Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagar och regler vid rökdykning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagar och regler vid rökdykning"— Presentationens avskrift:

1 Lagar och regler vid rökdykning
Utbildning rökdykning 9.2 Radiosamband 9.2 Radiosamband 1 9.2 Radiosamband

2 Lagar och regler vid rökdykning
Syfte 9.2 Radiosamband 2 Att visa exempel på hur man kan uppnå ett betryggande radiosamband vid rökdykning. 9.2 Radiosamband

3 AFS 1995:1 krav på radiokommunikation
Lagar och regler vid rökdykning AFS 1995:1 krav på radiokommunikation 9.2 Radiosamband 3 Till 3 § Av paragrafen följer att de två rök- eller kemdykarna och rökdykarledaren skall ha var sin kommunikationsradio. 1986 beslutade Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) att samtliga i rökdykargruppen skall ha radio. 9.2 Radiosamband

4 Vad menas med ”betryggande samband”?
Lagar och regler vid rökdykning Vad menas med ”betryggande samband”? 9.2 Radiosamband 4 Några viktiga punkter: Radion skall fungera tillförlitligt hela tiden insatsen pågår. Rökdykarna och rökdykarledaren skall vistas i en miljö där det är möjligt att kommunicera med varandra. Kvalitén på radiotrafiken måste var så bra att det inte kan uppstå misstag. Radion skall fungera tillförlitligt hela tiden insatsen pågår. Radion och batterierna får inte vara i så dåligt skick att de kan sluta fungera mitt under insatsen Rökdykarna och rökdykarledaren skall vistas i en miljö där det är möjligt att kommunicera med varandra. Ett exempel kan vara om man startar en PPV fläkt nära baspunkten, vilket kan göra att rökdykarledaren inte kan höra rökdykarna Kvalitén på radiotrafiken måste var så bra att det inte kan uppstå misstag. Det får inte vara sådana störningar så att det rökdykarna eller rökdykarledaren hela tiden måste upprepa anropet. Ett väl fungerande radiosamband vid rökdykning är en förutsättning för att kunna fullfölja arbetsuppgiften på ett säkert och effektivt sätt. Dåligt fungerande radiosamband är en av de vanligaste orsakerna till att insatser går dåligt. 9.2 Radiosamband

5 Hur säkerställer vi ett betryggande radiosamband?
Lagar och regler vid rökdykning Hur säkerställer vi ett betryggande radiosamband? 9.2 Radiosamband 5 ”Vi har gått in ett rum och hittat en stol och en säng vi skall söka vidare under sängen sedan skall vi ta oss ut igen för att fortsätta till nästa rum där vi tänker……………” Exempel: Inte överbelasta radiokanalen med onödig information. Felfri radioutrustning Korrekt hanterande Inte överskrida radioapparatens räckvidd Bra position Bra miljö (fri från störningar och buller) ”Nytt rum, andra dörren, höger hand. Typ sovrum, kom! 9.2 Radiosamband

6 Repetition av viktiga uppgifter
Lagar och regler vid rökdykning Repetition av viktiga uppgifter 9.2 Radiosamband 6 Repetera alltid information som är viktig eller sådant du inte är säker på att du förstått. ”Vi går upp till 2:a våningen nu, kom!” ”Det är uppfattat Kalle ni går upp till 2:a våningen” 9.2 Radiosamband

7 Nödställd person funnen!
Lagar och regler vid rökdykning Nödställd person funnen! 9.2 Radiosamband 7 Om rökdykarna finner en nödställd så skall de omgående rapportera detta till rökdykarledaren. Rökdykarledaren kan då hjälpa till med slangutmatning samt förbereda för att ta emot den nödställda. ”Vi har funnit en nödställd vi påbörjar livräddning!” ”Uppfattat ni har funnit en nödställd” Ett mycket frustrerande problem är när flera rökdykare arbetar på samma kanal är när det är upptaget på kanalen och rökdykarna har funnit en nödställd. Rdl kan hjälpa till med slangmatning vilket underlättar samt förbereda mottagandet av nödställd (ambulans etc) 9.2 Radiosamband

8 Lagar och regler vid rökdykning
Informationsflöde på radion 9.2 Radiosamband 8 Rökdykarledaren till rökdykarna: Tillkommande risker Tid för luftkontroll Förändringar i brandförloppet Nya insatta rökdykarpar Tid för återtåg Hur långt in 9.2 Radiosamband

9 Lagar och regler vid rökdykning
Informationsflöde på radion 9.2 Radiosamband 9 Rökdykarna till rökdykarledaren: Rumsbyte Rumskaraktär Våningsbyten Lufttryck Risker Värme Nödställda Start av återtåg Trötthet Grundprincipen = rökdykarna förmedlar information ut till rökdykarledaren och all annan personal lyssnar. Om ett rökdykarpar är inne så är det ok att tala mycket på radion, detta ger rökdykarledaren möjlighet att följa med och höra hur rökdykarna mår. Om två eller fler par skall samsas på samma radiokanal så krävs det att man disciplinerar trafiken och inte talar mer än nödvändigt 9.2 Radiosamband

10 Räddningsverkets radioprinciper
Lagar och regler vid rökdykning Räddningsverkets radioprinciper 9.2 Radiosamband 10 Vid rökdykning skall alla i rökdykargruppen ha var sin radio. Om en radio skulle slås ut, skall rökdykningen avbrytas. 9.2 Radiosamband

11 Räddningsverkets radioprinciper
Lagar och regler vid rökdykning Räddningsverkets radioprinciper 9.2 Radiosamband 11 Allt radiosamband vid rökdykning med en och samma angreppsväg sker alltid på samma kanal av all insatt personal (kontrolleras av rökdykarledaren). Vid flera angreppsvägar tilldelar ansvarigt befäl lämplig kanal. 9.2 Radiosamband

12 Räddningsverkets radioprinciper
Lagar och regler vid rökdykning Räddningsverkets radioprinciper 9.2 Radiosamband 12 Samband mellan ansvarigt befäl och Rdl bör ske muntligt, men kan länkas via pumpskötare, som skall ha medhörning på Rd kanalen. 9.2 Radiosamband

13 Räddningsverkets radioprinciper
Lagar och regler vid rökdykning Räddningsverkets radioprinciper 9.2 Radiosamband 13 Vid mycket stora insatser: Om hjälp erhålls från närliggande kommuner eller regioner, krävs att dessa tilldelas de gällande Rd frekvenser och lokalfrekvenser som finns i uppgjorda sambandsnät och planer. Ansvarigt befäl ansvarar för detta. 9.2 Radiosamband

14 SLUT 9.2 Radiosamband 14


Ladda ner ppt "Lagar och regler vid rökdykning"

Liknande presentationer


Google-annonser