Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Runda Barn -teamet Runda Barn -teamet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Runda Barn -teamet Runda Barn -teamet."— Presentationens avskrift:

1 Runda Barn -teamet Runda Barn -teamet

2 Fetmaframkallande miljö Förebygga tidigt i livet, före problemen
Två aspekter: Fetmaframkallande miljö Förebygga tidigt i livet, före problemen dyker upp Runda Barn -teamet Runda Barn -teamet

3 Portionsstorlek

4 Harrington 2010 ”Tipping point ” Studie av tillväxt hos cirka 200 tonåringar med fetma: Alla hade övervikt vid 2 års ålder Nästa alla hade fetma vid 10 års ålder Slutsats: förebyggande insatser bör ske före 2 års ålder HUR ?: Primär prevention till alla Riskgrupper – kan ibland vara svårt.

5

6 Andel barn med övervikt och föräldrars BMI
% 40 35 övervikt 30 fetma 25 20 15 10 5 not known <18,5 18,5 -<25 25<= - 30 >=30 BMI hos mamman el pappan Staffan Mårild Runda Barn -teamet

7

8 Jämförelse av BMI-utveckling vid två BVC socioekonomiskt olika
Jämförelse av BMI-utveckling vid två BVC socioekonomiskt olika. Data är medelvärde(SD) om ej annat anges. BVC 1, lägre SES BVC 2, högre SES Antal barn 224 85 BMI vid födelse 13.7 Ingen skillnad Amning helt o delvis 8 (5.3) månader 8.5 (5.1) månader Rökning under graviditet 12% 7% P=0.07 Övervikt o fetma vid 4 års ålder  45(20%) 8(9%) P=0.03 BMI-sds vid 4 års ålder 0.14(1.20) -0.18(1.11) J Obesity 2010

9 Två grupper med 10-åriga barn, 100 barn i varje, alla med fetma:
- Study group – föräldrar o barn informerades om att barnet hade fetma - Control group – här gavs inte information… BMI-utvecklingen efter hälsosamtalet visade en signifikant skillnad IJPO, 2007, Benita Gunnarsson-Meriaux

10 IDEFICS– studien: Sverige, Estland, Belgien , Tyskland, Ungern, Spanien, Italien och Cypern

11 IDEFICS– studien syften: - Kartlägga barn hälsa - Förebyggande insats

12 IDEFICS- förekomst av fetma o övervikt
: IDEFICS- förekomst av fetma o övervikt IDEFICS-studien (Identification and prevention of dietary- and lifestyleinduced health effects in children and infants) startades i syfte att skapa ett vetenskapligt baserat underlag för olika sådana åtgärder. Studien finansieras av EU:s sjätte ramprogram. Den omfattar studiecenter i åtta länder (Belgien, Cypern, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Spanien och Sverige (Göteborg) [42]. Vid studiens början, 2007/2008, inkluderades över barn i åldrarna två till nio år [43]. En mängd forskningsresultat har publicerats. Stor variation i förekomst av övervikt och fetma hos 2-9 åringar: Belgien lägst med under 10% och Italien högst med över 40%, Sverige har lägst andel barn med fetma. Fortfarande långt till att målet: fem frukter eller grönt/dag, även om de svenska barnen har ett förhållandevis högt intag jmf med de andra Viktigt med fysisk aktivitet! En aktiv skolväg är bra för hälsan. Barn som ammas helt under de första 4-6 månaderna löper mindre risk att bli överviktiga senare i livet Barn som sover mindre än nio tim är risken dubbelt så stor att utveckla en övervikt jmf med barn som sover längre än så. Svenska barn sov i genomsnitt 10½ tim per natt, betydligt längre än sydeuropeiska barn. 12

13 Faktorer av betydelse för utveckling av fetma hos barn:
Fall-kontroll-studie i IDEFICS-studien på barn från 8 olika länder i Europa Metoder: n=1024, år gamla barn studerades parvis: barn med respektive utan fetma Faktorer av betydelse för utveckling av fetma hos barn: Viktökning under graviditet Föräldrars BMI Rökning under graviditet Sectio Amning Födelsevikt Multivariat analys visade att viktökning under graviditet och föräldra-BMI var de mest betydelsefulla faktorerna Slutsats: tidigt förebyggande insatser mot barnfetma: starta före/under graviditeten Citation: Bammann K, Peplies J, De Henauw S, Hunsberger M, Molnar D, et al. (2014) Early Life Course Risk Fact

14 Inkomst och risk för övervikt/fetma hos barn

15 Invandrar-bakgrund och risk för övervikt/fetma hos barn

16 Idefics förebyggande nyckelbudskap, ’evidensbaserade’:
KOST: ÄTA GRÖNT VATTEN TÖRSTSLÄCKARE FYSISK AKTIVITET: MINSKA TV OCH DATORTID ÖKA FYSISK AKTIVITET STRESS: TILLSAMMANS ADEKVAT SÖMN Mycket av detta vet alla, --- men få gör vad dom vet; !! : Skapa förutsättningar så att det är enkelt att GÖRA det vi vet. (Exemplet ovan från IDEFICS, ett EU-projekt om barn, livsstil och hälsa)

17

18 TV:n har blivit tunnare sen 1980-talet, men inte genomsnittsvensken
Runda Barn -teamet Runda Barn -teamet

19 Svenska barn är rejält exponerade för reklam i TV
Totalt antal reklamavsnitt / timme i de populäraste reklamkanalerna Samt andel livsmedelsreklam

20 TV och konsumtion av söta drycker
Söta drycker ggr/vecka De barn som tittar mycket på TV dricker söta drycker oftare Tittar barn dessutom på reklam-TV är det förenat med att dricka söta drycker ännu oftare Tid framför TV 2.1 gånger/vecka läsk, 1 timme och en kvart framför TV Young children’s television use is associated with their consumption of sweetened beverages independently of parental norms Steingerdur Olafsdottir1, Gabriele Eiben2, Hillevi Prell1, Sabrina Hense3, Lauren Lissner2, Staffan Mårild2, Lucia Reisch4, Christina Berg1 Olafsdottir, Eiben et al. Young children’s television use is associated with their consumption of sweetened beverages independently of parental norms.

21 TV-ätande och OR (risk) för övervikt-fetma bland 2-9 år gamla barn
i 8 olika länder i Europa – IDEFICS-studien Lissner Eur J Epidemiol (2012) 27:705–715

22 Sammanfattningsvis Samband mellan TV-tittande och fetma kan förklaras av inverkan på matvanor och inaktivitet Exponering för reklam förklarar en del, men inte allt Svenska barn utsätts för mycket livsmedelsreklam Hälsoargument är vanligt i marknadsföringen Hälften av TV-reklamen är för snabbmat, alkohol, sötsaker och läsk Vi behöver debatt och reflektion kring TV:s effekter på barns matvanor, fysiska aktivitet och hälsa

23 Läkartidningen 2012, Hugo Lagerkrantz
Många aspekter. TV / skärmtid mkt stor riskfaktor för fetma (Maher 2012, Robinsson) ”Försiktighetsprincipen” Ålder TV-Skärmtid observandum 0-2år ingen även AAP policy 2-3 år max 1 timme med vuxnas medverkan hela tiden 3-7 år timmar med vuxna, tid för lek mycket viktigt 7-15 år max 3 timmar vuxna koll. Social samvaro, lek, idrott viktigare Allmänt: ej TV i eget rum ej TV igång i kök, vardagsrum aldrig äta framför TV ha TV-fria dagar

24

25 Childrens independent movement, CIM
Lågstadiebarn i Partille, Mölndal och Alingsås 52 % 35 %

26 Hälsoveckor

27 Sovvanor Antal timmar sömn har ett samband med övervikt, ju kortare tid barnen sover desto större risk för övervikt/fetma. Italienska barn sover mer än 1½ tim kortare tid än svenska barn som sover ca 11 tim Antal sovtimmar per natt Hense, Pohlabeln, De Henauw, Eiben, Molnar, Moreno, Barba, Hadjigeorgiou, Veidebaum, Ahrens. Sleep Duration and Overweight in European Children: Is the Association Modified by Geographic Region? SLEEP, VOLUME 34, ISSUE 07; 2011.

28 Välling i Idefics-studien: en risk-faktor för utveckling av fetma
Välling-drickare hade en nära 5 ggr ökad risk att utveckla övervikt jfr med icke-välling drickare M. Wiberger accepted

29

30 Nordiska näringsrekommendationer:

31 Medelhavskost i IDEFICS-studien
Svenska barn äter en kost som har mest likhet med medelhavskosten Mediterranean diet, overweight and body composition in children from eight European countries: Cross-sectional and prospective results from the IDEFICS study. Tognon G, Hebestreit A, Lanfer A, Moreno LA, Pala V, Siani A, Tornaritis M, De Henauw S, Veidebaum T, Molnár D, Ahrens W, Lissner L.

32 Forskning för en friskare generation
Levnadsförhållanden, vanor och hälsosam vikt Redaktörer: Christina Berg och Maria Magnusson Medförfattare: Gabriele Eiben, Barbro Johansson, Lauren Lissner, Staffan Mårild, Eva Ossiansson, Hillevi Prell och Agneta Sjöberg Vi är några forskare från olika delar av Göteborgs universitet som 2007 samlades inom forskningsprogrammet CLOE, Children’s Lifestyle and the Obesity Epidemic. Presentera författarna Syftet med CLOE är att följa utvecklingen av och förebygga fetma bland västsvenska barn och ungdomar, särskilt barn i socioekonomiskt utsatta områden. Avsikten är även att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom fetmaepidemin. Vi har nu genomfört ett antal forskningsstudier inom programmet och redovisat flera av resultaten i vetenskapliga sammanhang. Många av dessa nya kunskaper kan vara praktiskt användbara i samhället. Vi tycker att det är viktigt att förmedla denna kunskap till framförallt politiker och andra beslutsfattare men även till ungdomar, föräldrar och de som arbetar med barn och unga. Därför har vi skrivit denna bok där vi utifrån vad som undersökts inom CLOE, vill redogöra för några forskningsresultat som kan vara till nytta i ett förebyggande arbete mot fetma. Finansiärer FAS GU VGR:s folkhälsokommitté – det är alltså ni som också har finansierat tryckning och formgivning av den här boken. Jag har delat ut den till ett antal skolsköterskor och andra praktiker och fått väldigt gott gensvar – den anses vara användba ri det prakriska arbetet och jag tror jag kan lova attd et var väl investerade pengar. Kort presentation av boken Boken går att ladda ner från följande adress:

33 Tack


Ladda ner ppt "Runda Barn -teamet Runda Barn -teamet."

Liknande presentationer


Google-annonser