Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NNFF 3.nasjonale forskningskonferense- Bergen 6-7/10-08 ”Från ord till handling” Berith Nyqvist Cech Karlstad University.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NNFF 3.nasjonale forskningskonferense- Bergen 6-7/10-08 ”Från ord till handling” Berith Nyqvist Cech Karlstad University."— Presentationens avskrift:

1 NNFF 3.nasjonale forskningskonferense- Bergen 6-7/10-08 ”Från ord till handling” Berith Nyqvist Cech Karlstad University

2 Syfte  Att beskriva hur forskning kan vara en del av socialt omsorgsarbete, hær beskrivet genom en forskningscirkel tillsamamns med personer med utvecklingsstørning

3 Metod  Jag som forskare arbetar tillsammans med 6 personer med utvecklingsstørning  Ålder: 21 – 64 år  Vi har arbetat tillsammans upp till 14 år  Vi arbetar i s k ”forskningscirklar”  De ær experter på sina livs villkor och berættar om sina erfarenheter

4 Metod…..  Vi møts var fjortonde dag…  Utifrån deras livsberættelser om sina erfarenheter finner vi frågor  Dessa frågor blir våra forskningsfrågor  Och ett praktiskt, pedaogiskt verktyg før att finna kontakytor med samhællet runt dem  Dessa kontakter tas oftast utifrån deras egna førslag

5 Metod….  Deltagarna i forskningscirkeln bjuder in dessa experter till oss…  Intervjuerna genomførs av deltagarna  Dessa intervjusvar bandspelas, renskrives och øverlæmnas till gruppen før godkænnande  Dessa anteckningar blir våra lægesrapporter

6 Resultat på vægen…..  Vi har tillsammans funnit intressanta forskningsfrågor om deras vardagsliv  Olika fenomen visar sig før oss  Vi finner kænslor av skam och utanførskap  Vi finner æven att det finns stolthet øver vem man ær och vad man kan  Vi finner att ord kan innebæra handlingar før att nå førændring

7 Några slutsatser...  Forskningscirklarna ær inspirerade av empowerment-metoden  Vårt arbete tillsammans skaopar økad sjælvtillit och stolthet  Ibland uppvisar deltagarna en glædje øver vårt arbete – och att deras liv har blivit bættre efter vårt arbete

8 Några slutsatser…  Våra berættelser kan visa på effekter av god social omsorgspersonal och deras handlingar før den funktionshindrades bæsta  Ibland visar deras berættelser tyværr på motsatsen  Deltagarna i forskningscirkeln vill gøra något før att førændra och førbættra sina liv – och andras  De vill visa att ord kan leda till handling!

9 Tack før att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "NNFF 3.nasjonale forskningskonferense- Bergen 6-7/10-08 ”Från ord till handling” Berith Nyqvist Cech Karlstad University."

Liknande presentationer


Google-annonser