Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Något om psykologins historiska och idéhistoriska strömningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Något om psykologins historiska och idéhistoriska strömningar"— Presentationens avskrift:

1 Något om psykologins historiska och idéhistoriska strömningar

2 Psykologin under antiken
Sokrates ”känn dig själv” ( f.Kr.) Platon Aristoteles ( f. Kr.) "all kunskap är viktig men den kunskap som förtjänar den främsta platsen är studiet av själen” Techne, episteme, sofia, doxa, fronesis

3 Psykologin under medeltiden
Augustinus ( f. Kr) Thomas av Aquino ( )

4 Den fysiologiska psykologin
Charles Bell ( ) Pierre Flourens ( ) Isaac Newton ( ) Ernst Weber ( )

5 Den experimentella psykologin i Tyskland
Gustav Fechner ( ) Hermann von Helmholtz ( ) Wilhelm Wundt ( ) Hermann Ebbinghaus ( )

6 Den engelska empirismen, 1870-1914
Darwin, Galton, Quételet Gentlemen som ägnade sig åt forskning Teorier om fysiska egenskaper, ärftlighet och naturlig selektion gjorde att psykologin orienterade sig mot biologin och matematiken Normalfördelningen

7 Den akademiska psykologin i USA
William James ( ) G. Stanley Hall ( ) Funktionalism och behaviorism möjliggörs Individualpsykologi, personlighetsundersökningar och klinisk psykologi Dynamiskt forskningsklimat, chocago- och cornell skolorna Titchener ( ) opersonlig, abstrakt och självständig vetenskap Thorndike ( ), funktionalist, inlärning och intelligens Watson ( ), behaviorist, yttre beteendet Efter första världskriget var psykologin inte en sammanhängande vetenskap, utan en samling olikartade psykologiska frågeställningar USA etablerade psykologin som vetenskaplig disciplin

8 Den medicinska psykologin i Frankrike
Medicinsk psykologi släpade efter akademisk psykologi York retreat Philíppe Pinel ( ) studerade sina patienter regelbundet och metodiskt, sjukdomsbeskrivningar Salpetriére sjukhuset; motion, terapi, tträdgård, miljö Fysiska och miljömässiga faktorer togs med i beräknande både för insjuknande och tillfrisknande Systematiska iakttagelser och statistiska analyser Kategoriska traditioner dominerade psykiatrin Ärftlighetsfaktorer spelade stor roll Griesinger ( ), sjukdom beror på skada eller sjukdom i hjärna eller nervsystem Symtom kan vara följden av flera olika orsaker Kraeplin ( ) lade grunden för den deskriptiva psykiatrin Viktigt att beskriva det exakta förloppet, kategorisera ett stort antal fall Charcot ( ), naurolog, neurosen, psykosen, psykopatologi blev även ett teoretiskt studium

9 Den psykoanalytiska psykologin
Freud ( ), fysiologi, energisystem, hysterin Freud kombinerade franska teorier med katartiska metoder Hypnos, Galtons associationsteori Psykoanalysen, wienkretsen Ny klinisk litteratur med fall i freudiansk och jungiansk terminologi, hämtat även utanför mentalsjukhusen Psykiatri och psykologi efter WW1 Psykologiska test och forskningsinstrument Psykologer, rekrytering, intelligens- och färdighetstest

10 Den behavioristiska psykologin
Watson, ”psychology from the standpoint of a Behaviorist” Skinner, inlärning och adaption Empiriska lagar Träna och kontrollera beteendet Experiment med djur

11 Den analytiska psykologin
C.G Jung ( ), resor, omedvetna processer kunde vara positiva och skapande för den personliga mognaden Arketyper, medfödd intuition, kollektivt omedvetna, drömsymboler, myter, sgor

12 Den socialpsykoanalytiska psykologin
Adler, Wien, lämnade det psykoanalytiska sällskapet, hopp, ambition, strävan inför framtiden snarare än drifter och impulser, den friska människans psykologi, självbehärskning, sociala, nyttiga och civiliserade mål, sociala livsstilar, interpersonella relationer, det sociala sammanhangets betydelse

13 Socialpsykologin 1900-talets senare hälft, grupp beteende, relationer mellan människor i samhället, gruppnormer, kommunikationsproblem, gruppklimat, ledarskap, arbetsmiljö, organisationspsykologi studerades flitigt. Socialpsykologin behövde definiera sina mål, metoder och problem för ett tydligare fäste inom den empiriska psykologin, tvärvetenskap Antropologin bidrog till tvärkulturella metoder för studiet av det sociala beteendet

14 Personlighetspsykologin
Eysenck ( ) Cattell ( ), faktoranalys Miljömässiga faktorer såväl som arvsanlag Kliniska, psykometriska och experimentella metoder kombinerades Fokus på kvantitativa studier

15 Den kliniska psykologin
Runt 40-talet var det svårt att definiera kvalifikationer för den kliniska psykologin som yrke och standarden varierade mycket mellan praktiker Akademiskt verksamma upptogs under kriget av praktiska problemställningar Kliniska behandlingsmetoder, experimentella tekniker och psykometriska metoder förfinades och tillämpades US public health service American psychological association registrerade kliniska psykologer


Ladda ner ppt "Något om psykologins historiska och idéhistoriska strömningar"

Liknande presentationer


Google-annonser