Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobiliseringsarbete Kalmar län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobiliseringsarbete Kalmar län"— Presentationens avskrift:

1 Mobiliseringsarbete Kalmar län
Mobiliseringsarbete Kalmar län. Leif Larsson, ordförande regionförbundet Sven Lindgren, landshövding

2 Prioriterade områden Trä Glas Fordon
Identifierar åtgärder som stärker företagen på kort och lång sikt Identifierar hinder som kan motverka företagens möjligheter att växa Hitta möjligheter samt komma med förslag på hur kommuner och landsting kan mildra effekterna av lågkonjunkturen.

3 Övriga branscher och områden som kartläggs och analyseras
Bostadssektorn Bank- och finanssektorn Infrastrukturen Tillväxtbranscher (miljöteknik, energi inkl. vindkraft) Gröna näringar Arbetsförmedlingens möjligheter Strukturfonderna Utbildningsplatser

4 Övriga frågor Samarbete med våra grannlän
Översyn av befintliga stödåtgärder Eventuell höjning av statsbidrag Demografiska effekter Alternativa scenarion

5 Så organiserar vi arbetet
Leif Larsson och Sven Lindgren samordnings- och kontaktpersoner för Kalmar län Ledningsgrupp Stora mobiliseringsgruppen Högskolan, landstinget, kommunerna, arbetsförmedlingen, Företagarna, Almi, Handelskammaren, Länsstyrelsen, Regionförbundet, fackliga organisationer, riksdagsledamöter, näringslivet mfl. Lilla mobiliseringsgruppen

6 Förslag på åtgärder – ett pågående arbete!

7 Glas Besöksnäringen Glasindustrin Begränsar branschens tillväxt
Infrastruktur och begränsat utbud av produkter/upplevelser Förslag på lösningar Infrastrukturåtgärder Produktutveckling av befintliga besöksmål men även kompletterande upplevelser Bättre samordning och marknadsföringsinsatser Glasindustrin Begränsar branschens tillväxt: Konkurrens från lågprisprodukter och låglöneländer Ändrade konsumtionsmönster Kostsam produktion Otydlig strategi och begränsad samverkan inom Glasriket Förslag på lösningar Forskningsprojekt inom miljö och energi Hitta områden för samverkan Skapa en mötesplats och stärka Glasrikets profil internationellt och därmed locka till sig formgivare, investerare, studenter, andra branscher Stöd till produktutveckling

8 Vi inventerar byggsektorn
Objekt Beräknad kostnad, mkr Arbetet kan starta tidigast Arbetet planerat till Antal årsarbetare Oskarshamns sjukhus 130 2009, aug 75 Avlopps-ledningar 13 2010 2013 10 Mötesstation Örsjö 50 2015 20 xxx Summa 3-10 mdr

9 Byggsektorn Övergripande God planberedskap och långsiktiga stöd
Nyproduktion Investeringsbidrag och investeringsstimulans Befintligt bestånd Förläng Off-rot kopplat till E-deklaration Rot-bidrag eller rot- avdrag för flerbostadshus/småhus Hissbidrag Radonbidrag även till flerbostadshus och skolor Höj stödet till äldrebostäder

10 Trä 75% av Sveriges träindustri finns i Småland
Ca 15 % av totala antalet anställda inom träindustrin (800) varslade t.o.m. oktober (exkl. personal via bemanningsföretag samt visstidsanställda) Värst drabbade är Nybro, Vimmerby och Hultsfred Många landsbygdsföretag – konsekvenser för levande landsbygd 85% har färre än 20 anställda Dominoeffekt av kraftig nedgång inom bostadsbyggandet Samtliga i kedjan drabbas Minst drabbade hittills – ”gör det själv-marknad” Behov av insatser är t.ex. marknads- och produktutveckling, kreditgivning, ledarskap och produktion.

11 Landstingets investeringar
1,2 miljarder med egna medel utan lån Åren Tre stora projekt: Länssjukhuset i Kalmar Oskarshamns sjukhus Västerviks sjukhus

12 Underleverantörer fordonsindustri
Åldrande personal med låg formell utbildning Efterfrågan på verkstadsutbildningar Brist på CSN-tekniker Få ingenjörer Ledarskapet viktig framgångsfaktor Utvecklingsförmåga och export viktiga framgångsfaktorer Infrastrukturproblem hämmar Efterlyser enhetliga program som leder fram till utvecklingsinsatser med finansieringsmöjligheter

13 Utbildning Yrkesvuxenutbildning Ny yrkeshögskola
Strategi att möta varsel och övertalighet inom olika branscher med fler yrkesvuxenutbildningsplatser. Ny yrkeshögskola Fler yrkeshögskoleplatser till regionen kopplat till lokala och regionala behov Forsknings- och utbildningssatsning för glas- och träindustrin Motsvarande satsning som har gjorts för fordonsindustrin bör övervägas för glas- och träindustrin. Kontaktperson på departement och/eller myndighet behövs

14 Gröna näringar Fortsatt stimulans av företagens Investeringar
Långsiktiga finansieringsmöjligheter Investeringsstöd Kompetensutveckling och rådgivning Stimulera produktion av bioenergi Stöd till infrastruktursatsningar för att möjliggöra produktion och konsumtion av biobränsle Påskynda övergång från fossila bränslen genom kraftfulla åtgärder

15 Vindkraft Nationell konferens om tillväxtmöjligheterna den mars 2009.

16 Fortsatt arbete.

17 Inplanerade möten och aktiviteter
28/11 Möte med kommunernas näringslivschefer på Södra i Mönsterås 4/12 Besök i Vimmerby och Hultsfred 4/12 Möte om strukturfonder 5/12 Besök i Kalmar 8/12 Besök i Västervik 8/12 Möte om vuxenutbildningen 9/12 Besök i Emmaboda och Nybro 12/12 Överläggning med länets kommunchefer 15/12 Besök i Torsås och Högsby 16/12 Möte för stora mobiliseringsgruppen 19/12 Besök i Oskarshamn 22/12 Besök i Mönsterås Debattartikel i regionala tidningar v. 48 Samlad information på länsstyrelsens samt regionförbundets webbplatser


Ladda ner ppt "Mobiliseringsarbete Kalmar län"

Liknande presentationer


Google-annonser