Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers Publication Library Chalmers bibliotek 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers Publication Library Chalmers bibliotek 2006."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers Publication Library Chalmers bibliotek 2006

2 …mer än inmatning/sökning

3 Rapporteringskrav Ur utbildningsdepartementets regleringsbrev för 2005 (U2004/5173/DK) avseende “Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m”: Universitet och högskolor skall vart fjärde år och nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med jämförelsedata för åren mellan redovisningarna. Redovisningen skall kompletteras med lärosätets analyser, kommentarer och åtgärder med anledning av utvecklingen jämfört med den redovisning som rapporterades till regeringen i årsredovisningen för 2003. Universitet och högskolor skall vart fjärde år och nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system. Redovisningen skall göras per vetenskapsområde med jämförelsedata för åren mellan redovisningarna. Redovisningen skall kompletteras med lärosätets analyser, kommentarer och åtgärder med anledning av utvecklingen jämfört med den redovisning som rapporterades till regeringen i årsredovisningen för 2003.http://webapp.esv.se/statsliggaren/document.asp?regleringsbrevId=7465

4 Publikationsstatistik anpassad enligt A&S krav Statistikuttag kan göras för en enskild institution eller för hela Chalmers.

5 Publiceringslistor skapa webbsidor själv eller…

6 …via Chalmers cms

7 Listning av aktuella disputationer/licentiatseminarier

8 Underlag för kungörelse av disputation Approved by…….. Sedan HT 2005 skall doktoranden registrera avhandlingen innan kungörelse sker.

9 Importmöjligheter Import/export av referenser i EndNote- format Import/export av referenser i EndNote- format Import av BibTeX-format mha en fritt tillgänglig konverteringstjänst på webben. Import av BibTeX-format mha en fritt tillgänglig konverteringstjänst på webben.

10 Samarbete med GU Sedan nov. 2005 använder GU – vårt system i sin publiceringsdatabas GUP Göteborg University Publications Ett projekt för utveckla systemet till ett smart ”multi-user system” har påbörjats under 2006. Detta skall även få koppling till arbetsflöden för elektronisk publicering och fulltextarkiv.

11 …fortsättning följer!


Ladda ner ppt "Chalmers Publication Library Chalmers bibliotek 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser