Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pålning och Eurokod Gary Axelsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pålning och Eurokod Gary Axelsson."— Presentationens avskrift:

1 Pålning och Eurokod Gary Axelsson

2 LASTER i SK2, en jämförelse

3 Geoteknisk dimensionering av pålgrundläggning enligt BKR resp Eurocode 7
SS EN :

4 KORRELATIONSKOEFFICIENTER
Korrelationskoefficienter ξ för bestämning av karakteristiska värden från resultat av geotekniska undersökningar (n - antalet undersökningar) ξ för n = 1 2 3 4 5 7 10 ξ3 1,4 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 ξ4 1,23 1,2 1,15 1,12 1,08

5 Geoteknisk dimensionering av pålgrundläggning enligt Eurocode 7
Partialkoefficient R Slagna pålar CFA och grävpålar b 1,2 1,3 s t s,t 1,4

6 Modellosäkerhet: modellfaktorer vid beräkning
Modellosäkerheten för kohesionspålar beror på dränerad respektive odränerad analys Modellosäkerheten för friktionspålar beroende på beräkningsmodell samt typ av geoteknisk undersökning. Modellfaktorer redovisas i: VVFS 2009:19 BFS 2009:16 IEG 8:2008 (TD Pålar)

7 MODELLFAKTORER Beräkningsmodell Kohesionspålar Modell- osäkerhet Rd
Odränerad analys (-metod). Metoden skall alltid användas för lösa leror. 1,1 Dränerad analys (-metod) 1,2 Beräkningsmodell Friktionspålar Modell-osäkerhet Rd Dimensionering av pålar baserat på CPT 1,4 Dimensionering av pålar baserat på övriga sonderingsmetoder, t ex HfA, SPT och Tr, + provtagning. 1,5 Geostatisk metod (baserad på friktionsvinkel) för pålar i friktionsjord 1,6

8 SAMMANFATTNING GEOTEKNISK DIMENSIONERING
Rcal motsvarar dagens karakteristiska värde

9 Konstruktiv dimensionering enligt BKR resp Eurocode 7
SS EN : BKR:

10 Dimensionerande jordparameter
Fasta partialkoefficienter! Geokonstruktionens karakteristiska värde. Jordparameter Symbol Värde Friktionsvinkel (tan ’) γΦ´ 1,3 Effektiv kohesion γc’ Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1,5 Tunghet γγ 1,0 Geokonstruktionens dimensionerande värde. Eta kan delas upp i delfaktorer: 10

11 eta-delfaktorer BEROR AV DEN GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGEN:
Egenskapens naturliga variation (variationskoefficienten V), 1 Antal oberoende undersökningspunkter, 2 Osäkerhet relaterad till bestämning av jordens egenskaper, 3 Hur stor jordvolym som är involverad vid brott, 4 Geokonstruktionens närhet till undersökningspunkt, 5 11

12 Fler eta-delfaktorer BEROR AV GEOKONSTRUKTIONEN:
Geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till fasta delar i marken, 6 Typ av brottmekanism (sprött eller segt), 7 ÖVRIGT: Parameterns vikt i förhållande till övriga dimensionerande egenskaper. 8 12

13 1 och 2 beror av den geotekniska undersökningen

14 3, 4 och 5 beror av den geotekniska undersökningen
3: Kvalitet i undersökningen, Vinge, konförsök, enaxligt tryckförsök, triaxial, CPT 1,0 4: Avstånd till närmaste pkt. Avst < 2 Lk ,0 eller stor omfattning 1,0 5: Involverad jordvolym, Lk = 3-6 m. Utvärdering varje meter 1,0 SAMMANFATTNING: Bra kval på geoundersökning 345 = 1,0

15 6 och 7 beror av geokonstruktionen
6: Styvt resp vekt fundament? Kan last överföras till näraliggande pålar 1,1 7: Segt resp sprött brott? Böjknäckning i jord, segt brott 1,0. Ofyllda tunnväggiga stålrör <1,0

16 Delfaktorn 8 8: Hänsyn till alla ingående osäkerheter

17 SAMMANFATTNING KONSTRUKTIV DIMENSIONERING
motsvarar dagens karakteristiska värde Viktigaste skillnaderna mot idag?

18 Skillnader mot idag Tydligare incitament att göra fler undersökningar / provbelastningar Fasta partialkoefficienter Säkerhetsklassen påverkar lasten Pålar i styva fundament Dimensionerande värde på geoteknisk parameter beror på geokonstruktion Ingenjörsmässighet, värdering Ansvar

19 And now for something completely different…

20 Vilka handlingar styr kommer styra påldimensioneringen
SS-EN VVFS, resp BFS (nationella val) TD Grunder, TD Pålar (hjälpmedel) TK Geo (Trafikverkets tekniska krav, geoteknisk bärförmåga) Pålkommissionens rapporter?

21 Pålkommissionsrapporter som anpassas till Eurokod:
PKR 81, Systempålar, Stödpålar av höghållfasta korrosionsskyddade stålrör… PKR 84a, Beräkning av dim. Lastkap för slagna pålar.. PKR 96:1, Dimensioneringsprinciper för pålar - Lastkapacitet

22 När och hur? Bef. PK rapporter behålls
Separat supplement tas fram för varje rapport Tidig höst beräknas supplementen som styr konstruktiv dimensionering vara framme Därefter börjar arbetet med övriga mera ”påltypsspecifika” rapporter Först ut Transverslalbelastade pålar, PKR101 och Kohesionspålar PKR 100

23 Slut och tack!


Ladda ner ppt "Pålning och Eurokod Gary Axelsson."

Liknande presentationer


Google-annonser