regionala dialogmöten (ca 10) Tematiska dialogmöten (ca 10) Utveckling Sveriges nationella innovationsstrategi SNIS Utveckling nationellt, EU och globalt ( exv FoI-proposition, Europa 2020, m m) Lansering SNIS version 1.0 SNIS version 0.5 Kick off 17 feb 2012 Innovations -kraft Sverige 2020

16 Näringsdepartementet Regionala innovationsfrågor - med bäring på nationella innovationsstrategin och det regionala utvecklingsarbetet Hur kan vi förstärka smart tillväxt/specialisering? Hur får man ett starkt regionalt ledarskap för att kunna arbeta mer strategiskt med innovationsfrågorna i regionen? Hur kan det regionala och nationella samspelet i innovationspolitiska frågor utvecklas?


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Nätverket RND - FoI Regional Nationell Dialog - med fokus på forsknings- och innovationsfrågor Christer Christensen."

Liknande presentationer


Google-annonser