Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldramöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldramöte"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldramöte
10 september 2013

2 Kvarnsvedens skola Ny bitr.rektor
På skolan finns det 17 klasser detta läsår. Organisationen: klass antal elever pedagogers namn 4A 24 Kristina Skillinghaug, Anna Sonne 4B 25 Göran Hedlund, Anna Sonne 5A 25 Anneli, Britt, Fia 5B 28 Fia, Britt, Anneli 6A 24 Tommy, Linda, Anna 6B 22 Linda, Tommy, Anna

3 Fritids Avdelningen heter Älven.
Här jobbar: Christer, Lotta, Eva, AnnSofi, Anton, Gun

4 Studium SVA Studium. Här jobbar Margareta, Eva, Britt och Johan
Astrid Nilsson

5 Sjukanmälan och tider Vi kommer att ändra våra rutiner under hösten.
Nu görs frånvarorapporteringen enligt följande: Ring (där finns en telefonsvarare) eller anmäl på Edwise. Viktigt att meddela frånvaro i tid. Innan klockan 8 på morgonen. Viktigt att lämna in schema till fritids.

6 Simundervisningen 2013/2014 Bad är ett av flera delmoment i ämnet Idrott och hälsa. I och med nya läroplanen (Lgr 11), når en elev inte betyget E (som är det lägsta) i ämnet om man inte kan simma 200 meter (varav 50 m i ryggläge) vilket senare kan försämra möjligheterna att uppnå gymnasiebehörighet eftersom kraven skärpts. Kravet är tvingande, vilket innebär att kommunen har skyldighet att ge förutsättningar för eleven att uppnå betyget E. Därför har vi reviderat villkoren för bad i skolan. Vi måste frigöra tid för de elever som inte kan simma. Elevernas kunskaper kommer därför att kontinuerligt stämmas av.

7 Betyg Dags för betyg Från och med höstterminen 2012 sätts terminsbetyg från årskurs 6 i grundskolan. Terminsbetygen är en bedömning av de kunskaper ditt barn har visat fram till betygssättningen. I språkval (till exempel franska, tyska och spanska) får ditt barn betyg från årskurs 7. Terminsbetyg sätts i årskurserna 6–9. Det sista betyget ditt barn får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg. Det är med det betyget som man söker vidare till gymnasieskolan.

8 Betygsskalan A, B, C, D, E och F.
I grundskolan har betygsskalan sex steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. Betyg ska sättas efter hela betygsskalan. Ditt barn har alltså möjlighet att få betyget A redan i årskurs 6. Om det inte går att sätta ett betyg för att ditt barn har varit borta för mycket från skolan markeras det med ett streck. Du har som vårdnadshavare det yttersta ansvaret för att ditt barn deltar i skolarbetet. Om ditt barn har varit frånvarande utan tillåtelse från läraren eller rektorn kallas det ogiltig frånvaro. Om ditt barn är ogiltigt frånvarande har du som vårdnadshavare rätt att få veta det samma dag. Ogiltig frånvaro skrivs in i terminsbetyget.

9 Vill du veta mer om betyg?
Läs mer på

10 Nationella prov Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:
stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

11 De nationella proven läsåret 2013/2014 för Grundskolan
Årskurs 3: Matematik, svenska och svenska som andraspråk Årskurs 6: Engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i biologi, fysik, kemi och geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap.

12 Provperiod för ämnesprov i årskurs 3 i grundskolan Läsåret 2013/2014
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk ska genomföras i skolor under perioden 10 mars - 16 maj 2014 (vecka 11-20).

13 Ämnesprov Vecka Provdatum Svenska, svenska som andraspråk 6 tis 4 februari 2014 tor 6 februari 2014 Engelska 11 ons 12 mars 2014 fre 14 mars 2014 Matematik 13 mån 24 mars 2014 fre 28 mars 2014 Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 15 ons 9 april 2014 tor 10 april 2014 Biologi/ Fysik / Kemi 19 tis 6 maj 2014 tor 8 maj 2014

14 Mobiltelefoner Angående mobiltelefoner i skolan
På förekommen anledning har vi rektorer beslutat följande angående mobiltelefoner i skolan. Det är tillåtet för elev att på eget ansvar ha med sig mobiltelefon till skolan. Skollagen 5 kap.6§. Mobiltelefonen ska vara avstängd under skoltid. Om mobiltelefonen missbrukas under skoltid har personalen rätt att beslagta telefonen. Telefonen får sedan hämtas ut av vårdnadshavare hos rektor.

15 skolråd Vårt förslag är att varje klass utser två representanter (en ordinarie och en suppleant). Skolrådet träffas två gånger på termin på eftermiddagstid och diskuterar skolutvecklingsfrågor.

16 Tack för oss! Vi ser fram emot ett gott samarbete med er föräldrar!


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldramöte"

Liknande presentationer


Google-annonser