Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katrinebergs folkhögskola Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katrinebergs folkhögskola Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)"— Presentationens avskrift:

1 Katrinebergs folkhögskola Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
Anders Malm Katrinebergs folkhögskola Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

2 Kontakttolk Till skillnad mot konferenstolk Invandrartolk
Community interpreter Konsekutiv tolkning Simultan i domstol Telefontolkning eller på plats

3 Tolkutbildning inom folkbildningen
Folkhögskolor och studieförbund Teckenspråkstolkutbildningen Svenska för invandrare Flexibel skolform Internat Försöksverksamhet Biskops-Arnö fhsk

4 Folkbildning ”Fritt och frivilligt” Inga inträdesprov
Inga skriftliga prov Ingen examen Inga centrala studieplaner ”Folkbildningspedagogik”

5 Den ”gamla” utbildningen
Inga krav på förkunskaper Ingen sammanhållen utbildning Lösliga krav på omfång Ingen hänsyn tilltolkbehovet Inga prestationskrav Obalans realia – språkhandledning För många anordnare

6 Den ”gamla” utbildningen
Brett ämnesutbud Många bra kurser Några mycket duktiga deltagare

7 Grundutbildning till kontakttolk
Försöksverksamhet 2005 Start 2006 Idag: Distansundervisning på fhsk På-plats hos studieförbunden

8 Grundutbildning till kontakttolk
Härnösands folkhögskola, ettårig Katrinebergs folkhögskola, Halland, tvåårig Åsa folkhögskola, Sörmland, tvåårig Wiks folkhögskola, Uppland, ettårig Medborgarskolan i Malmö, ettårig Folkuniversitetet i Göteborg, ettårig Sf Vuxenskolan i Botkyrka, ettårig

9 Den ”nya” grundutbildningen
Förkunskapstester Samordning Sammanhållen utbildning Fastställd delkursordning Obligatorisk språkhandledning Många prov i utbildningen Kursbevis och utbildningsbevis

10 Kvarstående problem Arbetsmarknaden Uppdragstagare Tolkförmedlingarna
Svårt rekrytera kvalificerade deltagare Lärarnas kompetens Resurserna till utbildningen Ett teckenspråk 33 miljoner 40 tolkspråk 14 miljoner

11 Förkunskapstester Samtal på svenska Samtal på tolkspråk
Lucktest på svenska Översättning från svenska till tolkspråk Samhällstest

12 Delkurser Introduktionskurs Socialtolkning Sjukvårdstolkning
Juridikens grunder Juridik påbyggnad Asyltolkning


Ladda ner ppt "Katrinebergs folkhögskola Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)"

Liknande presentationer


Google-annonser