Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prata om sex – en av våra viktigaste uppgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prata om sex – en av våra viktigaste uppgifter"— Presentationens avskrift:

1 Prata om sex – en av våra viktigaste uppgifter
Prata om sex – en av våra viktigaste uppgifter? Reflektioner kring svårigheter, möjligheter och roligheter Sälen Eva Wendt

2 ”Vad betyder sexualitet för dig?”
”Mycket. Det är ju helt underbart! Okej för att öl och snus är en njutning… men sex är nästan ännu bättre” (Kille, 16 år)

3 Vad menas med att prata om sex?
antal partners? sexuell identitet? sexuella problem? sexuella övergrepp? uppmuntrar till onani? glädje, lust och njutning? ger vi alla chansen att prata om sex? ytlig övergripande eller på djupare individnivå?

4 Ungdomars tankar och förväntningar kring sex påverkas…

5 Kommersiella bilder och texter av sexualitet… Diskriminering Fördomar Tvång Våld

6 ...övriga samhällets syn på sexualitet och jämställdhet Jämställdhet mellan könen Hälsosam sexualitet Demokrati Jämlikhet

7 Viktigt att… Vara en motvikt till ”verklighetsbilder” i media som inte främjar ungdomars utveckling Uppmärksamma dåliga relationer, hot, tvång, våld och negativa konsekvenser av sexualitet

8 Viktigt att prata om… Lust och nyfikenhet
Förväntningar och erfarenheter …och vi kan hela tiden bli bättre på att prata om det!

9 ”Det var en flicka som var här för första gången och jag tror hon var snart 15…hon kom för att hämta kondomer Hon var så pirrig och hade jättemycket frågor för nu hade hon träffat en kille och nu hade dom planerat att dom skulle ha sitt första samlag… ”Hur ska man göra och hur känns det???” Vi satt liksom och diskuterar lite och spånade tillsammans och jag försökte lindra den där oron som fanns… Och samtidigt skulle jag ta upp det här viktiga med skydd… men det hade dom ju redan tänkt på! Och vi pratade för att det skulle bli en så bra upplevelse som möjligt…” *

10 ” Det är ju då man känner att man är på rätt plats också Att man finns och att dom där 5-10 minuterna man har emellan inplanerade och inbokade besök…..dom är så viktiga Att man finns tillgänglig! För det är egentligen en sån väldigt liten insats av mig det krävs! Egentligen bara va här och lyssna och finnas liksom” (Barnmorska från en ungdomsmottagning)

11 Nationella mål för folkhälsan
”Att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende handlar främst om att stärka individens identitet och självkänsla” ”Rätt utförd är kvalificerad rådgivning som rör sex- och samlevnad rent hälsofrämjande”

12 Sexuella rättigheter (WAS, 1999)
Njutning Sexuell frihet Egna fria val Information, sexualundervisning, hälsovård

13 Prata om sex - dialog Inställningen till kommunikation har större betydelse än teknik eller metod Jämställdhet i mötet Närvarande Äkta och tillförlitlig Inkluderande Bekräftande

14 Varför undviker vi att prata om sexualitet?
Vill inte genera oss själva Vill inte genera den vi pratar med Upplever att vi har otillräcklig kunskap… …och otillräcklig erfarenhet Tidsbrist

15 Varför ska vi prata om sex?
Många ungdomar har svårt att ta upp frågor själva ”Ju mindre man vet… ju mindre vet man att man inte vet…” Depression och diffusa fysiska symtom - starka samband med sexuella övergrepp Samtal i tidigt skede av sexuella problem och övergrepp - ökade möjligheter att må bättre - minskade kostnader på lång sikt

16 Hälsofrämjande samtal om sex…men fortfarande ofta ur ett risk perspektiv
”Förbud” och sexualbrottslag (15 årsgränsen)

17 Många under 15 år blir häftigt förälskade och kan ha mycket stor sexuell lust!
Positivt att utforska sin sexualitet Både med sig själv och med en annan Värdefullt med positiva upplevelser och erfarenheter! …och både korrekt information och ”bollplank”

18 Fånga tillfället i flykten… …främja samtal om sex!!

19 Har du någon partner/någon du träffar och har sex med
Har du någon partner/någon du träffar och har sex med? Hur trivs du i den situationen? Hur har ni det tillsammans?

20 Har du hittat din egen lust och sexualitet?

21 Naturligt att få frågor om sex
Det går att lita på oss som arbetar (kunskap, tystadsplikt, utomstående, kan hjälpa vidare) Frågor öppnar upp för samtal (lättare när personalen tar initiativ, behöver någon att prata med, avdramatiserande, avlastande) Visar hur det är - klargör situationen (personalen kan hjälpa om de känner till problem, ungdomarna får ökad kunskap om problemet och att det kan hända vem som helst) Relevant att få frågor på ungdomsmottagningen (här jobbar vi med sex) Vi kan stärka ungdomar (inger förtroende, är empatiska)

22 En del tycker inte att det är naturligt att få frågor om sex
Inkräktar på den personliga sfären (vill själv ta initiativ, vill inte prata med främmande person, känna sig utsatt, frågor kan väcka känslor och kränka integriteten) Inte relevant att få frågor om sex när man går till ungdomsmottagningen?

23 Bristande kommunikativ färdighet
Lämnar över till ungdomen själv att fråga Besök blir rutin och passerar utan att frågor om sexualitet eller övergrepp tas upp Ytlig kommunikation (ja och nejfrågor) Undviker frågor (följdfrågor, ser inte helheten, inte intresserad i ämnet) Dagsformen påverkar Sociokulturella skillnader

24 Svårhanterliga känslor
Att känna sig ställd Vid uppriktig berättelse Vid raka frågor

25 Svårhanterliga känslor
Att känna sig frustrerad av; Huruvida en ungdom fått hjälp eller inte En kollega som behandlat en ungdom på dåligt sätt Att bli irriterad på sig själv Att bli avvisad Att acceptera en annan kulturs syn på sexualitet Att känna egna sexuella känslor i ett möte Att känna motstånd mot att lyssna på en hemsk berättelse – det är lättare att stänga av

26 Skapa ett respektfullt möte
Lyhörd (klargöra anledningen till besöket, uppmärksam på kroppsspråk, symtom på ohälsa, lyhörd på vad ungdomen vill berätta) Ödmjuk attityd (respektera vad ungdomen vill berätta, tro på hans/hennes berättelse, förklara varför man frågar, vänta med känsliga frågor, vara ärlig om vårdrelationen inte fungerar, be om ursäkt) Fokusera på individen Inbjuda till delaktighet (bekräfta att du förstått vad du har hört, planera tillsammans) Erbjuda lugn och ostörd miljö

27 Stärka ungdomar Ge kunskap Avlasta Avdramatisera Inge hopp
(om sexualitet och lust i allmänhet, ge ord för sexualitet och lust, om lösningar på problem) Avlasta (avlasta skuld, erbjuda uppföljning) Avdramatisera (avslappnat språk och neutrala ord avdramatiserar samtal och ämne, avdramatisera konsekvenser av sjukdom när någon mer ängslig än nödvändigt) Inge hopp (uppmuntra samtalsterapi och kommunikation, att se framåt)

28 Stärka ungdomar Uppmuntra till reflektion
(kring situationen som helhet, över relation med partner) Uppmuntra till positiv och glädjefull sexualitet (prata om lust, glädje och positiva hälsoeffekter, lära mer om sin sexualitet, bestämma själv) Bekräfta individen (inte döma eller moralisera, inte tala om vad han/hon ska göra eller tycka)

29 Använda ”sig själv” Förmåga att använda sig av närliggande ämne
(medicinskt, undersökning, livssituationen, partner, könssjukdom, preventivmedelssamtal) Gott rykte Reflektera över sina egna handlingar och beteenden (möjligheter att se problem och att utvecklas i sin profession)

30 Använda ”sig själv” Yrkeserfarenhet Positiv attityd till arbetet
(erfarenhet av samtal med andra ungdomar blir ”verktyg”) Positiv attityd till arbetet (intresse i ämnet, bli inspirerad av kollegor, se det positiva) Arbetstillfredsställelse (ge kunskap, kunna hjälpa, vara närvarande i mötet, vara mänsklig, engagerad, ungdomar känner/visar tillit, tillfredsställande att möta ungdomar som utstrålar glädje i sin sexualitet)

31 Vårt arbete blir roligare och mer hälsofrämjande när vi…
…har dialog med öppna och förutsättningslösa frågor …inte bara fokuserar på problem …i större utsträckning uppmuntra till positiv och glädjefull sexualitet!


Ladda ner ppt "Prata om sex – en av våra viktigaste uppgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser