Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försörjningsstöd Piteå 2010-10-13 Margaretha Edlund-Gustafsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försörjningsstöd Piteå 2010-10-13 Margaretha Edlund-Gustafsson"— Presentationens avskrift:

1 Försörjningsstöd Piteå 2010-10-13 Margaretha Edlund-Gustafsson margaretha.edlund-gustafsson@pitea.se

2 Stöd till försörjning Gunbritt Johansson Bitr. enhetschef Thomas Utterström Serveringstillstånd Försörjningsstöd Nybesök (3,0) Återbesök (4,0) Ungdomar (2,5) Arkus (2,0) Administration Reception Kassa Arkiv Förmedlingsmedel Chef SAVO Savo Organisation

3 Vad betyder ordet pengar för människor? OTRYGGHET TRYGGHET SKAM SKULD FRIHET OFRIHET HÄLSA OHÄLSA STATUS ATT VARA SYNLIG OSYNLIG MAKT MAKTLÖSHET BEROENDE OBEROENDE VÄRDERINGSMEDEL STRESS VÅLD HOT RÄDSLA RELATIONSDÖDARE MAKTMEDEL KORRUPTION MORD FIENTLIGHET AVUND SORG PANIK

4 Hur går det till att ansöka om försörjningsstöd? 4 kap 1 § SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

5 Vem får söka? I lagen anges inte vilka som kan komma ifråga för bistånd utan bestämmelsen gäller generellt för dem som behöver hjälp för sin försörjning eller sin livsföring i övrigt. Rätten till bistånd är inte ovillkorlig.

6 Normen

7 Normen (hushållskostnader)

8 Samarbete med psykiatrin?

9 Hur planerar vi tillsammans med psykiatrin?

10 God man/förvaltare God man/förvaltarskap anmäls till överförmyndarnämnden i den kommun som den enskilde är folkbokförd i. Överförmyndarnämnden finns på stadshuset Piteå Kommun Överförmyndarnämnden Svartuddsvägen 1 941 85 PITEÅ Telefon: 0911-69 61 85, 69 61 89, 69 61 97 Måndag-fredag 10.00 - 12.00 Fax: 0911-69 61 51 E-post: ofn@pitea.se

11 Vem får godman/förvaltare När någon myndig person, som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan god man förordnas God manskap enligt 11 kap 4 § FB bygger på samtycke, samråd och samförstånd. Den som får en god man behåller sin rättshandlingsförmåga, personen själv kan förfoga över samtliga sina tillgångar, ingå avtal etc. När god manskapet inte är tillräckligt skydd mot rättsförluster kan förvaltarskap komma ifråga. Förvaltaren är ställföreträdare för sin huvudman. Förvaltaren har ensam rådighet över huvudmannens egendom och kan företräda huvudmannen i alla angelägenheter som ingår i uppdraget.

12 Skattningscirkel


Ladda ner ppt "Försörjningsstöd Piteå 2010-10-13 Margaretha Edlund-Gustafsson"

Liknande presentationer


Google-annonser