Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Runda Barn -teamet. Två aspekter: -Fetmaframkallande miljö -Förebygga tidigt i livet, före problemen dyker upp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Runda Barn -teamet. Två aspekter: -Fetmaframkallande miljö -Förebygga tidigt i livet, före problemen dyker upp."— Presentationens avskrift:

1 Runda Barn -teamet

2 Två aspekter: -Fetmaframkallande miljö -Förebygga tidigt i livet, före problemen dyker upp

3 Portionsstorlek

4 Harrington 2010 ”Tipping point ” Studie av tillväxt hos cirka 200 tonåringar med fetma: -Alla hade övervikt vid 2 års ålder -Nästa alla hade fetma vid 10 års ålder Slutsats: förebyggande insatser bör ske före 2 års ålder HUR ?: Primär prevention till alla Riskgrupper – kan ibland vara svårt.

5

6 Andel barn med övervikt och föräldrars BMI BMI hos mamman el pappan 0 5 10 15 20 25 30 35 40 not known<18,518,5 -<2525<= - 30>=30 % ö vervikt fetma Runda Barn -teamet Staffan Mårild

7

8 Jämförelse av BMI-utveckling vid två BVC socioekonomiskt olika. Data är medelvärde(SD) om ej annat anges. J Obesity 2010 BVC 1, lägre SESBVC 2, högre SES Antal barn22485 BMI vid födelse13.7 Ingen skillnad Amning helt o delvis 8 (5.3) månader8.5 (5.1) månaderIngen skillnad Rökning under graviditet 12%7%P=0.07 Övervikt o fetma vid 4 års ålder 45(20%)8(9%)P=0.03 BMI-sds vid 4 års ålder 0.14(1.20)-0.18(1.11)P=0.03

9 IJPO, 2007, Benita Gunnarsson-Meriaux Två grupper med 10-åriga barn, 100 barn i varje, alla med fetma: - Study group – föräldrar o barn informerades om att barnet hade fetma - Control group – här gavs inte information… BMI-utvecklingen efter hälsosamtalet visade en signifikant skillnad

10 IDEFICS– studien: Sverige, Estland, Belgien, Tyskland, Ungern, Spanien, Italien och Cypern Antal barn = 16000 vid start Studien startade 2006 och pågår ännu som ”I- family” Barnen undersökta: 2007 2009 2013

11 IDEFICS– studien syften: - Kartlägga barn hälsa - Förebyggande insats

12 : IDEFICS- förekomst av fetma o övervikt

13 Fall-kontroll-studie i IDEFICS-studien på barn från 8 olika länder i Europa Metoder: n=1024, 2- 9 år gamla barn studerades parvis: barn med respektive utan fetma Faktorer av betydelse för utveckling av fetma hos barn: Viktökning under graviditet Föräldrars BMI Rökning under graviditet Sectio Amning Födelsevikt Multivariat analys visade att viktökning under graviditet och föräldra-BMI var de mest betydelsefulla faktorerna Slutsats: tidigt förebyggande insatser mot barnfetma: starta före/under graviditeten Citation: Bammann K, Peplies J, De Henauw S, Hunsberger M, Molnar D, et al. (2014) Early Life Course Risk Fact

14 Inkomst och risk för övervikt/fetma hos barn N=13,914

15 Invandrar-bakgrund och risk för övervikt/fetma hos barn N=15,477

16 Idefics förebyggande nyckelbudskap, ’evidensbaserade’: KOST: ÄTA GRÖNT VATTEN TÖRSTSLÄCKARE FYSISK AKTIVITET: MINSKA TV OCH DATORTID ÖKA FYSISK AKTIVITET STRESS: TILLSAMMANS ADEKVAT SÖMN Mycket av detta vet alla, --- men få gör vad dom vet; !! : Skapa förutsättningar så att det är enkelt att GÖRA det vi vet. (Exemplet ovan från IDEFICS, ett EU-projekt om barn, livsstil och hälsa)

17

18 Runda Barn -teamet TV:n har blivit tunnare sen 1980-talet, men inte genomsnittsvensken

19 Svenska barn är rejält exponerade för reklam i TV Totalt antal reklamavsnitt / timme i de populäraste reklamkanalerna Samt andel livsmedelsreklam

20 Tid framför TV Söta drycker ggr/vecka TV och konsumtion av söta drycker De barn som tittar mycket på TV dricker söta drycker oftare Tittar barn dessutom på reklam-TV är det förenat med att dricka söta drycker ännu oftare Olafsdottir, Eiben et al. Young children’s television use is associated with their consumption of sweetened beverages independently of parental norms.

21 Lissner Eur J Epidemiol (2012) 27:705–715 TV-ätande och OR (risk) för övervikt-fetma bland 2-9 år gamla barn i 8 olika länder i Europa – IDEFICS-studien

22 Sammanfattningsvis Samband mellan TV-tittande och fetma kan förklaras av inverkan på matvanor och inaktivitet Exponering för reklam förklarar en del, men inte allt Svenska barn utsätts för mycket livsmedelsreklam Hälsoargument är vanligt i marknadsföringen Hälften av TV-reklamen är för snabbmat, alkohol, sötsaker och läsk Vi behöver debatt och reflektion kring TV:s effekter på barns matvanor, fysiska aktivitet och hälsa

23 Läkartidningen 2012, Hugo Lagerkrantz Många aspekter. TV / skärmtid mkt stor riskfaktor för fetma (Maher 2012, Robinsson) ”Försiktighetsprincipen” Ålder TV-Skärmtidobservandum 0-2åringenäven AAP policy 2-3 årmax 1 timmemed vuxnas medverkan hela tiden 3-7 år1- 2 timmarmed vuxna, tid för lek mycket viktigt 7-15 år max 3 timmarvuxna koll. Social samvaro, lek, idrott viktigare Allmänt: ej TV i eget rum ej TV igång i kök, vardagsrum aldrig äta framför TV ha TV-fria dagar

24

25 Childrens independent movement, CIM 52 %35 % Lågstadiebarn i Partille, Mölndal och Alingsås

26 Hälsoveckor

27 Sovvanor Antal timmar sömn har ett samband med övervikt, ju kortare tid barnen sover desto större risk för övervikt/fetma. Antal sovtimmar per natt Hense, Pohlabeln, De Henauw, Eiben, Molnar, Moreno, Barba, Hadjigeorgiou, Veidebaum, Ahrens. Sleep Duration and Overweight in European Children: Is the Association Modified by Geographic Region? SLEEP, VOLUME 34, ISSUE 07; 2011.

28 Välling i Idefics-studien: en risk-faktor för utveckling av fetma Välling-drickare hade en nära 5 ggr ökad risk att utveckla övervikt jfr med icke-välling drickare M. Wiberger accepted

29

30 Nordiska näringsrekommendationer:

31 Svenska barn äter en kost som har mest likhet med medelhavskosten Medelhavskost i IDEFICS-studien Mediterranean diet, overweight and body composition in children from eight European countries: Cross-sectional and prospective results from the IDEFICS study. Tognon G, Hebestreit A, Lanfer A, Moreno LA, Pala V, Siani A, Tornaritis M, De Henauw S, Veidebaum T, Molnár D, Ahrens W, Lissner L.

32 Forskning för en friskare generation Levnadsförhållanden, vanor och hälsosam vikt Redaktörer: Christina Berg och Maria Magnusson Medförfattare: Gabriele Eiben, Barbro Johansson, Lauren Lissner, Staffan Mårild, Eva Ossiansson, Hillevi Prell och Agneta Sjöberg Boken går att ladda ner från följande adress: http://hdl.handle.net/2077/30602

33 Tack


Ladda ner ppt "Runda Barn -teamet. Två aspekter: -Fetmaframkallande miljö -Förebygga tidigt i livet, före problemen dyker upp."

Liknande presentationer


Google-annonser