Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 eAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet

2 Standarder

3 Standarder för eAffärer
ISO: Massor av standarder, massor av områden IETF: Internet, själva nätet, t.ex TCP/IP, SSL, SMTP W3C: Webben, t.ex. HTML, XML m.m. UN/Cefact: Processer, scenarier, transaktioner, dataelementkatalog, kodlista…... Branschstandarder: t.ex. GS1, Odette…

4 Branschstandarer, ex. SFTI och Svefaktura. Offentlig sektor
Edifice och RosettaNet. Elektronik, telekom, IT Odette och SMSI. Fordons- och verkstadsindustri GS1 (f.d EAN). Handel Pharos och SMSI. Transporter Bankföreningen och SWIFT. Bank och finans Nordic e-Building och SMSI. BEAst, byggbranschen PapiNet. Papper, massa, trävaror Cefic. Kemi

5 Innehåll i bransch- standarder, ex.
Affärsprocesser och scenarier Transaktioner/meddelanden (Edifact, XML) Produktklassificering Artikelnumrering Godsmärkning och streckkoder/RFID Datakommunikation

6 GS1 standarder A. Numrering
Artikelnumrering – GTIN-8, GTIN-13 och GTIN-14 Lokaliseringskoder – GLN-13 Godsmärkning – GTIN-128/SSCC B. Märkning Streckkoder – EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS, ITF-14, UPC, GS1 QR, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix RFID / EPC C. e-handel Scenarier och affärstransaktioner Meddelanden – Eancom internationellt och ESAP i Sverige D. Övrigt Produktklassificering – UNSPSC (GPC)

7 Hierarki i UNSPSC, 4 nivåer
Segment Logisk överordnad grupp, t.ex. bygg- och konstruktionsmaterial Family Gruppering av produktkategorier inom visst område Class Gruppering utifrån användnings-område eller funktion Commodity En grupp liknande varor eller tjänster

8 Ett exempel 30 15 16 04 Takborstar Class Segment Family Benämning
Commodity

9 Köp av aluminiumrör, klass 40142106
Loggar in i inköpssystem och klickar på ”Sök produkt” Klickar på ”VVS-material” (segment: 40) Klickar på ”Vätske- och gasdistribution” (Family: 14) Klickar på ”Rör” (Class: 21) Klickar på ”Aluminiumrör” (Commodity: 06) Hittar två olika leverantörers produkter Leverantör Art.nr Pris Mått Enhet VVS-proffsen meter VVS-butiken meter

10 Användningsområde Upphandlingsprocessen för att specificera
För att strukturera kataloger, dvs pris- och artikellistor, där varje artikel är klassificerad Vid inköp för att söka, jämföra och beställa Vid uppföljning och utvärdering Vid kontering

11 Fördelar för köparen Kan ha en stor katalog, inte en per leverantör
Det går snabbare att söka produkter som finns i avtal Enklare att jämföra olika leverantörers produkter Snabbare inköpsprocess Färre felaktiga inköp Enklare analysera köpmönster och att generera rapporter och statistik Lättare att automatkontera fakturor då UNSPSC-koder kopplats till bokföringskonton

12 Fördelar för leverantören
En klassificering, oavsett kund och bransch Bättre uppföljning och säljanalys Större säkerhet att man offererar rätt produkter

13 Det här är Edifact UNA:+,? ' UNB+UNOB: : : :0934+3CC8' UNH+5KH9+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' BGM ' DTM+137: :102' RFF+ON: ' NAD+SU ::9' NAD+BY ::9' LIN :EU::9' PIA :SA' QTY+21:0' DTM+76: :102' QVR+-1:21+CP' RFF+ON: :2' UNS+S'CNT+2:1' UNT+15+5KH9' UNZ+1+3CC8' En internationell standard från bl.a. FN och ISO för strukturerad informations-överföring av dokument (meddelanden) mellan administrativa system inom handel, transport, finans och offentlig förvaltning

14 Princip XML tag data using XML syntax Match structure to
Information Model <ListPrice> </ListPrice>

15 Att komma igång Vad är praxis i branschen?
Vilka krav har kunder/leverantörer Vilket stöd finns i affärssystemet Gå igenom processen, förenkla Sätt upp en informationsmodell baserat på branschstandard Sätt upp ett projekt för att införa

16 Auto ID

17 Auto ID Magnetkod Streckkoder Radiofrekvens, RFID-teknik
Optical Character Recognition - OCR Biometrisk verifikation (tumavtryck, ögonskanning, röstigenkänning etc)

18 Streckkoder EAN-13 EAN-128 GS1 DataBar 1-dimensio- nella koder
DataMatrix QR-kod PDF417 2-dimensio- nella koder

19 Exempel på märkning i praktiken…….

20 Standardiserad godsetikett
Standard enligt MITL och STE Automatisk datafångst Unik kolli-identitet (license plate) Transportinformation Mottagarinformation

21 ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”
Detta är RFID ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”

22 Komponenter ID-band Smart label Fast läsare ISO-kort Hand- hållen
Tags/Transpondrar Etikett- skrivare Antenner

23 Princip Tagg Läsare Läsare Affärs- system
1. Läsaren skickar ut en radiovåg Läsare 2. Taggen aktiveras och skickar tillbaka sin identitet. Eventuellt skrivs ny information in Läsare Affärs- system 3. Instruktion/rapportering

24 Säkerhet

25 Citat från artiklar om säkerhet
Vi har förlorat kampen mot cyber-kriminaliteten redan från början SAPs affärssystem vidöppet för hackare Industrispionage via nätet vanligt, men svenska företag är naiva Cyberattack skulle snabbt och enkelt slå ut kritiska samhällsfunktioner Information warfare har blivit vanligt mellan företag

26 Standard för infosäkerhet LIS - SS 627799
Policy. Id av hot och sätt att minska dem Organisation. Vem ansvarar internt Klassificering av info. Id och skydd av känslig data Utbildning, sekretessavtal etc Fysisk säkerhet. Lås, larm, brand etc Back-up, loggar och anti-virus Åtkomst och behörighet Avbrottsplanering Kunskap om lagar

27 Säkerhetsbegrepp Kvittenser – för att veta att ett meddelande kommit fram Certifikat - en digital identitet Sigill - för att skydda dokument från förändring Signatur - för säkra vem som är avsändare, att innehållet är oförändrat och att avsändaren inte kan förneka att ha skickat Kryptering - för att göra ett meddelande oläsligt för alla utom mottagaren

28 Syfte med digital signatur
Säkerställa att avsändaren är äkta - autenticitet Säkerställa att informationen inte förvanskats - integritet Säkerställa att avsändaren inte kan förneka informationen – icke-förnekbarhet

29 Olika slags avtal Kommersiellt avtal (affärsavtal)
Avtal om e-kommunikation (www.nea.nu) Tredjepartsavtal (t.ex. VAN) För programvara; Licensavtal, Driftsavtal samt Support- och underhållsavtal

30 Ansvarsöverlämnande Avsändare Mottagare Överföring av meddelande
Loggning att Överföring har sänts Loggning att Överföring har mottagits Logg Logg Loggning att Kvittens har mottagits Loggning att Kvittens har sänts Kvittens

31 Upphandling av system

32 Upphandling av IT-system
Definiera roller internt, t.ex. systemägare, projektsponsor, roll för inköp, IT och verksamhet, förvaltningsorganisation Sätt upp projektorganisation Olika etapper för upphandling, implementering och driftsättning Säkerställa både användar- och teknikkrav Definiera avtalsstruktur Typ av licens Krav på återbetalningstid Driftfrågor Förkvalificering av leverantörer

33 Förfrågan Ge en bakgrund Beskriv processen
Tala om vad som förväntas av systemet, vilka ”problem” ska lösas Omfattning, t.ex. system plus tilläggstjänster Kravspecifikation Tidsplan Kontaktpersoner Relevanta referenser Betalplan

34 Kravspecifikation Skall- och börkrav Funktions- och prestandakrav
Kommersiella krav Juridiska krav Tekniska grundkrav Krav på integration Krav på testförfarande

35 Test- och godkännandefas
Factory Acceptance Test (FAT) Acceptanskontroll Slutgodkännandeperiod Prestanda-, funktions- och integrationstester Pilotprojekt


Ladda ner ppt "EAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser