Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Centrumbildning vid Uppsala universitet  Invigde verskamheten maj 2002  Föreståndare feb 2002, Anders Hektor  Finansierat av Vinnova, Uppsala universitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Centrumbildning vid Uppsala universitet  Invigde verskamheten maj 2002  Föreståndare feb 2002, Anders Hektor  Finansierat av Vinnova, Uppsala universitet,"— Presentationens avskrift:

1

2  Centrumbildning vid Uppsala universitet  Invigde verskamheten maj 2002  Föreståndare feb 2002, Anders Hektor  Finansierat av Vinnova, Uppsala universitet, Enea Redina, IT-Arkitekterna, Hjälpmedelsinstitutet, Handikappombudsmannen, 24-timmarsdelegationen

3 Syfte ”Att stödja industri och akademi i att skapa nyttig och användbar IT och IT-baserade tjänster”

4 www.nita.uu.se Seminarier/ Workshops Nyhetsbrev Fokusområden Evenemangs- kalender

5 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Användarforskningens rötter http://www.home.no/pomfri/test/helpdesk.wmv

6 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Användarforskningens rötter ”turn to the user” 1972-1986-?  Skandinaviska skolan: ”Use the user”  Design / förståelse  STS/SST/SCOT/PICT/EMTEL  Interaction design  Idag: Tjänstedesign/Design Science/”IT Doesn’t Matter”  Imorgon: MDI blir MII: Människa-Informationsinteraktion

7 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Whats the use? Internet and information behavior in everyday life Avhandlingen

8 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Modellen i sig Vissa empiriska nyheter Resultat

9 Modellen  Inkluderar alla Informationssystem  Omfattar vardagens sammanhang  Inkluderar andras närvaro  Inkluderar alla Informationsaktiviteter Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13

10 Modellen  Vardagslivet är en obruten kedja av många och olika aktiviteter.  När flera aktiviteter kan ses relatera till varandra kan de beskrivas som delar av ett projekt.  När människan agerar i ett projekt uppstår gap mellan behov och deras lösning, dessa gap kan kallas problem.  Problem blir lösta av en fysisk aktivitet eller av en informationsaktivitet. Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13

11 Projek t Tiden Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13

12 Modellen Environment:  People & Setting Smak (Habitus), profil (novelty seeking) personliga Nätverk, bildningsvana, Stress, Tillit  Problems & Resolutions (need, want, desire) Gap-bridge, “pertinent to the setting” E-life = activities = projects = problems = Info-activities = Förutsägbart beteende? Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13

13 Modellen ICT-Setting:  Constraints & Enablers Stress och andra ”kostnader” Resource investment (opportunist)  Tillgång Fysisk Erfarenhetsmässig Praktisk Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13

14 Modellen Information Activity:  En till snurrebutt: Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity

15 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Informations aktiviteter Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Search & Retrieve describes activities strictly relating to an information- seeking behavior. It is very much an active and directed behavior.

16 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Informations aktiviteter Browsing is the act of moving in a limited environment, with some level of perceived probability to encounter a resource of some value. Expecting these results, browsing is undertaken as a strategy to maybe find something of high value, and surely getting familiar with the environment, perceived to be a value in itself.

17 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Informations aktiviteter Monitoring describes an information- gathering behavior that is both intentional and incidental: The information systems turned to are intentional, and the information gathered is incidental. Monitoring is distinguished from browsing by being directed to a familiar source that is regularly updated, where the monitoring, in part, reaffirms the agent by providing a stable and predictable form and, in part, supplies valued information.

18 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Informations aktiviteter Unfolding is suggested to denote activities of continually directed attention towards an information system and the symbolic display it offers, for instance by looking and listening, and thereby taking part of a content. Unfolding may be reading a book or an article, listening to a newscast, or experiencing a movie or something on the television.

19 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Informations aktiviteter Exchange represent the acts of ’giving’ and ’getting’ messages in a communicative behavior. It is bi-directional and can be said to have unfolding and dressing (se below) as constituent parts.

20 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Informations aktiviteter Dressing is the name for activities where information is framed and a cognitive product is externalized (consciously or not) by acting individual.

21 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Informations aktiviteter Instruct is part of an information-giving behavior. The giving is social but unidirectional from the individual to an anonymous or generalized counterpart. Making a request for a purchase on the Internet is one example of an instruct- activity. Another is paying bills, either by postal service, by telephone or by the Internet.

22 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Search & Retrieve Publish Instruct Dress Exchange Unfold Monitor Browse Seeking Gathering Commu- nicating Giving Information Behavior Information Activity Informations aktiviteter Publishing is an activity where an individual give information by posting it for others to take part in. Publishing information is different from instruct-activities by being less administrative, more personal and often more extensive. Putting an ad in the paper or in the local store, posting a website, making a comment to a newsgroup are all publications of information.

23 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Modellen Outcome & Change:  Cognitive Upplysning, reducera/öka osäkerhet, gap-bridge, instruktioner, förvirring,  Emotional +värden: bekräftelse, motivation, sällskap, underhållning, nöje -värden: frustration, misströstan, ånger, nedstämdhet,  Behavioral Fysisk aktivitet, effektuering, beslut, info-gåva, samling, soc+/-

24 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 1) Browsig the web for banks 2) Browsing for insurances 3) Browsing for mortgages 4) Reading bank-brochures 5) Visiting bank 6) Looking at flat 8) Moving 7) Signing lease Aktivitet(Problem: Min lägenhet är för liten) Project: Byta lägenhet Tiden

25 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Så långt modellen. Här kommer några empiriska resultat...

26 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Resultat # 1 Internet är en informationsresurs som används när en mer lättillgänglig källa inte löser problemet man har eller när Internet ändå är det mest lättillgängliga källan.

27 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 World Internet Institute, 2003: Dator i hemmet: 74% Internet: 65% Bredband: 24% E-post: 51% Chatt: 10%

28 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Bredband gör datorn mer lättillgänglig och ger en helt annan användningsbild än modemuppkoppling

29 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Resultat # 2 När användaren söker svar på konkreta frågor är behovet i regel omedelbart och problemet löst (satisficed) vid söktillfället. www är för detta en komplementär källa. När användaren söker “marknadsinformation” är behovet inte omedelbart och problemet sällan löst vid söktillfället. www är ofta en första källa men sällan den enda.

30 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Resultat # 3 Alla search & Retrieve-aktiviteter hade sociala innebörder

31 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Resultat # 4 Användarens val av vilka källor att återkommande besöka på Internet är en kompromis mellan relevant och tillgänglig information. Det påverkas också av pull-stress, och push-stress.

32 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 pull-stress “Det finns mycket information där ute som jag vill ta del av, men jag vet inte var den mest relevanta informationen finns.” push-stress “Jag tycker det är jobbigt att hantera all den information som sköljer över mig”

33 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Resultat # 5 Respondenter uppvisade en paradox i att värdera läsningen högre än letandet, men att letandet tog så mycket tid att de inte hade tid kvar att läsa allt de önskade (paradox of unfolding preference) Resultatet var “högar av goda intentioner” som kanske var relevanta

34 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Resultat # 6 Aktiv ”unfolding” värderas högre än passiv unfolding. Teve blir avkoppling www och tryckta medier blir påkoppling

35 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 World Internet Institute, 2003: Ekonomiska aktiviteter på Internet: 39% Medierelaterade aktiviteter på Internet: 38% Samhällsrelaterade aktiviteter på Internet: 21% Fritidsrelaterade aktiviteter på Internet: 10%

36 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Resultat # 7 Människor uppfattar sådant som relevant som är kopplat till pågående projekt och aktiviteter En del människor uppfattar sådant som relevant som är kopplat till andra människors (ofta närståendes) pågående projekt och aktiviteter

37 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Så långt avhandligen. Vilka slutsatser kan man dra?

38 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Slutsatser Människor använder Internet blygsamt Man använder det till sådant man tycker ger nytta Man är INTE intresserad av teknik

39 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Slutsatser Människor använder IT generellt när det skapar värden: Värden för företag och organisationer Värden för individen

40 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Slutsatser Värden är positiva: produktion och omsättning Underlag för beslut underhållning behovstillfredsställelse

41 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Slutsatser Värden är negativa: Slöseri av tid och resurser Frustration, stress missförstånd

42 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Slutsatser (egentligen en hypotes) Värden som inte omedelbart kan räknas i pengar omvandlas i en värdekedja för att slutligen bli ekonomiska värden

43 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 IT-utvecklingen bör... Sträva mot att maximera positiva värden Erkänna och minimera negativa värden

44 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 IT-utvecklingen bör......vara hållbar, ekonomiskt, ekologiskt och socialt

45 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 IT-utvecklingen bör......kunna väljas bort: Det måste slutligen bli möjligt att ta del av informationssamhället utan att tvingas ta del av tekniksamhället Vi vill ha ”I:et” i ”IT” men inte ”T:et” av två skäl...

46 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 IT-utvecklingen bör... två skäl... 1.Om ”T” i ”IT” är tvingande är det inte humant 2.3 miljoner användare står utanför IT-samhället och det måste vi kunna hantera utan att utvecklingen stannar. Att erbjuda I utan T är en utmaning och en utveckling som gagnar alla, inte bara de som idag står utanför.

47 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Men varför berättar jag det här för er?

48 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 För att åstadkomma detta behövs Ni! Ni har kunskap sedan decennier i informationsbeteende, informationshantering, informationsbehov, - lagring, -återhämtning, -organisering och - förmedling.

49 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 För att åstadkomma detta behövs Ni! Ni kan med er kunskap säkerställa att våra barn blir informationslitterata genom att delta i lärarutbildningen, exempelvis

50 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 För att åstadkomma detta behövs Ni! Ni kan också tillsammans med teknikutvecklare föra oss mot en mer relevant syn på tekniken: MDI borde bli MII: Människa- informationsinteraktion

51 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 För att åstadkomma detta behövs Ni! Det är Ni som är framtiden. Sträck på er och ta för er!

52 Anders Hektor. Mötesplatskonferensen 2004-10-13 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt " Centrumbildning vid Uppsala universitet  Invigde verskamheten maj 2002  Föreståndare feb 2002, Anders Hektor  Finansierat av Vinnova, Uppsala universitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser