Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiespararnas Premiepensionsråd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiespararnas Premiepensionsråd"— Presentationens avskrift:

1 Aktiespararnas Premiepensionsråd
Hur ska jag placera min premiepension ?

2 Individuella utgångspunkter
Vilken risk är jag benägen att ta? Hur många år har jag kvar till pensionsuttag? (Placeringshorisont) Vilken erfarenhet och kunskap har jag om olika placeringsformer? Vad har jag för inkomst/förmögenhet? Vilken betydelse har Premiepensionens storlek i ett större privatekonomiskt sammanhang? Tänk på: Det är du som individ som fattar besluten!

3 Aktier – bästa sparform på lång sikt

4 Sannolikheten att aktier är bättre än obligationer
Placeringshorisont Sannolikhet 1 år % 10 år % 20 år %

5 Fördelning mellan aktier och räntebärande papper
Antal år kvar till pensionsuttag avgör fördelningen Antal år till pensionsuttag Andel aktier % 7 år och mer

6 Aktiespararnas råd till premiepensionsspararen
Gör ett aktivt, individuellt val Välj Aktiefonder på lång sikt (7 år och längre) Välj Räntefonder vid mindre än 3 år kvar till uttag Välj 4-5 fonder från minst 3 förvaltare (Svagt samband mellan förvaltarnas historiska och framtida prestationer) Undvik Bland- och Generationsfonder Besiktiga din fondportfölj minst 1 gång per år Avkastning viktigare än låga avgifter Givet fondtyp - överväg indexfond

7 Portföljförslag - 7 år eller mer till pensionsuttag
”Grunda” (60-80%) med Sverige- och Regionfonder (t ex Europa, USA eller Global) Toppa (20-40%) med Bransch-, Småbolag- och Länderfonder

8 Fondtyp Procent Förvaltare Sverigefond 15 A Sverigefond 15 B
...ett exempel (60/40) Fondtyp Procent Förvaltare Sverigefond A Sverigefond B USA-fond C Branschfond A Branschfond B Grund Topp 100

9 Fondtyp Procent Förvaltare Sverigefond 30 A Europafond 25 B
...ett exempel till (80/20) Fondtyp Procent Förvaltare Sverigefond A Europafond B USA-fond A Branschfond C Länderfond A Grund Topp 100

10 Portföljförslag - 5 år till pensionsuttag
Räntefonder ca 50 % - Större delen i korta svenska räntefonder Aktiefonder ca 50 % - Allt i breda aktiefonder

11 ...ett exempel (5 år till uttag)
Fondtyp Procent Förvaltare Räntefond Sv A Räntefond Sv B Sverigefond A USA-fond C Europafond A Räntefonder Aktiefonder

12 Om du väljer s k Fondpension (istället för livränta)
Tänk på: En ny slags placeringshorisont uppstår Du är ständigt beroende av värdet på din placering Pensionsbeloppet kommer att variera över tiden eftersom man successivt säljer dina fondandelar Håll dig välinformerad!

13 …om du väljer Fondpension, forts.
Förslag: Ligg kvar med ca % i breda aktiefonder, resterande del i räntefonder Vikta successivt över till en större andel räntefonder


Ladda ner ppt "Aktiespararnas Premiepensionsråd"

Liknande presentationer


Google-annonser