Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revising content - a big job Prioritize content elements –Within a paragraph or section Thesis - claims Main ideas Specific support Transition Thesis -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revising content - a big job Prioritize content elements –Within a paragraph or section Thesis - claims Main ideas Specific support Transition Thesis -"— Presentationens avskrift:

1 Revising content - a big job Prioritize content elements –Within a paragraph or section Thesis - claims Main ideas Specific support Transition Thesis - claims Main ideas Specific support Transition or

2 Ny forskning: Därför har flickor lättare för språk Tidigare studier kring barn och språkinlärning visar att flickor har lättare för språk än pojkar. Nu visar amerikansk forskning att anledningen kan vara rent biologisk, skriver Science Daily. Både forskning från Northwestern University och från University of Haifa visar att de delar av hjärnan som hanterar språk arbetar hårdare hos flickor än hos pojkar när de genomgår språktester, skriver Science Daily. Studierna visar också att flickor och pojkar använder olika delar av hjärnan när de utför språkuppgifterna. – Våra testresultat visar att pojkars språkprocess är mer beroende av sinnesintryck än flickors, vilkas process är mer abstrakt. Det vi kommit fram till kan i stor utsträckning komma att påverka undervisningen och ger även stöd åt förespråkarna för könsuppdelade klassrum, sa Douglas D. Burman, forskare på Northwestern's Roxelyn and Richard Pepper Department of Communication Sciences and Disorders till Science Daily. Med hjälp av funktionell magnetröntgen (fMRI) kunde forskarna mäta hjärnaktiviteten hos 31 pojkar och 31 flickor i åldrarna 9-15 år, samtidigt som de utförde stavnings- och skrivtest i språk.

3 Utifrån en komplicerad statistisk modell beräknade sedan forskarna skillnader barnen emellan kopplade till ålder, kön, språkmässigt omdöme, prestation samt till hur de redovisade ord. I testen ingick både text- och hörförståelse. Studien bekräftade tidigare forskning som visar att flickors hjärnor är mer aktiva i de områden som är kopplade till språk än pojkars. Flickornas resultat på testen var över lag bättre, hos dem nådde informationen fram till de delar av hjärnan som hanterar språk på ett abstrakt sätt. Antalet rätta svar i testen visade sig också motsvara graden av aktivitet i hjärnans språkdelar. Pojkarnas resultat skilde sig markant från flickornas. Hur bra de presterade i läsförståelsen berodde istället av hur pass aktiva hjärnans visuella delar var och i hörförståelsetestet var resultaten kopplade till graden av aktivitet i hjärnans hörseldelar. – En förklaring kan vara att pojkar har någon form av flaskhals i deras intrycksprocess som stoppar syn- eller hörbar information från att matas in i hjärnans språkdelar, sa Burman till Science Daily.

4 Methods to account for spatial autocorrelation in the analysisof species distributional data: a review Dormann et al 2007 Ecography Species distributional data such as species range maps (extent-of-occurrence), breeding bird surveys and biodiversity atlases are a common source for analyses of species- environment relationships. These, in turn, form the basis for conservation and management plans for endangered species, for calculating distributions under future climate and land-use scenarios and other forms of environmental risk assessment.

5 The analysis of spatial data is complicated by a phenomenon known as spatial autocorrelation. Spatial autocorrelation (SAC) occurs when the values of variables sampled at nearby locations are not independent from each other (Tobler 1970). The causes of spatial autocorrelation are manifold, but three factors are particularly common (Legendre and Fortin 1989, Legendre 1993, Legendre and Legendre 1998): 1) biological processes such as speciation, extinction, dispersal or species interactions are distance-related; 2) non-linear relationships between environment and species are modelled erroneously as linear; 3) the statistical model fails to account for an important environmental determinant that in itself is spatially structured and thus causes spatial structuring in the response (Besag 1974). The second and third points are not always referred to as spatial autocorrelation, but rather spatial dependency (Legendre et al. 2002). Since they also lead to autocorrelated residuals, these are equally problematic. A fourth source of spatial autocorrelation relates to spatial resolution, because coarser grains lead to a spatial smoothing of data. In all of these cases, SAC may confound the analysis of species distribution data. Spatial autocorrelation may be seen as both an opportunity and a challenge for spatial analysis. It is an opportunity………….

6 Övervikt kan orsakas av virus www.aftonbladet.se 8/4 08 www.aftonbladet.se Forskare vill skapa vaccin Övervikt kan orsakas av ett vanligt förkylningsvirus. Det hävdar ett forskningsteam vid Karolinska institutet lett av Richard L Atkinson. Nu försöker han ta fram ett vaccin. – Nästa år eller året därpå hoppas jag att vi har ett vaccin på gång, sa Richard Atkinson på konferensen om barnfetma som pågår i Malmö till TT. Han hävdar inte att all fetma orsakas av virus, men uppskattar att det skulle kunna vara förklaringen i vart tionde fall. Vanligt förkylningsvirus Hypotesen har framförts tidigare av flera forskare. Åtta olika virus har studerats, men enligt Atkinson är ett av dem i särklass mest intressant. Det kallas Ad- 36, ett förkylningsvirus som ger infektioner i näsa och svalg. 500 amerikaner har deltagit i studien som visar att cirka 30 procent av de feta infekterats av viruset Ad 36 mot cirka 11 procent av de icke-feta. – I de tester vi gjort på djur blev en mycket stor del av djuren feta sedan de infekterats. Bland aporna var det 100 procent, säger Richard Atkinson till Tv4. I studien ingick även tvillingpar där den ena tvillingen var smittad av viruset medan den andra inte hade det. – De infekterade syskonen var fetare. Det är det bästa beviset för att viruset orsakar fetma, säger Atkinson.

7 Får fettcellerna att växa Ad 36-viusets DNA tränger in i cellkärnan och sätter igång vissa enzymer som får fettcellerna att växa. Det kan även göra så att stamceller omvandlas till fettceller. Richard L Atkinson påpekar att övervikt och fetma blivit vanligare även bland husdjur. – Att innekatter numera allt oftare är feta kan knappast förklaras av ändrat beteende. De äter inte på McDonalds, de ser inte på tv och de sitter inte framför datorn, säger han till TT.


Ladda ner ppt "Revising content - a big job Prioritize content elements –Within a paragraph or section Thesis - claims Main ideas Specific support Transition Thesis -"

Liknande presentationer


Google-annonser