Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Björnjakt 2013. Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Erfarna hundar 6.Hundar som skall provas 7.Hjälp jaktledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Björnjakt 2013. Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Erfarna hundar 6.Hundar som skall provas 7.Hjälp jaktledare."— Presentationens avskrift:

1 Björnjakt 2013

2 Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Erfarna hundar 6.Hundar som skall provas 7.Hjälp jaktledare 8.Delområden 9.Radio 10.Snabb passutsättning 11.Kontakter 12.Media 13.Avstämning av att göra listan för jaktlagen 14.Regler o anvisningar. Björnjakt älgjaktsveckan? 15.Organisation av delorådena 16.Övriga frågor. Slaktgropar efter älgjaktsveckan?

3 Organisation vid obs el dylikt Samordnings jaktledare Hundförare Klass 1 Jaktledare Sms obs Sms samling Grupp sms

4 SMS-Grupper i jaktledarnas ”två per jaktlag” mobiler När jaktledarna fått in vilka som vill vara med lägger man upp en SMS- grupp i sin mobil. Grupperna får sms tills jakten är avlyst. De som har problem med att få till sms grupperna kan kontakta Anders Lindkvist 070- 578 29 04 eller kontakta Martin på Ring Upp

5 Samlingsplatser •Skidstadion Sveg •Parkeringen Remmet •Björnhammaren •Grustag järnvägsbanken •Svantjärnåsv korsning •Golfbane parkeringen •Järnvägsöverg S Vallsjön •Brukshundsklubben •Jägartorget

6 Björnrapportering •Städa bort gamla björnskitar efter vägarna före jakten •Märk nya skitar och obsar med utdelat snitselband •Rapportera till AL via sms dygnet runt. Får ni inte ett ok till svar, ring vanligt! •LETA BJÖRN! VAR I SKOGEN!!!!!

7 Hundförare med erfarna björnhundar (Erfarna hundar som det fälts flera björnar för) •Rasmus Boström •Jörgen Korpelainen •Tommy Östlund •Henrik L/AL/JL •Remir

8 Hundförare med hundar som man tror på och vill prova! •Anmäler sig till sin jaktledare •Möjlighet få prova i skarpt läge •Lista på dessa till Anders L

9 Hjälp jaktledare •Anders Lindkvist (Ordinarie) 070-578 29 04 •Jan Härjebäck 070-554 31 07 •Emil Gunnarsson076-824 94 33

10 Delområden! När det är möjligt jagar Norr o Söder tillsamans

11 Radio •Samtliga bör se till att ha tillgång till 155 Mhz radio för att det skall flyta på under jakten

12 Snabb passutsättning •Skicka i väg bil för bil från samlingsplatsen •Det tar för lång tid att alla står kvar tills alla pass är utdelade •Fördela sedan hundgång när alla passare åkt

13 Kontakter •Åkerier •Mossplockare •Maskinförare •Bärplockare mm •Taxi •Bensinmackar •Bussar

14 Media •Var försiktig med media •Jaktmotståndet är stort när det gäller jakt på rovdjur •Allt kan hamna på Internet!!! •Många skrämmande exempel

15 Att göra för varje jaktlag •Utse två jaktledare (kontaktpersoner) Namn o mobilnr. till Anders Lindkvist •Sätta upp numrerade passkyltar •Anmäla erfarna hundar och sådan som man tror på till Anders Lindkvist. •Märka ut pass på kartan som finns på hemsidan •Göra SMS-grupper i båda jaktledarnas mobiler med jaktlagets björnjägare •Skriva ut kartor på jaktmarken (extra för utdelning under jakten) •Dela ut regler o anvisningar till sina deltagare (extra för utdelning under jakten) •Se till att alla har 155 Mhz radio (Bör gå att låna då det inte är älgjakt) •Förbereda lämpliga ”björnsåtar” där det snabbt går att posta ut många jägare •Planera ”Björnsökning” •Planera områden lämpliga för ”folkdrev” Nytt

16 Regler och anvisningar för BJÖRNJAKTEN 2013 · Medför statligt jaktkort, vapenlicens och se till att Du har en ansvarsförsäkring som gäller vid jakt · Samtliga jägare skall ha genomfört det nya ”björnpasset”. · Använd rött hattband eller dylikt. · Vapnet får laddas först när du kommit fram till Ditt pass. Gör patron ur innan du lämnar passet. I kamraters sällskap skall vapnet vara oladdat med slutstycket hängande. · Du är skyldig att förvissa Dig om var du har Dina passgrannar, och förbjudna skjutriktningar. · Du får ej lämna Ditt pass under pågående jakt. Max förflyttning från tilldelat pass är två meter. · Hona med unge/ungar är samtliga fridlysta. · Skjut endast i mycket säkra lägen. Skjut endast sidoskott, om möjligt ta stöd med skjutkäpp eller dylikt. · Gör inget eftersök utan invänta hundförare, om möjligt koppla hunden. · Om fångskott måste lossas skall hunden uppkopplas före fångskott. · Ingen förflyttning med motorfordon under pågående jakt. · Radiodisciplin!!!!!. · Lokal guide skall följa med hundförare. · Samtliga jägare skall vara orienterade om var gränserna går för jaktområdet. · Trofén (skalle och skin) tillfaller skytten. Köttet tillfaller det ordinarie jaktlaget. · Eftersök: Utvilad och för ändamålet tränad hund skall finnas tillgänglig. Jaktledaren är ansvarig för att organisera eventuella eftersök. · Den som blir ansvarig att genomföra ett eftersök bestämmer vilka som skall följa med. · Trofén tillfaller den skytt som skjutit det första skott som träffat vitalt område på björnen.. Om björn går ur såten! Försök koppla hundar! (Gäller ej om den är påskjuten) NYTT! Kommunikation: jaktradio 155 mhz kanal öppen 1 Ständig passning på radion.

17 Södra områdets tider och samlingsplatser 21-25/8 •21/8 05.00 Skidstadion Björnberget •21/8 14.00 Järnvägsövergången söder Vallsjön. Siksjöberget. •22/8 05.00 Jägartorget. Svaden/Solnb •22/8 14.00 Jägartorget. Storsvedjev •23-25/8 samling meddelas på sms varje kväll

18 Norra områdets tider o samlingsplatser 21-25/8 •21/8 05.00 Björnhammaren. Fageråheden/Stentjärnberget. •21/8 14.00 Parkeringen Remmet Tävremmet/Remsberget •22/8 05.00 Svantjärnåsv Svantj/Hålag/Bäckvallen. •22/8 14.00 Parkering Remmet Bådhus/Tävremmet •23/8 05.00 Grustag järnvbanken Våndtjb/Håbergets vvo •23/8 14.00 Pinnflodammen Knätten/Solndalens/Stenskölen •24-25/8 sms om samligsplaser varje dag

19 Övriga frågor •Förstaförband •Björnobsar mellan jakterna •Använd sms även vid ex en påskjutning •Björnjakt älgjaktsveckan??? •Slaktgropar? •Hundgång /Folkdrev i de tätaste områdena!!! •Det kostar minst 50 000 kr om man skjuter en hund. •Alla som har tar med Astrohalsband (Folkdrev) •Noggrann med innehåll i sms!!!!!


Ladda ner ppt "Björnjakt 2013. Dagordning 1.Organisation 2.Sms grupper 3.Samlingsplatser 4.Björnrapportering 5.Erfarna hundar 6.Hundar som skall provas 7.Hjälp jaktledare."

Liknande presentationer


Google-annonser