Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsinformation – UMM-rapporten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsinformation – UMM-rapporten"— Presentationens avskrift:

1 Marknadsinformation – UMM-rapporten
Status – det fortsatta interna arbetet Elmarknadsrådet Jakob Katzman, Svenska Kraftnät Drift

2 Genomfört UMM vid mothandel (tidsperiod, volymsintervall, orsak)
UMM med avtalad effektreserv för mothandel, körning av nätskäl (ändrad beredskapstid, start, stopp, tripp) Beslutade investeringsprojekt som påverkar handelskap. informeras på lämpligt sätt (UMM, Exchange Info etc.)

3 På gång Internt dokument Uppdaterad UMM-applikation (NPS)
Handledning (dokumentera det gjorda, olika fall, vem initierar, göra/uppdatera färdiga textförslag, … ) Sammanställa/uppdatera befintliga dokument. Utbildningsförslag (internt (handledning+regelverk), externt (NPS om marknaden, insider mm), belysa för HELA organisationen) Uppdaterad UMM-applikation (NPS) Transparens inom Nordel

4 Intern handledning Sammanfattning av NPS:s User manual, TSO guidelines och Data Publication Agreement Definierade huvudkategorier för UMM inkl. malltexter och interna rutiner: Nätskäl Nätskäl mha effektreserv Balansskäl vinter/övrig tid

5 Nätskäl Snittproblem etc. (mothandel)
Störning (mothandel, ”failure”, instängd produktion mm.) Planerade avbrott Underhåll (kap. på utlandsförb., instängd produktion mm.) Interna rutiner uppdateras Investeringsprojekt (UMM samt ev. Exchange Info motsv.). Interna rutiner definieras. Dessutom kommer beslutade nordiska projekt att listas i ett TSO-dokument på NPS.

6 UMM vid mothandel (”Countertrade”) Varför?
Vid mothandel, t.ex. över Konti-Skan, Baltic Cable, SwePol Link och/eller reglering av kärnkraft och värmekraft för att t.ex. innehålla gällande snittgränser mm., kommer elen ibland att flyta ”i fel riktning” marknadsmässigt, dvs från ett högpris- till ett lågprisområde.

7 När skicka? Mothandel >100 MW
Då mothandelsbehovet är känt eller föreligger (vid oplanerad händelse) i driftskedet Inte planera handelskapaciteten med mothandel

8 Innehållet i UMM Att det avser mothandel Orsak Tidsperiod
Volymsintervall

9 Exempel Special information - Details given in remarks below
Message Time: hour 19:35 Decission Time: hour 19:30 Approved: hour 19:35 Company: Svenska Kraftnät Affected areas: SE Line: Counter Trade SE SE to to Installed outgoing capacity (MW): Outgoing capacity before event (MW): Outgoing capacity during event (MW): Outgoing capacity after event (MW): Event start: hour 06:00 Event stop: hour 21:00 Event status: Open Remarks/Additional information: Counter trade may be applied due to cut 2 during to an amount of MW

10 Intern handledning Sammanfattning av NPS:s User manual, TSO guidelines och Data Publication Agreement Definierade huvudkategorier för UMM inkl. malltexter och interna rutiner: Nätskäl Nätskäl mha effektreserv Balansskäl vinter/övrig tid

11 UMM för mothandel med avtalad effektreserv
Aggregat Ändrad beredskapstid Start Stopp Tripp Volym Orsak (körning av nätskäl pga. …)

12 Intern handledning Sammanfattning av NPS:s User manual, TSO guidelines och Data Publication Agreement Definierade huvudkategorier för UMM inkl. malltexter och interna rutiner: Nätskäl Nätskäl mha effektreserv Balansskäl vinter/övrig tid

13 Balansskäl Nivåer av effektbrist definieras (grön, gul, röd).
Vinter (effektreserven) Grön (UMM med speciell marknadsinfo och info om effektreserven) Effektreserv planeras att aktiveras Effektreserv aktiveras (start, stopp, aggregat, volym, ev. tripp) Gul (UMM med marknadsinfo) Ansträngd situation Röd (UMM med marknadsinfo) Fara för effektbrist Effektbrist Kritisk effektbrist Körning av icke effektreservsaggregat av balansskäl hanteras som ”vanlig” reglering (avrop), dvs. inga SvK-UMM skickas.

14 Balansskäl Övrig tid på året Gul (UMM med marknadsinfo)
Ansträngd situation Röd (UMM med marknadsinfo) Fara för effektbrist Effektbrist Kritisk effektbrist Körning av icke effektreserv av balansskäl hanteras som ”vanlig” reglering (avrop), dvs. inga SvK-UMM skickas med info om aktivering av störnings-reserver.

15 Transparens inom Nordel
Lista på NPS med beslutade projekt som påverkar förbindelserna Ny applikation mm. (NPS i samråd med användare), ”morgondagens” marknadsinformation… (UMM, prognoser mm. i framtiden?). Pres+filter. NPS tar strategiska beslut… Uppdatera Data Publ. Agreement (5-p. avt), mothandel inom Nordel mm. (Nordel OPG och NPS) Nordel´s ad-hoc Transparency Working Group

16 Vad händer SvK dokument färdigställs (handledning och utbildningsförslag mm.) Intern genomgång/utbildning för berörda nivåer och användare Arbete Nordel och NPS för transparens (5-partsavtal mm.) TWG (TSO-NPS)


Ladda ner ppt "Marknadsinformation – UMM-rapporten"

Liknande presentationer


Google-annonser