Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategimöte om studieavgifter 2010-03-24. Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr: Studieavgifter och positionering Införandet av studieavgifter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategimöte om studieavgifter 2010-03-24. Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr: Studieavgifter och positionering Införandet av studieavgifter:"— Presentationens avskrift:

1 Strategimöte om studieavgifter 2010-03-24

2 Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr: Studieavgifter och positionering Införandet av studieavgifter: Nya förutsättningar, konkurrens och differentiering inom Sverige Kulturförändring inom universitetet behövs Lunds universitet måste hitta sin egen modell LUs varumärke: Academic brand – Bra Recruitment brand – Saknas! Vad utmärker Lunds universitet?

3 Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr, forts Avgiftens storlek Kostnadstäckning räcker inte, externa faktorer måste inkluderas (bl a ranking, levnadskostnad, anställningsbarhet, nätverk etc) Internationell jämförelse nödvändig Studenter håller koll Avgiften ska sättas rätt från början (trovärdighet) - Do not underprice!

4 Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr, forts Antagningsprocessen: Lokal antagning är en nödvändighet! Lika mycket studenterna som väljer LU, som tvärtom Konkurrens om talangerna Tidigare antagningsdatum Löpande antagning Lärare ska göra urvalet London School of Economics: Åtta veckor (behövs för kvalitet) Rekommendation: Gå samman med några stora svenska lärosäten

5 Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr, forts Alumni Den bästa investering ett universitet kan göra Satsa på de unga studenterna Internationella alumni viktigast Bästa sättet att rekrytera nya studenter Sociala medier LinkedIn, Facebook, Youtube, Hi5 – skillnader mellan regioner ”Be there!” Var sökbar på engelska (tagga)

6 Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr, forts LUs hemsida För mycket text (fast det är vi inte ensamma om) Trovärdiga berättelser och bilder behövs Målgruppsanpassning http://illuminateconsultinggroup.com/

7 Lunds universitet / 2010-03-24 Studieavgifter: Organisation och utgångspunkter Strategi: Eva Åkesson Implementering: Marianne Granfelt, två samordningsgrupper Samordnare: Richard Stenelo, Lena Örnberg Utgångspunkter: Hög ambitionsnivå för internationalisering, alla studenter är likvärdiga Ambitionsnivå: 400 betalande 2011 Förutsättningar: Bostadsgaranti, snabb antagning

8 Lunds universitet / 2010-03-24 Propositionen om studieavgifter (19 februari) Anslagen till takbeloppet sänks Full kostnadstäckning på lärosätesnivå Två nationella stipendieprogram: 1. Samarbetsländer (SI hanterar) 2.Kvalificerade studenter (LU hanterar) Utveckling av egna stipendieprogram uppmuntras Undervisning i svenska uppmuntras Avgift även för nätbaserade kurser Samma regler för behörighet och urval

9 Lunds universitet / 2010-03-24 Propositionen: Vad saknas? Storlek på anmälningsavgift ej fastställd: Max 1000 kr. VHS beslutar? Ej klart vilka tredjelandsstudenter som undantas från avgift (ex studenter på joint programmes): Ska preciseras närmare i förordning Juridiska frågor ej utredda (avstängning mm): Nationell samordning mellan lärosäten möjlig

10 Lunds universitet / 2010-03-24 Lokal hantering eller nationell samordning? VHS projektgrupp, förslag: 1.Nationellt betalsystem för avgifter 2.Betalning av hela avgiften före antagning 3.Betalning av hela avgiften innan ansökan om uppehållstillstånd Punkt 2 &3 stämmer ej med propositionen CSN: Utbetalning efter antagning och visum Leiden University: 2-4 delbetalningar möjligt Lunds universitet föredrar lokalt betalsystem

11 Lunds universitet / 2010-03-24 Snabbare antagningsprocess Hantering av antagning i två grupperingar (betalande och icke-betalande)? Kan/får löpande antagning tillämpas? Hur stor del av antagningsprocessen bör göras lokalt vid Lunds universitet? Tester som behörighetskrav (som te x GMAT och IELTS)? Tidigare ansökningsdag?

12 Lunds universitet / 2010-03-24 Bostäder till betalstudenter LU Service, Bostäder

13 Lunds universitet / 2010-03-24 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor Prop. 2009/10:149 Vissa universitet och högskolor bör få möjlighet att upplåta lägenheter för bostadsändamål till alla studenter. Rätt att ta ut bruksvärdeshyra Prövotid 5 år Gäller från och med 1/1 2011

14 Lunds universitet / 2010-03-24 Frågor från projektledarna Frågor: Vad behöver göras för att klara bostadsgaranti till betalstudenter? Vilka konsekvenser får det för utbytesstudenter och Erasmus Mundusstudenter? Svar: LU kan redan idag garantera betalstudenter bostad men det innebär att det blir färre bostäder till övriga studenter.

15 Lunds universitet / 2010-03-24 Att tänka på - servicenivå Ska studenterna garanteras bostad eller prioriteras för bostad typ av bostad (plats i lgh, egen etta) inredning (typ studentbostad eller mer omfattande á la gästforskarbostad). Försäkringsansvar (LU har ingen hemförsäkring för sina gäster. Rutinen är att det är gästen ansvar att se över sitt försäkringsskydd. Gäller det även betalande studenter?)

16 Lunds universitet / 2010-03-24 Att tänka på - övrigt antal studenter det gäller vart hyran ska aviseras Bäst om vanliga bostadsansökan kan användas

17 Lunds universitet / 2010-03-24 Förslag till principer för beräkning av avgifter Krav på full kostnadstäckning gäller för hela LU, möjlighet till omfördelning finns Prislapp per program (HÅS/HÅP) samt genomsnittlig prestationsgrad Påslag för extra hantering, marknadsföring/agenter, stipendier Marknadsvärde

18 Lunds universitet / 2010-03-24 Förslag till principer för beräkning av avgifter Förslag till avgifter (preliminära beräkningar som grund för beslut om metod): 65 100 SEK (de flesta vid S, HT, J, EHL) 83 700 SEK (bl a informatik, genus, miljö) 102 300 SEK (de flesta vid M, N, LTH) 158 100 (Public health, Urban design) ”Do not underprice!”

19 Lunds universitet / 2010-03-24 Förslag till principer för beräkning av avgifter: Internationell jämförelse

20 Lunds universitet / 2010-03-24 Hantering av stipendier Stipendier: Förutsättning för att rekrytera rätt studenter? Förslag Förstärkning till fundraising Central hantering av lokala stipendier Öronmärkning möjlig (land eller program) Urval: Utdelning till program, hantering på områdesnivå

21 Lunds universitet / 2010-03-24 Hantering av stipendier Frågor att diskutera Avsättning för stipendier i avgiften? Fördelning av nationella stipendier? Hela eller delstipendier? Vilka ska få stipendier? Två grupper: talang, låg inkomst Beslut om stipendium för två år, eller omprövning efter prestation?

22 Lunds universitet / 2010-03-24 Uppdrag till områdena Förslag: Dialog i budgetprocessen, separat utbildningsuppdrag för betalande studenter Överproduktion: Områdena får extra tilldelning i efterhand Underproduktion: Ingen återbetalning, men sänkt uppdrag nästa omgång Risk: Hanteras av LU (prioritering av gemensamt myndighetskapital)

23 Lunds universitet / 2010-03-24 Prioritering av program Förslagna kriterier (strategimöte 8 februari) Forskningsanknytning Koppling till forskarutbildning Antagningskrav Genomströmning/retention Resultat av kursutvärderingar Mix av svenska och internationella studenter Söktryck Omvärldsanalys, konsekvensanalys, historisk bakgrund

24 Lunds universitet / 2010-03-24 Prioritering av program LTH: Åtta program, integrerade med yrkesutbildningarna. Vill prioritera alla. Gemensam marknadsföring viktig. S-fak: Nio program. Ska utveckla International School of Social Science, ISSS, för marknadsföring av alla. Vill lyfta fram fakultetens bredd, med möjlighet till ämnesfördjupning EHL: Sjutton program. Vill marknadsföra tre portföljer: Master of Science in Business and Economics Master of Science – Specialist Masters Master of Science in Management

25 Lunds universitet / 2010-03-24 Prioritering av program, forts N: Sjutton program, plus inriktningar. Vill prioritera i tre nivåer: Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management (GEM), (Erasmus Mundus) Fysik, Astrofysik Matematik, Matematisk statistik, Geologi, Naturgeografi HT: Tretton program. Vill prioritera fyra: Applied cultural analysis (joint programme) Religious roots of Europe (joint programme) Literature-culture-media Visual culture

26 Lunds universitet / 2010-03-24 Prioritering av program, forts J: Tre program. Utredning på områdesnivå pågår. Vill prioritera alla: Master of International Human Rights, Law Master of European, Business Law Master of Maritime Law K: Femton program i musik (inriktningar), ett teater, ett konst. Vill prioritera Master of Music in Performance M: Två program. Vill prioritera båda: Public health, Sport science. USV: Fem program, vill prioritera fyra: Mellanösternkunskap, Asienstudier, Environmental Management and Policy, Environmental Studies and Sustainability Science (Lumes)

27 Lunds universitet / 2010-03-24 Gemensam marknadsföring Olika behov: Marknadsföring eller stipendier? Olika strategier: Paket/portföljer, eller enskilda program Visa LUs bredd Visa forskningsfronten Teman: Miljö/hållbar utveckling, Utvecklingsländer Recruitment brand!

28 Lunds universitet / 2010-03-24 Gemensam marknadsföring: Krav på hög kvalitet Håller alla program måttet? Behöver några rensas ut? Finns det andra kurser eller program som områdena vill marknadsföra inför 2011?

29 Lunds universitet / 2010-03-24 Geografisk prioritering LUs prioritering Kina, Nordamerika, Indien, delar av Afrika, Mellanöstern Stämmer väl överens med områdenas strategier Därutöver prioriterar LTH: Iran och Irak. S :Singapore, Hong Kong, Taiwan och ev. Vietnam. EHL: Tanzania. HT: Israel, Palestina, Egypten, Jordanien, samt Sydamerika och Östeuropa längre fram USV: Sydöstasien

30 Lunds universitet / 2010-03-24 Planer på joint programs LTH: Water resources, Erasmus Mundus Action 1. S: Development, Gender och Global Studies (Fudan) University, International Development Studies (Erasmus Mundus 2010) EHL: International economics (Fudan), Economic demography (Hong Kong University of Science and Technology) N: Master i matematik blir ev ECMI master i Industrial Mathematics, joint program Fysik (Vrije University) K: Världsmusik, nordiskt program USV: Asiencentrum, EM-ansökan (Leuven samordnar), Circle, program i Affärer och Innovation med LTH.

31 Lunds universitet / 2010-03-24 Övriga strategiska frågor? Kommande strategimöten 3 maj kl 15-17 11 juni kl 15-17


Ladda ner ppt "Strategimöte om studieavgifter 2010-03-24. Lunds universitet / 2010-03-24 Seminarium med Daniel Guhr: Studieavgifter och positionering Införandet av studieavgifter:"

Liknande presentationer


Google-annonser