Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Björnjakt 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Björnjakt 2014."— Presentationens avskrift:

1 Björnjakt 2014

2 Dagordning Organisation Sms grupper Samlingsplatser Björnrapportering
Erfarna hundar Hundar som skall provas Hjälp jaktledare Delområden Radio Snabb passutsättning Kontakter Media Avstämning av att göra listan för jaktlagen Regler o anvisningar. Björnjakt älgjaktsveckan? Organisation av delorådena Övriga frågor. Slaktgropar efter älgjaktsveckan?

3 Organisation vid obs el dylikt
Sms obs Samordnings jaktledare Sms obs Hundförare Klass 1 Jaktledare Jaktledare Jaktledare Sms samling Sms samling Sms samling Grupp sms Grupp sms Grupp sms

4 SMS-Grupper i jaktledarnas ”två per jaktlag” mobiler
När jaktledarna fått in vilka som vill vara med lägger man upp en SMS-grupp i sin mobil. Grupperna får sms tills jakten är avlyst. De som har problem med att få till sms grupperna kan kontakta Anders Lindkvist eller kontakta Martin på Ring Upp

5 Samlingsplatser Skidstadion Sveg Parkeringen Remmet Björnhammaren
Grustag järnvägsbanken Svantjärnåsv korsning Golfbane parkeringen Järnvägsöverg S Vallsjön Brukshundsklubben Jägartorget

6 Björnrapportering Städa bort gamla björnskitar efter vägarna före jakten Märk nya skitar och obsar med utdelat snitselband Rapportera till AL via sms dygnet runt. Får ni inte ett ok till svar, ring vanligt! LETA BJÖRN! VAR I SKOGEN!!!!!

7 Åteljakt En ansvarig och anmäld till Länsstyrelsen
Städat 10 dagar efter jakten är klar 2 km till boende, 200 m från väg Vilt, fisk och oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade produkter för utfodring av djur. Inga tamdjur, ren eller otestat kött från vildsvin.

8 Hundförare med erfarna björnhundar (Erfarna hundar som det fälts flera björnar för)
Rasmus Boström Micke Gonrs Tommy Östlund Henrik L/AL/JL Larri Jens Johansson

9 Hundförare med hundar som man tror på och vill prova!
Anmäler sig till sin jaktledare Möjlighet få prova i skarpt läge Lista på dessa till Anders L

10 Hjälp jaktledare Anders Lindkvist (Ordinarie) 070-578 29 04
Jan Härjebäck Emil Gunnarsson Andreas Martinsson

11 Delområden! När det är möjligt jagar Norr o Söder tillsamans

12 Radio Samtliga bör se till att ha tillgång till 155 Mhz radio för att det skall flyta på under jakten

13 Snabb passutsättning Skicka i väg bil för bil från samlingsplatsen
Det tar för lång tid att alla står kvar tills alla pass är utdelade Fördela sedan hundgång när alla passare åkt

14 Kontakter Åkerier Mossplockare Maskinförare Bärplockare mm Taxi
Bensinmackar Bussar                                                                                              

15 Att göra för varje jaktlag
Utse två jaktledare (kontaktpersoner) Namn o mobilnr. till Anders Lindkvist Sätta upp numrerade passkyltar Anmäla erfarna hundar och sådan som man tror på till Anders Lindkvist. Anmäl lämpliga hundar för hundgång när vi inte har någon obs. Märka ut pass på kartan som finns på hemsidan Göra SMS-grupper i båda jaktledarnas mobiler med jaktlagets björnjägare Skriva ut kartor på jaktmarken (extra för utdelning under jakten) Dela ut regler o anvisningar till sina deltagare (extra för utdelning under jakten) Se till att alla har 155 Mhz radio (Bör gå att låna då det inte är älgjakt) Förbereda lämpliga ”björnsåtar” där det snabbt går att posta ut många jägare Planera ”Björnsökning”

16 Regler och anvisningar för BJÖRNJAKTEN 2014
·     Medför statligt jaktkort, vapenlicens och se till att Du har en ansvarsförsäkring som gäller vid jakt ·     Samtliga jägare skall ha genomfört det nya ”björnpasset”. ·     Använd rött hattband eller dylikt. ·     Vapnet får laddas först när du kommit fram till Ditt pass. Gör patron ur innan du lämnar passet. I kamraters sällskap skall vapnet vara oladdat med slutstycket hängande. ·     Du är skyldig att förvissa Dig om var du har Dina passgrannar, och förbjudna skjutriktningar. ·     Du får ej lämna Ditt pass under pågående jakt. Max förflyttning från tilldelat pass är två meter. ·     Hona med unge/ungar är samtliga fridlysta. ·     Skjut endast i mycket säkra lägen. Skjut endast sidoskott, om möjligt ta stöd med skjutkäpp eller dylikt. ·     Gör inget eftersök utan invänta hundförare, om möjligt koppla hunden. ·     Om fångskott måste lossas skall hunden uppkopplas före fångskott. Ingen förflyttning med motorfordon under pågående jakt. Hundförare som tar bil för att leta hund avbryter jakten. ·     Ingen förflyttning med motorfordon under pågående jakt. ·     Radiodisciplin!!!!!. ·     Samtliga jägare skall vara orienterade om var gränserna går för jaktområdet. ·     Trofén (skalle och skin) tillfaller skytten. Köttet tillfaller det ordinarie jaktlaget. ·    Eftersök: Utvilad och för ändamålet tränad hund skall finnas tillgänglig. Jaktledaren är ansvarig för att organisera eventuella eftersök. ·     Den som blir ansvarig att genomföra ett eftersök bestämmer vilka som skall följa med. ·     Trofén tillfaller den skytt som skjutit det första skott som träffat vitalt område på björnen. Om björn går ur såten! Försök koppla hundar! (Gäller ej om den är påskjuten) NYTT!   Kommunikation: jaktradio 155 mhz kanal öppen 1 Ständig passning på radion.

17 Nyhet för året! För att vi skall söka över så stora ytor som möjligt jagar varje jaktlag över sina egna marker tills vi hittar något intressant! När det hittas något intressant går grupp sms ut till samtliga jaktlag med instruktioner om samling mm. Jaktlag som saknar hundar för frisök enligt första punkten, kontaktar Anders L Jaktlag med få deltagare kontaktar Anders L för samordning med grannjaktlag.

18 Övriga frågor Förstaförband Björnobsar mellan jakterna
Använd sms även vid ex en påskjutning Björnjakt älgjaktsveckan??? Slaktgropar? Hundgång Det kostar minst kr om man skjuter en hund. Noggrann med innehåll i sms!!!!!

19 ”Cykel på taket”


Ladda ner ppt "Björnjakt 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser