Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pålning och Eurokod Gary Axelsson. LASTER i SK2, en jämförelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pålning och Eurokod Gary Axelsson. LASTER i SK2, en jämförelse."— Presentationens avskrift:

1 Pålning och Eurokod Gary Axelsson

2 LASTER i SK2, en jämförelse

3 Geoteknisk dimensionering av pålgrundläggning enligt BKR resp Eurocode 7 BKR:SS EN 1997-1:

4 KORRELATIONSKOEFFICIENTER Korrelationskoefficienter ξ f ö r best ä mning av karakteristiska v ä rden fr å n resultat av geotekniska unders ö kningar (n - antalet unders ö kningar) ξ f ö r n = 123457  10 ξ3ξ3 1,41,351,331,311,291,271,25 ξ4ξ4 1,41,271,231,21,151,121,08

5 Geoteknisk dimensionering av pålgrundläggning enligt Eurocode 7 Partialkoefficient  R Slagna pålarCFA och grävpålar bb 1,21,3 ss 1,21,3 tt 1,21,3  s,t 1,31,4

6 Modellosäkerhet: modellfaktorer vid beräkning  Modellosäkerheten för kohesionspålar beror på dränerad respektive odränerad analys  Modellosäkerheten för friktionspålar beroende på beräkningsmodell samt typ av geoteknisk undersökning. Modellfaktorer redovisas i: VVFS 2009:19 BFS 2009:16 IEG 8:2008 (TD Pålar)

7 MODELLFAKTORER Beräkningsmodell FriktionspålarModell- osäkerhet  Rd Dimensionering av pålar baserat på CPT1,4 Dimensionering av pålar baserat på övriga sonderingsmetoder, t ex HfA, SPT och Tr, + provtagning. 1,5 Geostatisk metod (baserad på friktionsvinkel) för pålar i friktionsjord 1,6 Beräkningsmodell KohesionspålarModell- osäkerhet  Rd Odränerad analys (  -metod). Metoden skall alltid användas för lösa leror. 1,1 Dränerad analys (  -metod) 1,2

8 SAMMANFATTNING GEOTEKNISK DIMENSIONERING R cal motsvarar dagens karakteristiska värde

9 Konstruktiv dimensionering enligt BKR resp Eurocode 7 SS EN 1997-1: BKR:

10 Dimensionerande jordparameter 2014-11-1810 Geokonstruktionens karakteristiska värde. Geokonstruktionens dimensionerande värde. JordparameterSymbolVärde Friktionsvinkel (tan  ’ ) γΦ´γΦ´ 1,3 Effektiv kohesionγ c’ 1,3 Odränerad skjuvhållfasthet γ cu 1,5 Tunghetγ 1,0 Fasta partialkoefficienter! Eta kan delas upp i delfaktorer:

11 eta-delfaktorer 2014-11-1811 BEROR AV DEN GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGEN: Egenskapens naturliga variation (variationskoefficienten V),  1 Antal oberoende undersökningspunkter,  2 Osäkerhet relaterad till bestämning av jordens egenskaper,  3 Hur stor jordvolym som är involverad vid brott,  4 Geokonstruktionens närhet till undersökningspunkt,  5

12 Fler eta-delfaktorer 2014-11-1812 BEROR AV GEOKONSTRUKTIONEN: Geokonstruktionens förmåga att överföra laster från veka till fasta delar i marken,  6 Typ av brottmekanism (sprött eller segt),  7 ÖVRIGT: Parameterns vikt i förhållande till övriga dimensionerande egenskaper.  8

13  1 och  2 beror av den geotekniska undersökningen

14  3,  4 och  5 beror av den geotekniska undersökningen   3: Kvalitet i undersökningen, Vinge, konförsök, enaxligt tryckförsök, triaxial, CPT 1,0   4: Avstånd till närmaste pkt. Avst < 2 L k 1,0 eller stor omfattning 1,0   5: Involverad jordvolym, L k = 3-6 m. Utvärdering varje meter 1,0 SAMMANFATTNING: Bra kval på geoundersökning  3  4  5 = 1,0

15  6 och  7 beror av geokonstruktionen   6 : Styvt resp vekt fundament? Kan last överföras till näraliggande pålar 1,1   7 : Segt resp sprött brott? Böjknäckning i jord, segt brott 1,0. Ofyllda tunnväggiga stålrör <1,0

16 Delfaktorn  8   8 : Hänsyn till alla ingående osäkerheter

17 SAMMANFATTNING KONSTRUKTIV DIMENSIONERING motsvarar dagens karakteristiska värde Viktigaste skillnaderna mot idag?

18 Skillnader mot idag  Tydligare incitament att göra fler undersökningar / provbelastningar  Fasta partialkoefficienter  Säkerhetsklassen påverkar lasten  Pålar i styva fundament  Dimensionerande värde på geoteknisk parameter beror på geokonstruktion  Ingenjörsmässighet, värdering  Ansvar

19 And now for something completely different…

20 Vilka handlingar styr kommer styra påldimensioneringen  SS-EN 1997-1  VVFS, resp BFS (nationella val)  TD Grunder, TD Pålar (hjälpmedel)  TK Geo (Trafikverkets tekniska krav, geoteknisk bärförmåga) Pålkommissionens rapporter?

21 Pålkommissionsrapporter som anpassas till Eurokod:  PKR 81, Systempålar, Stödpålar av höghållfasta korrosionsskyddade stålrör…  PKR 84a, Beräkning av dim. Lastkap för slagna pålar..  PKR 96:1, Dimensioneringsprinciper för pålar - Lastkapacitet

22 När och hur?  Bef. PK rapporter behålls  Separat supplement tas fram för varje rapport  Tidig höst beräknas supplementen som styr konstruktiv dimensionering vara framme  Därefter börjar arbetet med övriga mera ”påltypsspecifika” rapporter  Först ut Transverslalbelastade pålar, PKR101 och Kohesionspålar PKR 100

23 Slut och tack!


Ladda ner ppt "Pålning och Eurokod Gary Axelsson. LASTER i SK2, en jämförelse."

Liknande presentationer


Google-annonser