Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen."— Presentationens avskrift:

1 Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen.

2

3

4 Vargtak. Max 210 st Svenljungagruppen arbetar för att vi skall få till ett vargtak på max 210 individer.

5 Inga begränsningar sätts i vargtillväxten !

6

7 Därför är det mycket anmärkningsvärt att vi fått en rovdjursutredning som inte tar hänsyn till vad jägare och lantbrukare tycker i en fråga som rör stora sociala och ekonomiska värden för dessa grupper.

8 För att hela jakten är hotad. Både som rekreation och näring.

9 Här är jakten med drivande hund eller med älghund över på mycket stora områden.

10 Dessa landskap står i tur att bli drabbade.

11 Renskötsel Finland Renskötsel 55% av Sveriges yta Får Skötsel Norge

12 Därför är renbetesområdet undantaget från vargetableringar. Samerna hänvisar till att deras näring tar stor ekonomisk skada vi en vargetablering. Renskötsel Får skötsel

13 Renskötsel Får skötsel

14 Renskötsel 55% av Sveriges yta Får skötsel

15 Renskötsel 55% av Sveriges yta Får skötsel Varglobbyn gör allt för att knäcka renskötseln, fårskötseln och jaktnäringen.

16

17 Detta är gröna näringar som i olika omfattningar tar stor ekonomisk skada i dag och det skulle bli extrema kostnader för dessa företagare om vargstammen dubblerades.

18 Det skulle kosta ca 5 miljarder att sätt upp varg- avvisande stängsel för fårföretagarna. Med en avskrivning på 10 år så är det en kostnad på ca 500milj kr / år. Om man inte får ersättning för dessa kostnader så måste man sluta och i stället planterar man granskog på vackra hagmarkerna.

19 Detta gör jakten till en av de största gröna näringarna i landet.

20 Köttvärde Renkött 107 130 534 Fårkött 115 000 000 Nötkött 3 070 500 000 Griskött 3 162 000 000 Viltkött 574 000 000 Större delen av viltkött riskerar att raderas.

21 Näringen jakt är 1500 gånger större än rovdjursturismen ! Trots att Sverige är Europas rovdjurstätaste land!

22

23

24

25 Kan vi få jakt enligt EU:S habitatdirektiv ?

26

27

28 Otvivelaktigt JA ! Kan vi presentera kostnader för våra gröna näringar så skall vargstammen reduceras.

29 Detta har uppenbarligen jordbruksverkets jurister sett som möjligt att försvara mot EU kommissionen !

30 Men här kommer våra politikers ovilja att ta strid för oss övriga landbygdsbor in !

31 Svenljungagruppen arbetar både med information och press !

32 För att vi inte kan vänta tills år 2014 innan vi kan börja förvalta vargen ! Och för att vi måste ha ett tak.

33 Att strejka är accepterat i samhället. Lärare strejkar, sjuksköterskor strejkar mm

34 Nej !

35 Varför ?

36

37

38

39 Vad är ett trafikeftersök?

40 Detta beslut överklagades till EU kommissionen av Naturskyddsföreningen som därmed saboterade ett demokratiskt fattat beslut. Därmed är de också ansvariga för dagens situation

41

42 De skall se den som startskottet för fler aktioner i samma kaliber om man inte lyssnar på oss landsbygdsbor!

43 Är beslutande politiker inte beredda att förhandla så måste vi ta till strejk!

44

45

46 Att Sveriges vargstam som hör samman med en vargstam som består av fler hundratusen vargar inte skulle uppnå bevarandestatus är endast ett byråkratiskt inspel från varglobbyn!

47 Vi får inflöde av invandring från Ryssland och vi kan sätta in obesläktade vargar om det skulle behövas.

48 Skall vi ha varg så måste den vara 100% renrasig. Misstänkta hybrider måste tas bort eller skickas tillbaka till Ryssland där hybrider är vanliga! Det skall inte kosta samhället miljardbelopp att sätta ut hundkorsningar i våra marker! VargHybrid

49 Vi kräver också att den vargstam som vi beslutar oss för att ha är fullt finansierad ! Det är inte enskilda näringsidkare eller privatpersoner som skall stå för de stora kostnaderna som vargtillväxten medför !

50

51 Efter fem år så skall reviret skjutas bort och sedan skall inget revir få etableras på 10 år.

52

53 Fot o Bo Fritzén

54 Är det denna utveckling av vargstammen som du vill ha ?

55 Stöd Svenljungastrejken så vi får ett vargtak på max 210 st. Max 210 vargar


Ladda ner ppt "Vi har en hög vargtillväxt och nu skall en ny vargförvaltning beslutas av riksdagen."

Liknande presentationer


Google-annonser