Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel 2010 Gynekologi och Graviditet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel 2010 Gynekologi och Graviditet"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel 2010 Gynekologi och Graviditet
Eunice Langmo

2 Atrofisk vaginit – recidiverade UVI
Vi (Läkemedelskommiten) har sedan länge propagerat för att minimera användningen av Ovestrin tablett Orsaken är att även lågdosöstrogen i tablettform innebär en ökad risk för endometriecancer. Vid inkontinens-prolapsbekymmer är vagitorier effektivare (enl M. Jomaa)

3 Atrofisk vaginit – recidiverade UVI
Tips! Vid atrofisk vaginit orsakar vagitorierna ofta sveda initialt och pat vill inte fortsätta. Använd vaginalkrämen eller ev tabletter under en kortare period till slemhinnorna är ”friska” dvs tjockare och tåligare. (2-4 v) Vagitorierna är oftast lättare än krämen att använda på lång sikt.

4 Östrogen och endometriecancer
2009 kom en studie från Lund (E. Epstein, PG-Lindqvist, H Olsson. Int J Cancer 2009 Jul 15: 125(2):421-5 Prospective populationbased cohort, kvinnor, 25 – 64 år utan tidigare cancer eller hysterektomi Uppföljning med med frågeformulaär i 10-årsintervall kvinnoår Av post menopauskvinnor som inkluderats fick 166 endometrie-ca.

5 Östrogen och endometriecancer
Kombinerade HT innebar minskad risk OR 0.3, 95% CI 1-0,8, effekt sågs efter 2 år och ökade därefter. Lågdos östrogen ökad ca-risk nästan som högdos. OR 2.0, 95% CI jmf OR % CI Men oral lågdos 2.1, 95% CI jmf lokal lågdos OR 1.5, 95% CI

6 Klimakteriet - HT Senaste behandlingsrekommendationerna från läkemedelsverket kom 2004 Dessa innebär en restriktiv hållning fr.a. pga bröstcancerrisken. Används bara för att lindra vegetativa besvär – där är de effektiva och inte så lätt att hitta alternativ.

7 Klimakteriet - HT Behandla i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Gör nedtrappning vid utsättandet. FaR kan rekommenderas, finns information i FYSS. Vårdrutin under mödravården FaR innehåller lite sammanfattad information.

8 Vulvabesvär Vanliga i öppenvård, inte alltid så lätt att diagnostisera och behandla. Betraktas ofta som banala och svårt att få god vägledning. Läkemedelsverket har en detaljerad behandlingsrekommendation som är bra även om den är 10 år gammal (Vulvovaginit)

9 Vulvabesvär Läkemedelsboken har ett användbart kapitel
På Kvinnokliniken finns en Vårdrutin om Vulvovaginala sjd Det skall uppdateras – hittade en del stavfel och några behandlingar har förändrats. Frågor??

10 Gynekologi - Antikonception
Hösten -09 var trombosrisk och p-piller i pressen igen. Läkemedelsverket´s nyheter informerar 2 nya studier – dansk resp hollänsk visat en något högre trombosrisk för gestagenerna desogestrel och drospirenon (Desolett resp Yasmin än levonorgestrel (Neovletta) Detta stämmer med tidigare studie (Desolett/Neovletta) som ledde till rekommendationen att Neovletta skulle vara förstahandalternativ.

11 P-piller och trombosrisk
Dosen östrogen spelar roll Insjuknandet är störst 1:a året Tänk på att många kvinnor inte tänker på p-piller som medicin! Vid immobilisering – op- olycka etc sätt ut/ge trombosprofylax (4 v före) P-medel med enbart gestagener har ingen ökad risk för trombos

12 P-piller och trombosrisk
2007 kom en studie som tydde på att alla p-piller innebar ungefär samma trombosrisk – läkemedelsverket förändrade inte sina rekommendationer då. Det pågår europeiska utvärderingar av studierna och då skall även andra för och nackdelar med olika p-piller vägas in.

13 Mellandosgestagen Mellandosgestagenet Cerazett har blivit mycket populärt. Alternativt 1:a-handsprep. Fördelar: ingen trombosrisk, säkerhet som kombinerade P-piller. (Rabatterat men ej billigast) Nackdel: oregelbundna blödningar men de blir ofta sparsamma med tiden (inom1 år) och många tycks acceptera detta.

14 Mini-piller Mini-Pe rekommenderas till kvinnor > 40 år och vid amning då fertiliteten är mindre. Fler kvinnor får regelbundna blödningar Billigare men ej rabatterat Det finns en risk att det dras in om det används väldigt lite och då saknar vi lågdoserade minipiller.

15


Ladda ner ppt "Läkemedel 2010 Gynekologi och Graviditet"

Liknande presentationer


Google-annonser