Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-10-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-10-29."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-10-29

2 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte 29 oktober 8.00-8.45 Stipendier o Principer för att hantera stipendier o SI-stipendier o Erasmus Mundus 8.45-9.30 Lägesrapporter och information: o Antagning o Marknadsföring o Mässor – Lund University on tour o Marknadsstrategi för Sverige (Guhr och SUHF) 9.30-10.00 Lägesrapport områdena

3 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier

4 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier – principer Universitetsgemensamma riktlinjer: Diskussion 10 september: Beredningsgrupp med områdesrepresentanter Fördelning av stipendiemedel i enlighet med antal HÅS för avgiftsbetalande studenter Framtagande av förslag på hantering att presentera vid dagens möte

5 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier – principer Universitetsgemensamma riktlinjer: Vägledande principer: Enkelhet, tydlighet, transparens, delaktighet Anpassning till antagningsprocessen (löpande antagning) Områdenas olika behov (bl.a. av hel- och delstipendier) Anpassning till redan existerande rutiner (SI-stipendier etc.) Rättvisa så långt det är möjligt (alla områden ska få ta del av stipendierna, HÅS vs. andra beräkningsgrunder, omfördelningar)

6 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Stipendier – processen framöver MBL Rektorsbeslut Vidareutveckling av administrativa rutiner (ekonomi, antagning, stipendiebesked/-villkor)

7 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo SI-stipendier Tre stipendieprogram (Visby, svensk-turkiska, och nytt), totalt ca 140 stipendier Visby och svensk-turkiska programmen angivna studieområden, nya stipendieprogrammet ingen begränsning Anmälan av utbildningsprogram områdesvis senast 4 november till Richard

8 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Erasmus Mundus Regeringens förordning om anmälningsavgift och studieavgift påverkar Erasmus Mundus Action 1 och 2 och innebär att ingångna avtal måste brytas om undantag inte görs. Plan för hantering: PM till departementet om att stipendiestudenterna inom Action 1 och 2 ska undantas från avgifter pga ingångna avtal

9 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Lägesrapporter: Antagning och marknadsföring

10 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Antagning

11 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsföring

12 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo - Mässor - Student competition (Entreprenörskap) - Officiell LU film - Tävling om bästa LU film http://www.youtube.com/watch?v=tGn3-RW8Ajk - Sociala Medier - Hemsidan - Agenter (Kina, Indien, Ryssland, Vietnam) - Internationella pressreleaser http://www.hovding.se/ - ISB - Tryckt material http://www.youtube.com/watch?v=tGn3-RW8Ajk http://www.hovding.se/

13 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Mässor: Lund University on tour…

14 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour … to China

15 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): Stort intresse för LU (framförallt för EHL:s och LTH:s program) Bäst mässor i Beijing och Shanghai Efterfrågan på program på grundnivå + förberedande program (språkstudier) Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) Många frågor kring stipendier och forskarstudier Frågor om varför man inte kan söka direkt De mest intresserade/intressanta studenterna samlas i databas

16 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to China 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): Stort intresse för LU (allra mest EHL:s olika program) Bäst mässor i Beijing och Shanghai Efterfrågan på program på bachelornivå + förberedande program (språkstudier) Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) Många frågor kring stipendier De mest intresserade/intresseanta studenterna samlas i databas

17 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo

18 LU on tour… to the US 8 mässor (Minneapolis, Chicago, Ann Arbor, Denver, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles): Små mässor (200-700 studenter) inriktade på program relaterade till utveckling, hälsa, miljöfrågor etc.) Intryck: varierande kvalitet men bra forum Stort intresse för LU i Minneapolis (svenskbygd) och Seattle Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) – gratis mastersprogram i Chicago… De mest intressanta/intresserade studenterna i databas

19 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to the US 5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu): Stort intresse för LU (allra mest EHL:s olika program) Bäst mässor i Beijing och Shanghai Efterfrågan på program på bachelornivå + förberedande program (språkstudier) Olika reaktioner på avgifter (inga problem/för dyrt) Många frågor kring stipendier De mest intresserade/intresseanta studenterna samlas i databas

20 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo LU on tour… to Turkey 4 mässor (Ankara, Izmir, Bursa och Istanbul): Stora, välorganiserade mässor (ca 3.500 studenter/dag) Relativt stort intresse för LU Intresse för specifika program som bara delvis ges vid LU, bl.a. mechanical engineering, international relations och MBA Efterfrågan av program på grundnivå Reaktion på avgifter: dyrt Intryck: bristfälliga engelskkunskaper

21 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo

22 LU on tour Mer information om mässturnén här: http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24890&news_item=5411

23 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Marknadsstrategi för Sverige

24 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo An expanded International Market Positioning Strategy for Sweden. Target Countries - Primary Opportunity Countries -China -India -Iran -Nigeria -Saudi Arabia -South Korea

25 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo An expanded International Market Positioning Strategy for Sweden. Target Countries Secondary Opportunity Countries List -Bangladesh -Chile -Pakistan -Turkey -USA -Vietnam

26 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo In-country Development Competition Level Degree Level Demand Subject Demand Swedish Footprint China Massive build-out of domestic capacity well underway N-U Dual competition through capacity increase and in- bound recruiting push, faltering N-U Master’s level emerged, past focus on undergraduate and doctoral level education N-U Business, engineering, environment, ICT F Very small, < 0.5 percent U India Rapid build-out of quality domestic capacity expected N-U Strongly rising with the and in the lead, faltering U Focus on graduate, especially Master’s level education F Business, engineering, ICT (nearly three quarters) F Very small, < 0.5 percent U Iran Lack of quality capacity and political pressures F Moderate: and Ger-many lead, and are medium strong N Focus on graduate level education, including doctoral F Business, engineering, medical, ICT, Systems F Small, 2.6 percent N F = Favorable, N = Neutral, U = Unfavorable. Combinations are possible.

27 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategi för Sverige som studiedestination 2011- 2014 & handlingsplan för genomförande Samarbete mellan Svenska institutet och SUHF Presenterades och diskuterades på SUHF:s förbundsförsamling den 28 oktober Strategin beskriver strategiska åtgärder för att stärka Sverige som studiedestination under perioden 2011-2014 Handlingsplanen = operationalisering av strategin och beskriver SI:s och SUHF:s uppgifter samt rekommendationer för nationella åtgärder

28 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Lägesrapport områdena

29 Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Kommande strategimöte: Tisdag 14 december kl 15:00-17:00 (Biskopshuset)


Ladda ner ppt "Lunds universitet / 2010-10-29/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo Strategimöte om studieavgifter 2010-10-29."

Liknande presentationer


Google-annonser