Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Joint Programmes Projektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Joint Programmes Projektet."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Joint Programmes Projektet

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Joint Programmes projektet 2008 Del av ledningens strategiska internationella satsning Behovsanpassade stödåtgärder för Joint Programmes under utveckling år 2008

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Aktuella utredningar som speglar en internationell utveckling: • Resursutredningen ”resurser för kvalitet”; RUT 2 • Befattningsutredningen ”karriär för kvalitet” • Utredningen ”Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans” • Utredningen ”Ökad frihet för universitet och högskolor” läggs fram i dec 08

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Framtidstidsperspektiv • Forskarna/lärarna ingår i internationella nätverk med näringsliv och internationella organisationer. • De arbetar med globala problem och konkurrerar i allt högre grad om anslag på en internationell nivå. • Europeiska lärosäten öppnar filialer i andra länder och tar emot studenter och forskare från hela världen

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T INNOVATION • Det bästa Sverige kan göra som kunskapsnation är att förhandla fram kunskaps- och innovationspakter mellan universitet, finansiärer och inte minst företag. Hur gör man det? • Genom att djärva, upplysta omvärldsorienterade, kloka och inkännande personer får verka i tillåtande system. Personer som är pionjärer och som öppnar dörrar.

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad kan vi lära av andra? • EUROPA och resten av MUNDUS • Stenhård konkurrens, vi måste vara i täten • Behov av nationell samordning och nationella strategier men också av intern samordning och nytänkande inom den egna organisationen!

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Projekt för stödfunktioner för JP - Kvalitetsfrämjande Strategiska planen - Internationalisering en av fyra strategier ”Lunds universitet skall profilera sig med utbildningar på avancerad nivå, särskilt mastersprogram med nationell och internationell rekrytering. Program med stark forskningsanknytning, mångvetenskaplighet, internationell rekrytering samt ”joint programs” skall prioriteras.” Stimulansmedel från RÄ 2007 och 2008 Kartläggning av pågående projekt utöver ”Stimulansmedelprojekt” Rektorsbeslut om inrättande av stödprojekt 17/4 2008, 750 000 kr Syfte – Bästa kvalitet! Att utifrån ett behovsanpassat perspektiv skapa stödåtgärder för Joint Programmes under utveckling.

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Omfattning och målgrupper VT 2008 Riktas till Joint /gränsöverskridande program • Ca 35 Joint Mastersprogram under utveckling. • Olika definitioner av JM troligtvis nödvändigt • Programmen är under mycket olika stadier i processen.

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Projektets övergripande mål Mål - kort sikt: • Att snabbt komma igång med information och stöd riktat till programmen på ett effektivt sätt inom olika temaområden och simultant kartlägga processer. Mål - lång sikt: • Att i linje med LU:s strategiska plan och utifrån ett helhetsperspektiv skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt, samordnat och behovsanpassat med Joint Programmes. • Att skapa en bättre samordning och koncentration av befintliga resurser/ experter - Nätverk, samt input till förvaltningsprojekt.

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Organisation Styrgrupp: Eva Åkesson, vicerektor Caroline Runéus, IS Kristina Eneroth, EHL Malin Irhammar, CED Tarmo Haavisto, Studerandeenheten Malou Engberg de Carvalho, Kansli S Studentrepresentant,vakant Projektgrupp: Patricia Tennberg, Teresia Rindefjäll, projektledare, IS Åsa Grunning, Studerandenheten Lotty Larsson, CED Anette Orheim, Informationsenheten +arbets- och referensgrupper

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Ett projekt 4 huvudteman • Tema - Programutveckling, pedagogik, kvalitetssäkring • Tema - Expertgrupp • Tema – Studentadministration • Tema – Profilmaster

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Hela organisationen påverkas Joint Programmes Programutveckling pedagogik Validering/Inrättande av program Varumärke Erasmus Mundus Avgifter o stipen- dieprogram Antagnings- o examens- frågor studentservice ex. bostäder, orientering etc. Konsortiebildning partnersavtal språkpolicy

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad kan vi lära av andra? • EUROPA och resten av MUNDUS • Processen ser likartad ut i alla länder – Best Practice - uppfinn inte hjulet på nytt! • Systerprojekt Utrechtnätverket • Stenhård konkurrens, vi måste vara i täten • Behov av nationell samordning och nationella strategier men också av intern samordning och nytänkande!

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Arbetssätt • Processorienterat! • Behovsanpassat! • Erfarenhetsutbyte! • Förstärka ordinarie verksamhet!

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Budget • 750 000 totalt att användas före 31 dec. 2008 • Personella resurser 398 425 kr • Drifts- och produktionskostnader 351 575 kr • Allt stöd skall på sikt integreras under ordinarie verksamhet!

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T 3 Styrgruppsmöten • Första utvärdering i september,oktober • Avstämning med styrgruppen,oktober • December – Avrapportering med rekommendationer till styrgruppen

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Tema - Expertfunktioner Arbetsgruppen för expertfunktioner tudelad uppgift • Behovsanpassat stöd till program under utveckling • Stöd till enskilda program, konsulthjälp • Information, Webbsida • Seminarier/workshops • Omvärldsbevakning • Budgetmedel för resor för lärare eller som medföljande expert, seminarier, workshops etc. • Stöd på lång sikt: • Kartläggning • Rutiner • Ansvarsfördelning • Skriftlig handledning, styrdokument

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur gå vidare? • Utmaningar? • Aktiviteter? – Bjuda in från kommissionen om EMII – Bjuda in från Nordiska ministerrådet – Seminarium om valideringsprocessen – kick off • Arbetsgruppens arbetssätt?


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Joint Programmes Projektet."

Liknande presentationer


Google-annonser