Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distriktmötet 2014-08-31 Dagordning Stockholms Judoförbunds vision 2015-2018Kent o Helena Utbildning 2014-2015Julia LikabehandlingsplanNiklas Sexuella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distriktmötet 2014-08-31 Dagordning Stockholms Judoförbunds vision 2015-2018Kent o Helena Utbildning 2014-2015Julia LikabehandlingsplanNiklas Sexuella."— Presentationens avskrift:

1 Distriktmötet 2014-08-31 Dagordning Stockholms Judoförbunds vision 2015-2018Kent o Helena Utbildning 2014-2015Julia LikabehandlingsplanNiklas Sexuella trakasserier och kränkningarChristine WS: Idrottsslyftet, - hur söker man ?Kent WS: IdrottOnline, - överföring av medlemsregister och registrering Magnus WS: IdrottOnline, - lär grupper samt praktisk hjälpMagnus Distriktmötet 2014-08-311

2 Stockholms Judoförbunds vision 2015-2018 Distriktmötet 2014-08-312

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Distriktmötet 2014-08-31 Utbildning 2014-2015 Distriktmötet 2014-08-3111

12 ____________________________________________________________ Distriktmötet 2014-08-3112

13 Distriktmötet 2014-08-3113

14 Finansiera utbildning 1.Idrottslyftet Svensk Judo – Utbildning 2.”Idrotten vill” SISU – Skattningsverktyget 3.Egna medel Distriktmötet 2014-08-3114

15 Idrottslyftet 2014 - utbildning 1.Utbildningslyftet 3 personer/klubb/år – kursavgift 2.Utbildningslyftet Dam 3personer – kursavgift + reseersättning Distriktmötet 2014-08-3115

16 Skattningsverktyget ett skattnings- och analysverktyg som föreningarna använder innan de söker stöd Kontakta Kristoffer Berg på SISU Idrottsutbildarna Stockholm kristoffer.berg@stockholmsidrotten.se ange att ni vill genomföra skattningkristoffer.berg@stockholmsidrotten.se Ange e-postadresser till 5-6 personer i föreningen med insikt i verksamheten (och som är vidtalade att de förväntas fylla i en webbaserad enkät). Enkäten skickas ut och när alla svarat kontaktar Kristoffer er för att stämma av ett lämpligt datum för analys. Analysen av enkäten tar ca 3 timmar och kan genomföras på hemmaplan i klubben (en förutsättning är att det finns en avskild plats) eller på Idrottens hus. Analysen mynnar ut i en handlingsplan och vilka resurser och aktiviteter som ska genomföras prioriteras. Distriktmötet 2014-08-3116

17 Distriktmötet 2014-08-3117

18 Om man vill arrangera en utbildning… Lokal Mat Handledare ----------------------------------------------- Inbjudan Utbildningsmodulen Fakturering Distriktmötet 2014-08-3118

19 Om vi vill ha Plattformen/GTU på hemmaplan Lokal Praktiklokal minimum 10x20m, ju större desto bättre, men kräver ej fullstor hall. Teorilokal för 30 personer, möjlighet till placering i grupper i rummet, god ventilation. Mat Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, tillgång till kaffe och vatten. Ev. allergier eller behov av specialmat meddelas av SISU till beställaren ca 1vecka före kursstart. Deltagare Klubbar som ska delta i utbildningen har genomfört Skattningsverktyget ----------------------------------------------------------------------------------------------- SISU tar hand om: Handledare, litteraturen, registrering och fakturering Distriktmötet 2014-08-3119

20 Nya utbildningar Världens bästa idrottsförälder Distriktet/IK Södra Sjukvårdsutbildning Stockholms Judoklubb/Distriktet Distriktmötet 2014-08-3120

21 Distriktsträning i Skarpnäck hos IK Södra, fredagar 19:00 - 20:45 - Alla Kodokan kata samt graderingsträning. Distriktskatakurs hos SPIF lördag och söndag 11-12 oktober Kataläger inför zontävlingen, Skarpnäck hos IK Södra, fredag kväll 14 november (100:-) Zontävling i kata på Södra Judo Open, Torvalla lördag 15 november Uppföljningsläger, i Skarpnäck hos IK Södra, lördag 29 november. Vi repeterar denna kurs och finslipar inför gradering (Gratis för de som deltagit i distriktskatakurs 11-12/10, 200:- för övriga) Riksgradering i Stockholm, söndag 14 december Höstaktiviteter i Stockholms Judoförbund 2014- Kata Distriktmötet 2014-08-3121

22 Distriktmötet 2014-08-3122

23 Distriktmötet 2014-08-31 Likabehandlingsplan Distriktmötet 2014-08-3123

24 Likabehandlingsplan Mål och vision

25 Alla skall respekteras och erbjudas delaktighet och utveckling inom den svenska idrottsrörelsen

26 - Nationalitet - Etniskt ursprung - Religion, eller annan trosuppfattning - Ålder - Kön - Sexuell läggning - Fysiska och psykiska funktionsnedsättningar

27 Mångfald främjar utveckling och ger en bredare kompetens

28 De övergripande målen för idrottens jämställdhetsarbete är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden

29 Sträva efter att ha en jämn könsfördelning på alla nivåer i föreningen

30 Vi skall aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering

31 All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv Judoaktiviteterna ska vara genomtänkta och påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt för en jämställd klubb där likabehandling råder

32 Kvinnors och mäns idrottande ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist Hitta goda förebilder och ledare inom och utanför den egna klubben Lönesättning ska gälla lika för kvinnor och män

33 Kvinnor och män ska ges lika möjligheter till utveckling inom klubben och vi ska fortlöpande arbeta för att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män i olika befattningar på alla nivåer inom klubben

34 Mål 2013-2016

35 Utbildning och information om likabehandling och jämställdhet skall göras tillgänglig för alla Klubbens verksamhet, lokaler och förhållningssätt ska utformas på så sätt att de är tillgängliga och välkomnande för alla Andelen kvinnliga medlemmar skall öka från __________ till _________

36 Andelen kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ inom klubben ska vara representerade med minst ________% och/eller _________stycken Klubbens styrelse skall ha genomfört en ”workshop/analys” med hjälp av SISU materialet: ”Kom igång – utveckla föreningen genom jämställdhet”

37 Klubben ska ha fastställt dessa 2 – 3 prioriterade områden/frågor att arbeta med

38 Distriktmötet 2014-08-31 Sexuella trakasserier och kränkningar Distriktmötet 2014-08-3138

39 Inom idrotten: ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet sexuell läggning eller religion. accepteras ingen form av sexuella trakasserier

40 Svenska Judoförbundet Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. (Riksidrottsförbundet 2002/2005)

41 Svenska Judoförbundet Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns värdighet och som har samband med kön, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. (Riksidrottsförbundet 2002/2005)

42 Svenska Judoförbundet Trakasserier och kränkande beteenden kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt.

43 Svenska Judoförbundet Det viktigaste kännetecknet för trakasserier och kränkande beteenden är att de är oönskade av den som utsätts för dem. (Riksidrottsförbundet 2002/2005)

44 Svenska Judoförbundet Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv. (Riksidrottsförbundet 2002/2005)

45 Svenska Judoförbundet Trakasserier och kränkande beteenden är ofta ett uttryck för maktutövning

46 Trygghet är en grundförutsättning för att idrottsrörelsen ska vara och upplevas som positiv. Alla ska respekteras och ges utrymme att vara just sig själva. Ingen ska kränkas, vare sig fysiskt eller psykiskt.

47 Svenska Judoförbundet

48 Distriktmötet 2014-08-31 Idrottsslyftet, - hur söker man? IdrottOnline, - överföring av medlemsregister och registrering IdrottOnline, - lär grupper samt praktisk hjälp Distriktmötet 2014-08-3148


Ladda ner ppt "Distriktmötet 2014-08-31 Dagordning Stockholms Judoförbunds vision 2015-2018Kent o Helena Utbildning 2014-2015Julia LikabehandlingsplanNiklas Sexuella."

Liknande presentationer


Google-annonser