Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet

2 Copyright Peter Fredholm Standarder

3 Copyright Peter Fredholm  ISO: Massor av standarder, massor av områden  IETF: Internet, själva nätet, t.ex TCP/IP, SSL, SMTP  W3C: Webben, t.ex. HTML, XML m.m.  UN/Cefact: Processer, scenarier, transaktioner, dataelementkatalog, kodlista…...  Branschstandarder: t.ex. GS1, Odette… Standarder för eAffärer

4 Copyright Peter Fredholm 4 Branschstandarer, ex.  SFTI och Svefaktura. Offentlig sektor  Edifice och RosettaNet. Elektronik, telekom, IT  Odette och SMSI. Fordons- och verkstadsindustri  GS1 (f.d EAN). Handel  Pharos och SMSI. Transporter  Bankföreningen och SWIFT. Bank och finans  Nordic e-Building och SMSI. BEAst, byggbranschen  PapiNet. Papper, massa, trävaror  Cefic. Kemi

5 Copyright Peter Fredholm  Affärsprocesser och scenarier  Transaktioner/meddelanden (Edifact, XML)  Produktklassificering  Artikelnumrering  Godsmärkning och streckkoder/RFID  Datakommunikation Innehåll i bransch- standarder, ex.

6 Copyright Peter Fredholm A. Numrering  Artikelnumrering – GTIN-8, GTIN-13 och GTIN-14  Lokaliseringskoder – GLN-13  Godsmärkning – GTIN-128/SSCC B. Märkning  Streckkoder – EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS, ITF-14, UPC, GS1 QR, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix  RFID / EPC C. e-handel  Scenarier och affärstransaktioner  Meddelanden – Eancom internationellt och ESAP i Sverige D. Övrigt  Produktklassificering – UNSPSC (GPC) GS1 standarder

7 Copyright Peter Fredholm SegmentLogisk överordnad grupp, t.ex. bygg- och konstruktionsmaterial FamilyGruppering av produktkategorier inom visst område ClassGruppering utifrån användnings- område eller funktion CommodityEn grupp liknande varor eller tjänster Hierarki i UNSPSC, 4 nivåer

8 Copyright Peter Fredholm 30151604Takborstar Segment Family Class Commodity Benämning Ett exempel

9 Copyright Peter Fredholm Loggar in i inköpssystem och klickar på ”Sök produkt” Klickar på ”VVS-material” (segment: 40) Klickar på ”Vätske- och gasdistribution” (Family: 14) Klickar på ”Rör” (Class: 21) Klickar på ”Aluminiumrör” (Commodity: 06) Hittar två olika leverantörers produkter LeverantörArt.nrPrisMåttEnhet VVS-proffsen2761428010 meter VVS-butiken765225210meter Köp av aluminiumrör, klass 40142106

10 Copyright Peter Fredholm Upphandlingsprocessen för att specificera För att strukturera kataloger, dvs pris- och artikellistor, där varje artikel är klassificerad Vid inköp för att söka, jämföra och beställa Vid uppföljning och utvärdering Vid kontering Användningsområde

11 Copyright Peter Fredholm Kan ha en stor katalog, inte en per leverantör Det går snabbare att söka produkter som finns i avtal Enklare att jämföra olika leverantörers produkter Snabbare inköpsprocess Färre felaktiga inköp Enklare analysera köpmönster och att generera rapporter och statistik Lättare att automatkontera fakturor då UNSPSC- koder kopplats till bokföringskonton Fördelar för köparen

12 Copyright Peter Fredholm En klassificering, oavsett kund och bransch Bättre uppföljning och säljanalys Större säkerhet att man offererar rätt produkter Fördelar för leverantören

13 Copyright Peter Fredholm Det här är Edifact En internationell standard från bl.a. FN och ISO för strukturerad informations- överföring av dokument (meddelanden) mellan administrativa system inom handel, transport, finans och offentlig förvaltning UNA:+,? ' UNB+UNOB:3+7311319999996:14+73 81034999991:14+070119:0934+3CC8' UNH+5KH9+ORDRSP:D:96A:UN:EAN 005' BGM+231+1314665+4' DTM+137:20070119:102' RFF+ON:7700498' NAD+SU+7311319999996::9' NAD+BY+7381034100007::9' LIN+1+3+5709347016020:EU::9' PIA+1+01801:SA' QTY+21:0' DTM+76:20070207:102' QVR+-1:21+CP' RFF+ON:7700498:2' UNS+S'CNT+2:1' UNT+15+5KH9' UNZ+1+3CC8'

14 Copyright Peter Fredholm Princip XML 1125.73

15 Copyright Peter Fredholm 15 Att komma igång  Vad är praxis i branschen?  Vilka krav har kunder/leverantörer  Vilket stöd finns i affärssystemet  Gå igenom processen, förenkla  Sätt upp en informationsmodell baserat på branschstandard  Sätt upp ett projekt för att införa

16 Copyright Peter Fredholm Auto ID

17 Copyright Peter Fredholm  Magnetkod  Streckkoder  Radiofrekvens, RFID-teknik  Optical Character Recognition - OCR  Biometrisk verifikation (tumavtryck, ögonskanning, röstigenkänning etc) Auto ID

18 Copyright Peter Fredholm 18 Streckkoder DataMatrix QR-kod EAN-13EAN-128 PDF417 1-dimensio- nella koder 2-dimensio- nella koder GS1 DataBar

19 Copyright Peter Fredholm Exempel på märkning i praktiken……. 19

20 Copyright Peter Fredholm Standardiserad godsetikett  Standard enligt MITL och STE  Automatisk datafångst  Unik kolli-identitet (license plate)  Transportinformation  Mottagarinformation

21 Copyright Peter Fredholm Detta är RFID ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”

22 Copyright Peter Fredholm Komponenter Hand- hållen läsare Fast läsare ISO-kort Tags/Transpondrar Smart label Etikett- skrivare Antenner ID-band

23 Copyright Peter Fredholm Princip 1. Läsaren skickar ut en radiovåg 2. Taggen aktiveras och skickar tillbaka sin identitet. Eventuellt skrivs ny information in 3. Instruktion/rapportering Läsare Affärs- system Tagg Läsare

24 Copyright Peter Fredholm Säkerhet

25 Copyright Peter Fredholm Citat från artiklar om säkerhet  Vi har förlorat kampen mot cyber- kriminaliteten redan från början  SAPs affärssystem vidöppet för hackare  Industrispionage via nätet vanligt, men svenska företag är naiva  Cyberattack skulle snabbt och enkelt slå ut kritiska samhällsfunktioner  Information warfare har blivit vanligt mellan företag

26 Copyright Peter Fredholm Standard för infosäkerhet LIS - SS 627799  Policy. Id av hot och sätt att minska dem  Organisation. Vem ansvarar internt  Klassificering av info. Id och skydd av känslig data  Utbildning, sekretessavtal etc  Fysisk säkerhet. Lås, larm, brand etc  Back-up, loggar och anti-virus  Åtkomst och behörighet  Avbrottsplanering  Kunskap om lagar

27 Copyright Peter Fredholm Säkerhetsbegrepp  Kvittenser – för att veta att ett meddelande kommit fram  Certifikat - en digital identitet  Sigill - för att skydda dokument från förändring  Signatur - för säkra vem som är avsändare, att innehållet är oförändrat och att avsändaren inte kan förneka att ha skickat  Kryptering - för att göra ett meddelande oläsligt för alla utom mottagaren

28 Copyright Peter Fredholm Syfte med digital signatur  Säkerställa att avsändaren är äkta - autenticitet  Säkerställa att informationen inte förvanskats - integritet  Säkerställa att avsändaren inte kan förneka informationen – icke-förnekbarhet

29 Copyright Peter Fredholm Olika slags avtal  Kommersiellt avtal (affärsavtal)  Avtal om e-kommunikation (www.nea.nu)  Tredjepartsavtal (t.ex. VAN)  För programvara; Licensavtal, Driftsavtal samt Support- och underhållsavtal

30 Copyright Peter Fredholm AvsändareMottagare Logg Loggning att Överföring har sänts Överföring av meddelande Logg Loggning att Överföring har mottagits Loggning att Kvittens har sänts Loggning att Kvittens har mottagits Kvittens Ansvarsöverlämnande

31 Copyright Peter Fredholm Upphandling av system

32 Copyright Peter Fredholm 32 Upphandling av IT-system  Definiera roller internt, t.ex. systemägare, projektsponsor, roll för inköp, IT och verksamhet, förvaltningsorganisation  Sätt upp projektorganisation  Olika etapper för upphandling, implementering och driftsättning  Säkerställa både användar- och teknikkrav  Definiera avtalsstruktur  Typ av licens  Krav på återbetalningstid  Driftfrågor  Förkvalificering av leverantörer

33 Copyright Peter Fredholm 33 Förfrågan  Ge en bakgrund  Beskriv processen  Tala om vad som förväntas av systemet, vilka ”problem” ska lösas  Omfattning, t.ex. system plus tilläggstjänster  Kravspecifikation  Tidsplan  Kontaktpersoner  Relevanta referenser  Betalplan

34 Copyright Peter Fredholm 34 Kravspecifikation  Skall- och börkrav  Funktions- och prestandakrav  Kommersiella krav  Juridiska krav  Tekniska grundkrav  Krav på integration  Krav på testförfarande

35 Copyright Peter Fredholm 35 Test- och godkännandefas  Factory Acceptance Test (FAT)  Acceptanskontroll  Slutgodkännandeperiod  Prestanda-, funktions- och integrationstester  Pilotprojekt


Ladda ner ppt "Copyright Peter Fredholm eAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser