Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella skolbiblioteksgruppen – vilka är vi? Bibliotek i folkhögskola och folkbildning, Centrum För Lättläst, DIK-förbundet, Föreningen Svenska Läromedel,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella skolbiblioteksgruppen – vilka är vi? Bibliotek i folkhögskola och folkbildning, Centrum För Lättläst, DIK-förbundet, Föreningen Svenska Läromedel,"— Presentationens avskrift:

1 Nationella skolbiblioteksgruppen – vilka är vi? Bibliotek i folkhögskola och folkbildning, Centrum För Lättläst, DIK-förbundet, Föreningen Svenska Läromedel, Författarcentrum, Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolverket, Skolbiblioteksföreningarna, Skolbibliotekscentralerna, Svenska Barnboksakademin, Statens Kulturråd, Sveriges Skolledarförbund, Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet, Svensk Biblioteksförening, Sveriges Författarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting (vakant), Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, UR-Utbildningsradion.

2 Nationella skolbiblioteksgruppen På vems uppdrag arbetar vi? Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett unikt nätverk av organisationer i Sverige som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas.

3 Nationella skolbiblioteksgruppen Delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen Årets skolbibliotek Kvalitativt juryarbetet Priset en motor för vidareutveckling

4 Nationella skolbiblioteksgruppen Vad gör vi? Samlar in kunskap - Omvärldsanalyser- bl.a. genom de många medlemmarnas kunskap - Arrangerar forskarsamtal - Bjuder in oss själva till lärarutbildningar för samtal om skolbiblioteken i lärarutbildningen - Tagit fram forskarrapporten Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket (2010) -

5 Vad gör vi mer? Agerar och kommunicerar- ställer krav -Seminarier: egna och i samverkan, bl.a. B&B och NSG bjuds in att medverka vid seminarier -Uppvaktningar -Remissinstans på eget initiativ (Kulturutredningen, Bäst i klassen med flera) -För samtal med aktuella myndigheter och departement :Skolverket, Skolinspektionen, SKL, Utbildningsdepartementet, Kulturrådet -Lämnar in skriftliga förslag till utbildningsdepartementet, t.ex. skolbibliotekslyftet som en logisk följd av pågående lärarlyft samt förslag om samverkan i högre utbildning Lärarutbildning /biblioteksutbildning -Gemensamma artiklar i media -Gemensamt brev till alla skolledarna med Svensk Biblioteksförening

6 Nationella skolbiblioteksgruppen Den nya skollagen från 1 juli 2011 -att alla skolenheter ska ha tillgång till skolbibliotek – är ett krav NSG arbetat för under många år NSG:s kunskap efterfrågas: - Litteraturutredningen, - KB;s uppdrag Nationell bibliotekssamordning: KB frågat NSG att fungera som en av flera valorganisationer. NSG:s uppdrag - att utse skolbiblioteksrepresentanter i ett antal expertgrupper. - Remissinstans

7 Nationella skolbiblioteksgruppen Hur arbetar vi? - Tydliga mål -Förankring i hela NSG gruppen - Fokuserat arbete -Alla medlemmar tillför insatser och kunskap utifrån sina organisationers möjligheter och förutsättningar -Medlemmarnas arbetsgivare – med på noterna -Viktigt att vara handlingsinriktad

8 Nationella skolbiblioteksgruppen -Medlemmarnas kompetens och uppdrag utgör viktig del av NSG:s förmåga att ta initiativ och handla -NSG arbetsformer – alla ska vara med - öppna diskussioner, lyfter fram frågor vi kan samlas kring, och specifika frågor med visst mått av intressekonflikter. Öppna samtal i mötesform – gemensamma beslut - Viktigt att alla är med utifrån respektive organisations förutsättningar och specifika kompetens

9 Nationella skolbiblioteksgruppen skolbiblioteken – en avgörande resurs i skolans pedagogiska arbete och i elevers kunskapsarbete Skolbiblioteket är till för alla elever oberoende av elevernas sociala, geografiska eller kulturella bakgrund - och oberoende av läsförmåga Skolbiblioteken är till för skolans alla kunskapsområden Skolbiblioteken - en långsiktig resurs i arbetet med att skapa en likvärdig skola

10 Nationella skolbiblioteksgruppen Vad händer nu? NSG arbetar för Skolbiblioteken ska stärka eleverna i deras arbete att utveckla kunskap och nyfikenhet och att nå kunskapsmålen - oberoende av om de bor i glesbygd eller storstad, -oberoende av språk och läsförmåga -Satsa på högre utbildning med samordning/spår mellan lärarutbildning och bibliotekarieutbildning -Skolverket bör tilldelas myndighetsansvar för skolbiblioteken och tillföras finansiella muskler för att stimulera skolbibliotekens utveckling i hela landet

11 Årets skolbibliotek 2012 Förslag insändes senast 24 augusti Namnen på de 3 nominerade skolorna presenteras under Bok & Bibliotek Utmärkelsen delas ut på Skolforum 29 oktober

12 Därför skolbibliotek: lärande och kunskap måluppfyllelse språkutveckling läsfrämjande informationshantering informationssökning källkritik nätverkande skolutveckling

13 Så vad krävs framöver? ”En jämn och likvärdig tillgång och användning av biblioteksresurserna skulle stärka så väl individer som Sverige som nation.” Det skrev Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad 9 april 2009.

14 Skollagen – den första grunden Skolinspektionen Skolverket? Personal!!! Fördjupade definition Utbildningsinsatser!!!! Fortbildning!!!! Statliga medel!!!!!!!!!!!!!!!!....

15 …… Bilden av skolbiblioteket? Skolbibliotekarien som introduktör De goda exemplen! KB:s uppdrag / nationell samordning


Ladda ner ppt "Nationella skolbiblioteksgruppen – vilka är vi? Bibliotek i folkhögskola och folkbildning, Centrum För Lättläst, DIK-förbundet, Föreningen Svenska Läromedel,"

Liknande presentationer


Google-annonser