Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet i vägtrafik - en beskrivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet i vägtrafik - en beskrivning."— Presentationens avskrift:

1 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet i vägtrafik - en beskrivning

2 Dödade i vägtrafikolyckor 1996-2012

3 Regeringsuppdrag från 2006 Vägverket ska föreslå nytt etappmål för Trafiksäkerhetsutvecklingen. Vägverket ska låta en oberoende instans utvärdera hur arbetet med att nå nollvisionen och dess etappmål utvecklats och fortskridit. Vägverket ska bereda andra aktörer tillfälle att medverka i arbetet.

4 Slutsatser från utvärdering av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålet 2007 1.Involvering och åtaganden - saknas 2.Koppling till den egna verksamheten – låg 3.Årlig uppföljning - otydlig

5 Förslag - Målstyrningsmodell 1. Samverkan vid framtagandet 2. Mer åtgärdsnära etappmål och aktörsmått 3. Årlig uppföljning

6 1.Samverkan vid framtagandet Vägverket Rikspolisstyrelsen Sveriges kommuner och landsting Toyota Sweden AB Folksam Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande Näringsdepartementet Arbetsmiljöverket Svenska Taxiförbundet Bussbranschens Riksförbund Sveriges Åkeriföretag

7 2. Mer åtgärdsnära etappmål Användnings- tillstånd/indikatorer Konsekvens Styrsystem Verksamheter Åtgärder ETAPPMÅL EXEMPEL: System för planering och styrning av verksamheten –ATK –EuroNCAP –Alkolås –Mittseparering –Hastighetsgränser –Fordonshastighet –Säkra statliga vägar –Säkra fordon –Dödade –Skadade

8 2. Mer åtgärdsnära etappmål Användnings- tillstånd/indikatorer Konsekvens Styrsystem Verksamheter Åtgärder ETAPPMÅL EXEMPEL: System för planering och styrning av verksamheten –ATK –EuroNCAP –Alkolås –Mittseparering –Hastighetsgränser –Fordonshastighet –Säkra statliga vägar –Säkra fordon –Dödade –Skadade AKTÖRSMÅTT

9 AnvändningstillståndMått2007Mål Effekt 2020 dödade Hastighetsefterlevnad, - Andel TA inom hastighetsgräns43%80%88 statliga vägar Hastighetsefterlevnad,- Ökning av TA inom hastighetsgräns-86%29 kommunala gator Nyktra förare- Andel TA med nyktra förare (< 0,2 ‰)99,76% 99,90%30 Bältesanvändning- Andel bältade förare och passagerarei personbil96%99%40 Cykelhjälmsanvändning- Andel cyklister med hjälm 25%70%10 Säkra personbilar- Andel nya personbilar med högsta säkerhetsklass i EuroNCAP60% 100%90 (inklusive ny teknik där aktiv och passiv säkerhet är integrerad) Säkra tunga fordon- Andel nya tunga fordon med automatisk nödbromssystem0% 100%25 Säkra statliga vägar- Andel TA på vägar med hastighetsgräns över 80 km/t52%75%50 som är mötesseparerat - Övrigt12 Säkra kommunala gator- Andel säkra GCM-passager och korsningar på huvudvägnätet25%/50%-30 Räddning/vård/rehab- Tid från skada till adekvat vård- -- Trötta förare- Andel förare som uppger att de somnat/nästan somnat vid10%5% - de senaste 12 månaderna Värdering av ts- Ökning av index för svar på attitydfrågor om trafiksäkerhet-- - Summa20 Total potential424 Korrigerat för dubbelräkning254 Dödade 2005 -2007, genomsnitt460 Möjlig målnivå 2020 206 Förslag mål 2020220 ”Business as usual” (2017)320

10 1. Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät 2. Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät 3. Nyktra förare 4. Bältesanvändning 5. Hjälmanvändning 6. Säkra fordon 7. Säkra tunga fordon 8. Säkra statliga vägar 9. Säkra kommunala gator – GCM-passager 10. Säkra kommunala gator – korsningar 11. Snabb och adekvat räddning 12. Utvilade förare 13. Hög värdering av trafiksäkerhet 13 indikatorer

11 Förslag etappmål max 220 dödade år 2020 Utgångspunkter: Teoretiskt möjligt och utmanande Lägre än nuvarande etappmål = 270 dödade Koppling EU:s mål = 50 procent reduktion på 10 år Återkommande revideringar Avstämning 2012 och 2016

12 3. Årlig uppföljning Årliga resultatkonferenser Där redovisas resultaten för respektive etappmål Här blir resultaten synliga Viktigt med beslutsfattare på hög nivå

13 Påverka en eller flera indikatorer Sätta aktörsmått utifrån sin egen verksamhet Sätta mål för sina aktörsmått Följa upp målen årligen Vad varje aktör kan göra

14

15 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Uppföljning och analys av utvecklingen i förhållande till uppställda mål och genomförda åtgärder Synliggörande av mät- och analysresultat inklusive slutsatser om prioriteringar och verksamhetsinriktning Planering av verksamheter med vägledning av analysresultat och slutsatser om inriktning

16

17 Analysrapport som presenterades år 2010 Klicka här för att komma till rapporten!

18 10 indikatorer 1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät 2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 3.Nyktra förare 4. Bältesanvändning 5. Hjälmanvändning 6. Säkra personbilar 7. Säkra mc (ABS) 8. Säkra statliga vägar 9. Säkra kommunala gator: gång-, cykel-, mopedpassager 10.Drift och underhåll av gång-, cykel-, mopedvägar

19 Ställningstagande om inriktning från 2010 Klicka här för att komma till dokumentet!


Ladda ner ppt "Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet i vägtrafik - en beskrivning."

Liknande presentationer


Google-annonser