Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från forntid till nutid. De första människorna vandrar in i Sverige när isen från istiden smälter Folket blir bofasta och lever på jakt, jordbruk och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från forntid till nutid. De första människorna vandrar in i Sverige när isen från istiden smälter Folket blir bofasta och lever på jakt, jordbruk och."— Presentationens avskrift:

1 från forntid till nutid

2 De första människorna vandrar in i Sverige när isen från istiden smälter Folket blir bofasta och lever på jakt, jordbruk och fiske

3 Under bronsåldern börjar man tillverka redskap och vapen av brons

4 Under järnåldern kan människorna tillverka bättre redskap och vapen tack vare att man lär sig hantera järn Svenskarna börjar handla med Europa

5 Stenåldern Bronsåldern Järnåldern

6 Vikingarna åker ut på plundringsfärder och ägnar sig åt handel i Europa De flesta människorna i Sverige är inte vikingar utan vanliga bönder

7 Tar sin början när Sverige blir kristnat

8 Stockholm grundas år 1252 Digerdöden

9 Kalmarunionen

10 Inleds då Gustav Vasa blir kung Reformationen – Sverige övergår från katolicism till protestantism Vasas söner styr

11 Gustav II Adolf, sonson till Gustav Vasa intar tronen Sverige går med i det trettioåriga kriget Stormaktstiden tar slut vid Karl XII död

12 Frihet från kungligt envälde Epoken tar slut vid Gustav III:s statskupp 1772

13 Kungamakten stärks Sverige får världens första Tryckfrihetsförordning Epoken tar slut år 1809 då Sverige får en ny författning, där makten delas mellan kungen och riksdagen

14 Sverige förlorar Finland i ett krig mot Ryssland (1808-1809) 1814-1905 den svensk-norska unionen 1842 Folkskola för alla flickor och pojkar

15 Nästan en miljon svenskar utvandrar till USA under andra hälften av 1800-talet

16 Under senare delen av 1800-talet sätter industrialismen fart Folk börjar engagera sig i folkrörelserna som driver på demokratins utveckling

17 Demokrati införs År 1921 hålls det första riksdagsvalet där både män och kvinnor har rösträtt

18 1914-1918 Första Världskriget 1939-1945 Andra Världskriget

19 Under efterkrigstiden från 1945 byggs det svenska folkhemmet upp

20 www.medix.nu


Ladda ner ppt "Från forntid till nutid. De första människorna vandrar in i Sverige när isen från istiden smälter Folket blir bofasta och lever på jakt, jordbruk och."

Liknande presentationer


Google-annonser