Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 eAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet

2 Standarder

3 Standarder för eAffärer
ISO: Massor av standarder, massor av områden IETF: Internet, själva nätet, t.ex TCP/IP, SSL, SMTP W3C: Webben, t.ex. HTML, XML m.m. UN/Cefact: Processer, scenarier, transaktioner, dataelementkatalog, kodlista…... Branschstandarder: t.ex. GS1, Odette…

4 Branschstandarer, ex. SFTI och Svefaktura. Offentlig sektor
Edifice och RosettaNet. Elektronik, telekom, IT Odette och SMSI. Fordons- och verkstadsindustri GS1 (f.d EAN). Handel Pharos och SMSI. Transporter Bankföreningen och SWIFT. Bank och finans Nordic e-Building och SMSI. BEAst, byggbranschen PapiNet. Papper, massa, trävaror Cefic. Kemi

5 Innehåll i bransch- standarder, ex.
Affärsprocesser och scenarier Transaktioner/meddelanden (Edifact, XML) Produktklassificering Artikelnumrering Godsmärkning och streckkoder/RFID Datakommunikation

6 GS1 standarder A. Numrering Artikelnumrering – EAN 8, 13 och 14 (GTIN)
Lokaliseringskoder – EAN 13 (GLN) B. Märkning Godsmärkning – EAN 128/SSCC Streckkoder – EAN 8, 13, 128, RSS, ITF 14, UPC RFID / EPC C. e-handel Scenarier och affärstransaktioner Meddelanden – Eancom internationellt och ESAP Sverige D. Övrigt Produktklassificering – UNSPSC/GPC

7 Hierarki i UNSPSC, 4 nivåer
Segment Logisk överordnad grupp, t.ex. bygg- och konstruktionsmaterial Family Gruppering av produktkategorier inom visst område Class Gruppering utifrån användnings-område eller funktion Commodity En grupp liknande varor eller tjänster

8 Ett exempel 30 15 16 04 Takborstar Class Segment Family Benämning
Commodity

9 Köp av aluminiumrör, klass 40142106
Loggar in i inköpssystem och klickar på ”Sök produkt” Klickar på ”VVS-material” (segment: 40) Klickar på ”Vätske- och gasdistribution” (Family: 14) Klickar på ”Rör” (Class: 21) Klickar på ”Aluminiumrör” (Commodity: 06) Hittar två olika leverantörers produkter Leverantör Art.nr Pris Mått Enhet VVS-proffsen meter VVS-butiken meter

10 Användningsområde Upphandlingsprocessen för att specificera
För att strukturera kataloger, dvs pris- och artikellistor, där varje artikel är klassificerad Vid inköp för att söka, jämföra och beställa Vid uppföljning och utvärdering Vid kontering

11 Fördelar för köparen Kan ha en stor katalog, inte en per leverantör
Det går snabbare att söka produkter som finns i avtal Enklare att jämföra olika leverantörers produkter Snabbare inköpsprocess Färre felaktiga inköp Enklare analysera köpmönster och att generera rapporter och statistik Lättare att automatkontera fakturor då UNSPSC-koder kopplats till bokföringskonton

12 Fördelar för leverantören
En klassificering, oavsett kund och bransch Bättre uppföljning och säljanalys Större säkerhet att man offererar rätt produkter

13 Fördelar för alla En global och branschöverskridande standard
Finns inbyggd i allt fler affärssystem  enkelt att komma igång Översatt till flera språk Köpare och säljare pratar samma ”språk”, risken för fel minskar

14 Från process till transaktion
Hur ser affärsprocessen ut? Finns något standardscenario att utgå ifrån, t.ex. GS1, SFTI, Edifice, Pharos etc? Definiera den information som behövs Välj tekniklösning och standard

15 Det här är Edifact UNA:+,? ' UNB+UNOB: : : :0934+3CC8' UNH+5KH9+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' BGM ' DTM+137: :102' RFF+ON: ' NAD+SU ::9' NAD+BY ::9' LIN :EU::9' PIA :SA' QTY+21:0' DTM+76: :102' QVR+-1:21+CP' RFF+ON: :2' UNS+S'CNT+2:1' UNT+15+5KH9' UNZ+1+3CC8' En internationell standard från bl.a. FN och ISO för strukturerad informations-överföring av dokument (meddelanden) mellan administrativa system inom handel, transport, finans och offentlig förvaltning

16 Princip XML tag data using XML syntax Match structure to
Information Model <ListPrice> </ListPrice>

17 En enkel order... Inköpsorder Ordernr 12345 Kund Fransson
Adress Kungsgatan 10 Leverans Artikel Kvantitet Pris Summa 200

18 …kan ges en struktur Inköpsorder Ordernr Kund Leveransdatum Orderrad
Namn Kund Adress Leveransdatum Orderrad Artikel Kvantitet Summa Pris

19 …som sedan blir ett XML-dokument
<InköpsOrder> <Ordernr>12345</Ordernr> <Kund> <Namn>Fransson</Namn> <Adress>Kungsgatan 10</Adress> </Kund> <LeveransDatum> <LeveransDatum> <OrderRad> <Artikel>1234</Artikel> <Kvantitet>10</Kvantitet> <Pris>10</Pris> <Artikel>3214</Artikel> <Kvantitet>1</Kvantitet> <Pris>100</Pris> </OrderRad> <Summa>200</Summa> </InköpsOrder>

20 Auto ID

21 Auto ID Magnetkod Streckkoder Radiofrekvens, RFID-teknik
Optical Character Recognition - OCR Biometrisk verifikation (tumavtryck, ögonskanning, röstigenkänning etc)

22 Standardiserad godsetikett
Standard enligt MITL och STE Automatisk datafångst Unik kolli-identitet (license plate) Transportinformation Mottagarinformation

23 ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”
Detta är RFID ”En teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd”

24 Komponenter ID-band Smart label Fast läsare ISO-kort Hand- hållen
Tags/Transpondrar Etikett- skrivare Antenner

25 Princip Tagg Läsare Läsare Affärs- system
1. Läsaren skickar ut en radiovåg Läsare 2. Taggen aktiveras och skickar tillbaka sin identitet. Eventuellt skrivs ny information in Läsare Affärs- system 3. Instruktion/rapportering

26 Användningsområden Vardagstillämpningar av en massa olika slag (väskor, skidåkare, soptunnor, lås, bibliotek, vägtullar, betalning, passage m.m.) I butiker för prismärkning, registrering, kontroll på varje hylla och påfyllning Stöldskydd Djur (och människor) I logistiken för id av t.ex. container, pall, kartong Inventariehantering Vid produktion för kundorderstyrning och en massa annat….

27 Servera R&S Inköpsportaler e-tjänster - inventering - statistik EDI
ASP- tjänst Inköpsportaler e-tjänster - inventering - statistik EDI Telefon till system Webbshop Servera Handdator Internet Kunder Leverantörer EDI Webb-EDI

28 Effekter Servera Drygt 100 leverantörer anslutna 60% av inköpsvärdet
EDI med ca 80 kunder (kedjor, kommuner) Drygt en miljon EDI-meddelanden per år SLA på 15 minuter för orderflöde Webbshop som säljer för drygt 2,5 miljarder/år E-handel kund står för drygt 45% 1 miljon kundfakturor; varar 35% EDI, 30% med godset och 40% via printtjänst Kundorder e-orderrader/dag. Sparar 2-3 kr/st Stor fördel med gemensam branschstandard

29 Säkerhet

30 Citat från artiklar om säkerhet
Vi har förlorat kampen mot cyber-kriminaliteten redan från början SAPs affärssystem vidöppet för hackare Industrispionage via nätet vanligt, men svenska företag är naiva Cyberattack skulle snabbt och enkelt slå ut kritiska samhällsfunktioner Information warfare har blivit vanligt mellan företag

31 Standard för infosäkerhet LIS - SS 627799
Policy. Id av hot och sätt att minska dem Organisation. Vem ansvarar internt Klassificering av info. Id och skydd av känslig data Utbildning, sekretessavtal etc Fysisk säkerhet. Lås, larm, brand etc Back-up, loggar och anti-virus Åtkomst och behörighet Avbrottsplanering Kunskap om lagar

32 Säkerhetsbegrepp Kvittenser – för att veta att ett meddelande kommit fram Certifikat - en digital identitet Sigill - för att skydda dokument från förändring Signatur - för säkra vem som är avsändare, att innehållet är oförändrat och att avsändaren inte kan förneka att ha skickat Kryptering - för att göra ett meddelande oläsligt för alla utom mottagaren

33 Syfte med digital signatur
Säkerställa att avsändaren är äkta - autenticitet Säkerställa att informationen inte förvanskats - integritet Säkerställa att avsändaren inte kan förneka informationen – icke-förnekbarhet

34 Olika slags avtal Kommersiellt avtal (affärsavtal)
Avtal om e-kommunikation (www.nea.nu) Tredjepartsavtal (t.ex. VAN) Driftsavtal Licensavtal Support- och underhållsavtal

35 Ansvarsöverlämnande Avsändare Mottagare Överföring av meddelande
Loggning att Överföring har sänts Loggning att Överföring har mottagits Logg Logg Loggning att Kvittens har mottagits Loggning att Kvittens har sänts Kvittens


Ladda ner ppt "EAffärer Inköp – del 4 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser