Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En stad för business och hjärta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En stad för business och hjärta."— Presentationens avskrift:

1 En stad för business och hjärta.

2 Sundsvall: Sveriges mittpunkt
Strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder om Umeå Goda pendlingsmöjligheter Max en timmes resväg till fem kringliggande kommuner, Timrå, Härnösand, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall. Vi bygger nu 20 kilometer ny E4 och Sveriges andra längsta vägbro Befolkning: - Cirka 100 000 invånare i Sundsvall - Cirka 200 000 invånare Sundsvallsregionen

3 Branschbredast i Norrland
Sundsvall är norra Sveriges största och bredaste arbetsmarknad: - 457 branscher företag En bra mix av växande lokala företag och multinationella världsledande företag

4 Sundsvall – motorn i sundsvallsregionen
Sundsvallsregionen består av: - Ånge - Härnösand - Hudiksvall - Nordanstig -Timrå -Sundsvall Varje kommun har sin egen prägel Samverkan mellan kommunerna: - Räddningstjänsten - MittSverige Vatten - Infrastrukturfrågor - Midlanda

5 Spetsområden i Sundsvall
Cellulosa och fiberoptik Skogen har alltid varit en stark inkomstkälla för Sundsvall och riket Industrierna utvecklar kompetens kring cellulosa och fiberteknologi FSCN - världsledande forskningscentra Foto: Anders Thorsell

6 Spetsområden Digitala tjänster En av landets främsta IT-kommun
utanför Stockholm Spetskompetens Stora datasystem Mobila tjänster IT-stödsystem Mittuniversitetet 1 500 studenter inom IT, Telecom och elektronik

7 Spetsområden Bank och försäkring
Mest omfattande bank- och försäkringssektor utanför storstäderna Spetskompetens Pensioner Skadereglering Stora kundcentra IT-system Administration Flera statliga verk CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer Arbetar för att Sundsvall ska bli navet i framstående kompetensmiljö inom bank, försäkring och pension. Samarbete mellan näringsliv, universitet, stat och kommuner i Sundsvallsregionen

8 Större arbetsgivare i Sundsvall
SCA Forests Products AB Verksamheten i regionen är en av världens största inom branschen Ortvikens pappersbruk Världens sjätte största tryckpappersbruk och en av de största i Sverige Tunadals sågverk Ett av Sveriges största Många arbetstillfällen 2000 anställda i regionen och till det kommer mer än dubbelt så många anställda hos underleverantörer, konsulter och entreprenörer Omsättning över 14 miljarder kronor Europas största privata skogsägare Europas största leverantör av skogsbaserade biobränslen Unikt samarbete mellan Mittuniversitets skogsindustriforskning och SCAs FoU-verksamhet

9 Större arbetsgivare i Sundsvall
Metso Paper Sundsvall AB Ingår i den Finska Metso-koncernen Världsledande totalleverantör av utrustning och tjänster till den globala pappers- och massaindustrin De svenska enheterna är placerade i Sundsvall, Karlstad, Hagfors och Solna Cirka 750 anställda i Sverige Omsättning ca 1,6 miljarder kronor Enheterna i Sverige levererar anläggningar, utrustning, processlösningar samt service och specialtjänster till kemiska massabruk samt boardindustrin över hela världen. Kubikenborg Aluminium AB, Kubal Västernorrlands största metallindustri Ca 490 anställda Sveriges enda tillverkare av primäraluminium Ca 50 procent inom landet 50 procent till övriga Europa Kapacitet drygt årston ca 50 % av Sveriges konsumtion av primäraluminium

10 Större arbetsgivare i Sundsvall
SDC – Skogsnäringens IT-företag Utvecklar, producerar, säljer och levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell handel, logistik och administration IT-tjänsterna fokuserar på virkes-, energi- och transportredovisning samt system för virkesflödet från skog till industri 110 anställda Omsätter ca 120 miljoner kronor

11 Företag i samverkan med studenter
Mittuniversitet Brett och kvalitativt utbud av kurser och program 40 utbildningsprogram och 500 kurser Cirka studenter i Sundsvall 20 000 studenter med övriga campus i Härnösand och Östersund Inriktningen på arbetslivskontakter under utbildningen Praktik, examensarbete och uppsatsskrivande I samarbete med företag och myndigheter Foto: Anders Thorsell Foto: Staffan Eliasson

12 God business med lugna och trygga människor I Sundsvall finns en rad nätverk att samarbeta med.
Åkroken Sciencepark AB Sundsvallsregionens arena för innovation, entreprenörskap och tillväxt, arbetar med att initiera, stötta och medverka i att utveckla befintliga och nya företag. Åkroken bygger broar mellan näringslivet och universitet och stöttar nyföretagande och potentiella tillväxtföretag Number One Forest Industry Network är enkelt uttryckt ett nätverk av ett 80-tal företag och organisationer med koppling till skogsbranschen. Samma nätverk som till en början kallades Fibre Network. Med det nya namnet vill de tydliggöra deras ambition att uppnå världsklass och signalera en nysatsning på nätverket. De arbetar strategiskt och kreativt med att skapa gemensam nytta för deras medlemmar och vill bidra till att regionen växer och blir konkurrenskraftig Sundsvalls kommuns företagslots Ser till att du som etablerad eller blivande företagare får svar på dina frågor. Du får också hjälp med att hitta rätt bland blanketter och tillstånd Affärs- och konferensturism i Sundsvall Det angenäma företagsklimatet i Sundsvall gör för övrigt att stadens affärs- och konferensturism ökar. Här finns moderna fullserviceanläggningar med konferensplatser och bäddar

13 Rätt läge för lönsam etablering
Fler stora engagerade och nytänkande fastighetsägare Låga hyresnivåer oavsett läge C läge i Sundsvall är 500 meter från stenstan vilket är ett A-läge för en stockholmare En stad i förändring Som utvecklas och expanderar Foto: Anders Thorsell

14 Hållbar tillväxtstrategi för 2021
Förenar behovet att växa och utvecklas med behovet av en hållbar utveckling. Ger vägledning så att vi får positiva samverkande effekter mellan människa, miljö och ekonomi Sundsvall är Norrlands huvudstad med fler än invånare. Som tillväxtmotor i regionen har konkurrenskraften stärkts genom ett framgångsrikt strategiskt samarbete mellan kommunerna Fler jobb i nya, växande företag och organisationer bidrar till en hållbar utveckling Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter i alla väderstreck I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer. Vi gillar det som är nytt och utmanande Hela utbildningssystemet från förskola till universitet är attraktivt och av högsta kvalitet. Samverkan med näringsliv ger en positiv syn på livslångt lärande Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle - Människor, oavsett nationalitet och kultur, ska kunna utvecklas och vara kreativa i Sundsvall

15 Goda miljöexempel Vatten i världsklass
I Sundsvall har vi en mineralklassad vattentäkt från naturliga rullstensåsar. Det innebär att vi har ett av Europas bästa vatten Energi och klimatrådgivning Vi hjälper hushåll, föreningar, skolor och mindre företag till effektivare energianvändning och mindre klimatpåverkan En klimatsäkrad kommun Just nu klimatsäkrar kommunen Sundsvall och därmed också livsmiljön för alla som bor här Återvinnging Att sopsortera ska vara enkelt. Oavsett om du hyr av allmännyttan, har bostadsrätt eller villa finns återvinningsstationer för allt avfall inom räckhåll. Och såklart, helst utan att använda bilen. På kommunens miljöenhet får du kompostrådgivning. Vi väger soporna – så det lönar sig att kasta mindre

16 För mer information, besök www.sundsvall.se


Ladda ner ppt "En stad för business och hjärta."

Liknande presentationer


Google-annonser