Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva en C-uppsats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva en C-uppsats"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva en C-uppsats

2 PM Inledning Syfte/problemformulering - frågeställningar
Tillvägagångssätt: - empiri: material/källor - teori/metod Tidigare forskning Redovisning av materialet Analys/Diskussion Slutsats

3 Processen Undersökningen - (eventuella) ändringar
- (eventuella) förskjutningar Presentationen: - ett syfte - ett argument

4 Uppsatsen ”Bil eller grytlapp?”
Att sammanfoga delarna: lättare att göra omdispositioner Inga nya frågeställningar/syfte i analysen Precision: påstående—belägg—relevans—motargumentation/vederläggning—stöd

5 Problemförmuleringen
Identifiering av problemområdet Litteraturgenomgång Preliminärt syfte - frågeställningar - hypotes Översikt/utredning, fallstudie, analys (epistemologisk kontextualisering)

6 Teorier Att använda en teori Att pröva en teori Teorin relevans

7 Argumentationen Precision och organisation - påstående - belägg
- relevans - motargumentation/vederläggning - stöd

8 Att skriva empirinära (utredning, kartläggning)—teman som växer fram ur materialet utgör uppsatsen
Att skriva teorinära—teorin bestämmer uppsatsens struktur

9 Referenssystemet MLA (Modern Language Association)
- referens i brödtexten (Herder 39) - fullständig information i litteraturlistan (alfabetisk, indelad enligt primära/sekundära källor, andra kriterier)


Ladda ner ppt "Att skriva en C-uppsats"

Liknande presentationer


Google-annonser