Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!

2 PRESTATIONSTESTER TRÄFFAR DU MÅLET? ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland På den här lektionen kommer du att lära dig syftet med prestationstesterna, hur de går till, och hur utvärderas testresultat.

3 VARFÖR PRESTATIONSTESTA? ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Varje idrott ställer ett antal KRAV på utövaren. Alltså TESTER är nödvändiga för effektiv träningsplanering För att kunna svara på kraven har varje individ en viss KAPACITET. Med träning ändras KAPACITETEN antingen till det bättre eller sämre. TESTER mäter förändringar i utövarens kapacitet. Utan TESTER kan vi inte veta om träningen ger resultat

4 VAD MER KAN VI ANVÄNDA TESTER TILL? ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland ARBETSKRAVANALYS SOM PEDAGOGISK INSTRUMENT – FÖRBÄTTRAR FÖRSTÅELSE FÖR TRÄNINGSPROCESSEN KAPACITETSANALYS UTVÄRDERING OCH STYRNING AV TRÄNINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE AV ÖVERTRÄNING, SKADOR OCH SJUKDOMAR MOTIVATIONSHÖJNING

5 VILKA TESTER FINNS? ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland ALLMÄNNA tester IDROTTSSPECIFIKA tester LABORATORIE tester PRAKTISKA (FÄLT) tester Vilken test är bäst? MAXIMALA tester – mäter maximal prestation SUBMAXIMALA tester – beräknar maximal prestation AVANCERADE tester ENKLA tester

6 HUR GÅR DET TILL? ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Viktigt att veta. Vid valet av testet försäkra dig att testet verkligen mäter den kvalitet du vill att den ska mäta. (HÖG VALIDITET) Försäkra dig att testet vid upprepade tillfällen har så liten felmarginal som möjligt (HÖG RELIABILITET) Förklara i FÖRVÄG för utövarna hur testet ska gå till. Kör testet enligt STANDARDISERADE normer och regler Försäkra dig att FÖRUTSÄTTNINGAR är LIKA vid upprepade testtillfällen. ANALYSERA resultat så OBJEKTIVT som möjligt. Undvik spekulationer.

7 HUR ANVÄNDER MAN TESTER I TRÄNINGSPLANERINGEN ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland För utvärdering och styrning av träningsprogram Man testar förbättring i högprioriterade kvaliteter och försämring i låg prioriterade. Träningen anpassas på så sätt att försämringen minskar och utvecklingen påskyndas. För skapandet av utgångsvärde inför en träningsperiod. Med hjälp av resultaten från kapacitetsanalysen skapas kapacitetsprofil. Profilen visar idrottarens starka och svaga sidor och träningsformer kan anpassas efter behovet.

8 GRUPPUPPGIFT ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Gruppen väljer först två träningskvaliteter som ska testas. Välj sedan lämpliga tester för uppgiften, utifrån validiteten och reliabiliteten, och diskutera i grupp varför ni valt just de testerna. Hur ska ni tolka testresultat? Vilka faktorer kan möjligtvis påverka testresultatet?

9 IGU QUIZ ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Prestationstester används för att … 1. Mäta utövarnas kapacitet X. Plåga utövarna2. Det är kul Rätt svar: 1 Prestationstester delas i flera grupper. Vilken grupp finns nedan? 1. Idrottsspecifika X. Roliga 2. Barn och ungdoms Tester som beräknar maximalprestation kallas för…. 1. Maximala X. Beräknande2. Submaximala När ett test mäter det vi vill att det ska mäta har testet hög … 1. TröskelX. Validitet2. Reliabilitet Rätt svar: 1 Rätt svar: 2 Rätt svar: X När ett test har liten felmarginal, har testet hög … 1. Validitet X. Reliabilitet2. Puls Rätt svar: X

10 INSTUDERINGSFRÅGOR ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1.Varför använder vi prestationstester? 2.Vad kan man använda prestationstester till? 3.Testerna är indelade i några grupper. Vilka? 4.Vad är viktigt att se till när man ska köra prestationstester? 5.Hur använder man tester i träningsplaneringen? TIPS! Leta efter svaren bland bilderna i presentationen

11 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Tack för i dag! Tack för i dag!


Ladda ner ppt "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser