Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 6 Kraft och tryck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 6 Kraft och tryck"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 6 Kraft och tryck
Sidan 110 Athir Sadek - Oxievångsskolan

2 Kraft Under denna kapitel skall vi kunna:
Vad är en kraft och vilken enhet man mäter den i. Vad är tyngdkraft? Vad är en motkraft? Vad är tyngdpunkt och stödyta. Sidan 110 Athir Sadek - Oxievångsskolan

3 Vad är en kraft? Isaac Newton upptäckte gravitationskraft på talet. Newton funderade på varför ett äpple faller rakt mot jorden medan månen snurrar runt jorden. Han upptäckte att det är samma kraft som håller jorden månen och planeterna på plats, som äpplet att falla till marken. Sidan 110 Athir Sadek - Oxievångsskolan

4 Kraft och motkraft Om du ska putta på en vägg använder du din muskelkraft. Samtidigt märker du att väggen trycker med en motkraft mot dig. Till varje kraft finns en motkraft. Ett exempel på motkraft är när bränslet brinner i en raket. Då trycks varma gaser neråt, men samtidigt blir det en motkraft uppåt. Det motkraft som gör att raketen lyfter. Sidan 110 Athir Sadek - Oxievångsskolan

5 Kraft och motkraft Sidan 110 Athir Sadek - Oxievångsskolan

6 Tyngdkraft och gravitation
Newton upptäckte att det finns gravitationskraft, eller dragningskraft, mellan alla föremål som har en massa. Jorden påverkar oss med gravitationskraft. Vi påverkar också jorden med en gravitationskraft, men den är väldigt svag. Hur stark dragningskraften är mellan två saker beror på deras massa och avståndet mellan dem. Sidan 111 Athir Sadek - Oxievångsskolan

7 Tyngd och vikt Vikt är samma sak som massa. Det är mått på hur mycket materia det finns i ett föremål. Tyngd är samma sak som tyngdkraft som drar i föremålet. Sidan 112 Athir Sadek - Oxievångsskolan

8 Man kan räkna ut tyngdkraft genom:
Enheten newton När man mäter krafter använder man en dynamometer. Krafterna mäts i enheten newton (N), efter mannen som upptäckte tyngdkraft. Om man hänger en massa med 1 kg på en dynamometer, visar den 10 N. Man kan räkna ut tyngdkraft genom: Tyngdkraft = massan * 10 Med en massa på 7 kg visar dynamometer 70 N. Sidan 112 Athir Sadek - Oxievångsskolan

9 Enheten newton Sidan 112 Athir Sadek - Oxievångsskolan

10 läxa Vad är en kraft och en motkraft? Vad är tyngdkraft för ngt?
Vad är det för skillnad på tyngd och vikt? Vilka krafter verkar på en bok som ligger på ett bord? Berätta vad du vet om Isaac Newton ? Athir Sadek - Oxievångsskolan

11 tyngdpunkt Alla föremål har en tyngdpunkt. Tyngdpunkten ligger mitt i koppen eller föremålet. För att ett föremål ska stå stadigt måste tyngdpunkten finnas rakt över stödytan. En stor stödyta ger bättre stabilitet än en liten. Sidan 113 Athir Sadek - Oxievångsskolan

12 tyngdpunkt Sidan 113 Athir Sadek - Oxievångsskolan

13 läxa I vilken enhet mäter man: massa ? kraft ? tyngd ?
Vad är en dynamometer? Vad menas med ett föremåls tyngdpunkt? En sten väger 2 kg. Hur stor är massan ? Hur stor är tyngden ? En annan sten har tyngden 1,5 N. Hur stor massa har stenen ? Athir Sadek - Oxievångsskolan

14 Tryck förstå vad som menas med tryck
veta vad lufttryck och vattentryck är Känna till Arkimedes princip Sidan 114 Athir Sadek - Oxievångsskolan

15 Vad är tryck? Tryck är i fysiken det samma som kraft per ytenhet.
Med andra ord trycket beskriver hur en kraft fördelar sig på en area Athir Sadek - Oxievångsskolan

16 Räkna med tryck Man kan beräkna trycket genom att dividera kraft med area. Enheten för tryck är newton per kvadratmeter. Den enheten kallas pascal och förkortas Pa. Athir Sadek - Oxievångsskolan

17 lufttryck Ovanför en kvadratmeter markytan finns det ungefär kg luft. kg luft har en tyngd av N. enligt Newton. Trycket av luften på en kvadratmeter är då Pa. Eftersom det luften som ger tryck kallas det lufttryck. Athir Sadek - Oxievångsskolan

18 lufttryck I alla gaser sprider sig trycket åt alla håll.
Det sprider sig uppåt, nedåt och på sidorna. Trycket blir lika stor i alla riktningar. Lufttrycket trycker inte bara uppifrån på dig. Det är samma tryck från alla håll och därför känner du inte av det normala lufttrycket vid marken. Athir Sadek - Oxievångsskolan

19 lufttryck Athir Sadek - Oxievångsskolan

20 Komprimerade gaser Man kan pressa ihop gaser så att de tar mindre plats. Man kan komprimera dem. Partiklarna i gasen ligger få tätare är tidigare och trycket blir högt. Man säger att det skapas ett övertryck. Athir Sadek - Oxievångsskolan

21 Komprimerade gaser Athir Sadek - Oxievångsskolan

22 vattentryck På 5 meters djup gör vattens tyngd att trycket är 1,5 atmosfärer. Trycket ökar med djupet. För var tionde meter ökar trycket med 1 atmosfär. På 10 meters djup är trycket 2 atmosfärer och på 100 meter är trycket 11 atmosfärer. Vid dykning med vanlig luft i tuberna kan dykaren bli berusad vid cirka 30 meters djup. Det beror på att kvävet i luften fungerar som en narkosgas vid hög tryck. Athir Sadek - Oxievångsskolan

23 vattentorn I vätskor sprider sig trycket åt alla håll precis som i gaser. I tornet finns en hög pelare av vatten som trycker med sin egen tyngd. Vattenpelaren trycker ut vattnet genom vattenledningarna och upp i huset. Vattnet kan bara stiga precis så hög som vattenytan i tornet. Därför måste vattentorn vara högre än de översta våningarna i husen. Vattentornet är ett exempel på det man kallar kommunicerande kärl. Athir Sadek - Oxievångsskolan

24 vattentorn Athir Sadek - Oxievångsskolan

25 kommunicerande kärl Athir Sadek - Oxievångsskolan

26 lyftkraft Det är svårt att trycka ner en boll ner i vattnet. Det beror på att bollen påverkas av lyftkraft. Trycket i vattnet verkar åt alla håll och lyfter därför kroppen. Om lyftkraften större är tyngdkraft flyter kroppen. Detta gäller om ett föremål har högre densitet än vätskan och sjunker. Athir Sadek - Oxievångsskolan

27 Lyftkraft i luft Även gaser till exempel luft, ger en viss lyftkraft. Men det behövs mer än så för att lyfta ett tyngt flygplan. Genom vingarnas bukiga form, vinkeln på vingarna och den höga farten kan man öka lyftkraft och få planet att lyfta. Athir Sadek - Oxievångsskolan

28 läxa I vilka två olika enheter mäter man tryck?
Hur fungerar ett vattentorn? Vad innebär övertryck? Athir Sadek - Oxievångsskolan

29 Tyngdkraft som modell Vad är tyngdkraft? Newton gav inget svar på den frågan. Forskarna arbetar ofta på det sättet: De iakttar hur saker fungerar. De försöker göra modell eller en teori som stämmer med allt de har sett. Sedan kontrolleras modellen eller teorin av andra forskare. På så sätt utvecklas vetenskapen, så att den hela tiden kan beskriva världen på ett bättre och mer noggrant sätt. 120 Athir Sadek - Oxievångsskolan

30 kraftpilar Inom fysiken vill vi ofta beskriva hur de olika krafterna verkar på en kropp. Då riter man kraft pilar. Pilarna visar: Hur stor kraften. Lika stora krafter ritas med lika långa kraftpilar. Vilken riktning. 121 Athir Sadek - Oxievångsskolan

31 Räkna med tryck Daniel är ute och åker skridskor. Han väger 63 kg och skenorna på hans skridskor är 30 cm långa och 5 mm breda. Räkna ut trycket mot isen, när han: Står på sina skridskor Ålar på mage 121 Athir Sadek - Oxievångsskolan

32 Räkna med tryck Lösning: Står på sina skridskor 121
Athir Sadek - Oxievångsskolan

33 Räkna med tryck Lösning: Ålar på mage
När Daniel ligger på mage, har större delen av hans kropp kontakt med isen. Det är svårare att säga precis hur stor arean är, med en halv kvadratmeter är en rimligt uppskattning. Trycket blir mer än 500 gånger större när Daniel står på skridskorna jämför med om han ligger på mage. 121 Athir Sadek - Oxievångsskolan


Ladda ner ppt "Kapitel 6 Kraft och tryck"

Liknande presentationer


Google-annonser