Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökningskurs för doktorander Geobiblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökningskurs för doktorander Geobiblioteket."— Presentationens avskrift:

1 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökningskurs för doktorander Geobiblioteket Höstterminen 2006

2 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökningsprocessen Informationssökningen som en process –Tar tid –Mening, sammanhang –Nya frågor uppstår Som en del av en lärandeprocess. Man lär sig mer och mer om sitt ämne medan man söker information – Eller vad tycker ni? Man kanske också lär sig mer och mer om att söka information medan man söker information

3 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Olika modeller för informations- sökningsprocesser finns … Eisenberg & Berkowitz: “Comparison of information skills process models”, Big6: An Information Problem- Solving Process. URL: http://www.big6.com/showarti cle.php?id=87 [061008]

4 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Carol Collier Kuhlthaus modell Efter: Kuhlthau, Carol C. (1993) Seeking meaning : a process approach to library and information services. Norwood, N.J. : Ablex.

5 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se … men i själva verket är våra processer unika och individuella. De behöver inte vara linjära – man kanske hoppar mellan stadierna. Man kan diskutera, hjälpas åt och tipsa varandra – gruppsamspel.

6 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Bra att tänka på Vad behöver jag för information? Varför behöver jag informationen? Hur ska jag använda informationen? Var ska jag leta? Hur ska jag söka? Hur ser min sökfråga ut?

7 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Sökstrategier Bläddra Skumma Botanisera ”Browse” Målinriktad sökning ”Directed search” Ofta är man någonstans mellan dessa ytterligheter när man söker information om ett ämne. Bläddra Skumma Botanisera ”Browse” Målinriktad sökning, ”Directed search”

8 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Exempel på strategier Quick and dirty – snabbsökning i elektronisk databas Kan vara en kombination av två termer: För att bekanta sig med databasen För att få fram en träff att ta ämnesord från global warming AND shorelines

9 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Exempel på strategier - fortsättning Citation pearl growing – pärlodlingsmetoden Sök fram en mycket relevant träff – till exempel med en ”quick and dirty”-sökning Studera posten och välj de söktermer som passar ditt ämne Kan upprepas med träffarna från den nya sökfrågan

10 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Exempel på strategier - fortsättning Gruppera termer som är relaterade med OR Skilj olika aspekter med AND Bilda block climatic change* OR global warming coastal landforms OR beach erosion OR coastal erosion OR shoreline retreat AND

11 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Sökmöjligheterna och innehållet varierar förstås mellan olika elektroniska databaser …

12 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se … mer om sökning senare i kursen!


Ladda ner ppt "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökningskurs för doktorander Geobiblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser