Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsrika Sundsvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsrika Sundsvall."— Presentationens avskrift:

1 Näringsrika Sundsvall

2 Karta Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige.
invånare i Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbets- marknad Areal Sundsvall: km2

3 Näringsrika Sundsvall
En europeisk stad i Norrland Näringslivet spänner över många branscher, med en bra mix av växande lokala företag och multinationella, världsledande företag. Spetsområden Cellulosa och fiberteknologi Digitala tjänster Bank och försäkring

4 Näringsrika Sundsvall har växtkraft
Samarbeten, nätverk – Näringsliv, Mittuniversitet – Investera i Sundsvall AB – Åkroken Sciencepark AB – Sundsvalls kommun

5 Vår starka tro på sundsvallsregionen speglar sig även i viljan och förmågan att skapa kapital
Dörröppnare – Sundsvalls kommun – Investera i Sundsvall AB Riskkapital – Almi – Norrlandsfonden – EU – FöretagsInvesta

6 Sundsvalls spetsområde Cellulosa/Fiberteknologi
Skogen har alltid varit en stark inkomstkälla för Sundsvall och riket Industrierna utvecklar kompetens kring cellulosa och fiberteknologi Sysselsätter ca personer FSCN - världsledande forskningscentra ”Skogen, det eviga norrländska guldet”

7 Sundsvalls spetsområde Bank, försäkring och pension
Mest omfattande bank- och försäkringssektor utanför storstäderna Spetskompetens Pensioner Skadereglering Stora kundcentra IT-system Administration Sysselsätter ca personer Flera statliga verk

8 Sundsvalls spetsområde Digitala tjänster
En av landets främsta IT-kommun utanför Stockholm Spetskompetens stora datasystem mobila tjänster IT-stödsystem Mittuniversitetet med ca studenter inom IT, telekom och elektronik Sysselsätter personer ”I Sundsvall har IT och telekom funnits långt innan det ens hette så”

9 Investera i Sundsvall AB
Erbjuder förutsättningar för framgångsrika etableringar Kommunen samt ett trettiotal företag ingår Samarbete med berörda beslutsfattare och serviceinstanser Internationellt nätverk Direktkontakter med investerare med etableringsplaner

10 arena för innovation, entreprenörskap och tillväxt
Initiera, stötta och medverka i att utveckla befintliga och nya företag Bygga broar mellan näringslivet och universitet Stötta nyföretagande och potentiella tillväxtföretag Marknadsföra den samlade kompetensen inom spetsområdena

11 Företagslotsen Vänd dig till Företagslotsen med dina företagsfrågor och idéer. Inga frågor är för små eller för stora. Företagslotsen hjälper dig också att hitta rätt bland blanketter och tillstånd, både kommunala och övriga. Vi är din personliga lots! Kontakta Företagslotsen, tfn , e-post

12 Mittuniversitetet, Sveriges yngsta universitet
Fyra Campus; Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund 4 500 studenter i Sundsvall, av närmare studenter 40 utbildningsprogram och 500 kurser Kombinerar den lilla högskolans fördelar, närhet till lärare och service, med den stora högskolans resurser och möjligheter Ledande aktör inom distansutbildning

13 Forskning och utveckling
Profilområden och forskning Digitala samhällen Kulturarv och demokratiutveckling Lärande och bildning Skogen som resurs Turism, idrott och upplevelseteknologi Välfärdssamhällets utmaningar

14 Sundsvall är Sveriges bästa plats för studenter
Årlig kommunrankning av tidningen Studentliv, Sundsvall 1:a både 2000, 2002 och Sundsvall dessutom utsedd till Årets Studentstad 2000 av SFS Informations- och idéseminarier två gånger per år - Politiker, tjänstemän, universitetsanställda och studentkår diskuterar utvecklingsfrågor för studenter Sundsvalls kommun, genom Mitthem och Studentbostäder i Sundsvall, garanterar bostad till alla heltidsstuderande

15 I rätt nätverk får du stöd och råd
Mittuniversitetets samverkansavdelning Näringslivskontakter, uppdrags-utbildning, skolutvecklingsfrågor, samverkansfrågor Examensjobb, fadderföretagsverksamhet, feriearbetsstöd

16 Större arbetsgivare i regionen 2004-12-31
Arbetsgivare Antal anställda Sundsvalls kommun 8 108 Landstinget Västernorrland 3 654 SCA Forests Products AB m. dotterbolag i Sundsvall 2 200 Metso Paper Sundsvall AB (tidigare Valmet AB) 700 Telia Sonera-koncernen 695 Försäkringskassans IT-avdelning 561 Akzo Nobel AB 550 Postkoncernen 450 Kubikenborg Aluminium AB, Kubal 440 Bolagsverket 474

17 Arbetspendling enligt Ampak-03
(Arbetsmarknadsstatistik) Till Sundsvall från Från Sundsvall till - Timrå Timrå 1 381 - Härnösand Härnösand 539 - Ånge Ånge 318 - Nordanstig Nordanstig 42 - Övriga landet övriga landet 2 227 Summa inpendling Summa utpendling 4 507

18 Förvärvsarbetande efter näringsgren enligt Ampak -03
Näringsgren Sundsvall totalt Andel, % Riket, % Jordbruk, skogsbruk och fiske 641 1,4 1,7 Tillverkning och utvinning ,1 18,1 Energi, vatten och avfall 613 1,3 1,0 Byggverksamhet ,1 5,8 Handel och kommunikationer ,8 18,5 Finans, media och företagstjänster ,3 13,2 Utbildning, forskning och förskola ,2 11,2 Vård och omsorg ,6 16,5 Personliga och kulturella tjänster ,3 6,9 Offentlig förvaltning mm ,1 5,7 Ej specificerad verksamhet 369 0,8 1,5 Totalt

19 Rätt läge för lönsam etablering
Flera stora fastighetsägare engagerade och nytänkande Lägre hyresnivåer oavsett läge Dessutom… …är ett C-läge i Sundsvall (500 m från stenstan) ett A-läge för en stockholmare!

20 Skogen, det eviga norrländska guldet
Skogen har alltid varit en inkomstkälla för Sundsvall Industrierna utvecklar kompetens kring cellulosa och fiberteknologi Sysselsätter ca personer

21 SCA Forest Products AB Verksamheten i regionen är en av världens största inom branschen Ortvikens pappersbruk, ett av Sveriges största Tunadals sågverk, ett av de största i landet Totalt ca anställda i regionen Många arbetstillfällen, underleverantörer, konsulter och entreprenörer Omsättning över 14 miljarder kronor Europas största privata skogsägare Europas största leverantör av skogsbaserade biobränslen

22 Metso Paper Sundsvall AB
Ledande inom tekniska lösningar, system och utrustning till massa-, pappers- och fiberskiveindustrier Ca 700 anställda Service and Technology Center Tre affärslinjer; kemisk massa, mekanisk massa, panelboard Omsättning ca 1,9 miljarder kronor

23 SDC – Skogsnäringens IT-företag
Utvecklar, producerar, säljer och levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell handel, logistik och administration IT-tjänsterna fokuseras på virkes-, energi- och transportredovisning samt system för virkesflödet från skog till industri 110 anställda Omsätter ca 120 miljoner kronor

24 Andra viktiga industrier
Akzo Nobel Tre affärsområden inom färg och kemi i Sundsvall: Industrial Finishes, Eka Chemicals, Akzo Nobel Surface Chemistry AB Större delen av produktionen går på export Ca 550 anställda Kubikenborg Aluminium AB, Kubal Västernorrlands största metallindustri Ca 440 anställda Sveriges enda tillverkare av primäraluminium Ca 50 procent inom landet, 50 procent till övriga Europa Kapacitet drygt årston, ca 50 % av Sveriges konsumtion av primäraluminium

25 Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall
Detta ska känneteckna Sundsvall En kommun för barn och ungdomar En kunskapsstad En tillväxtregion

26 Detta är våra konkreta mål
De mål som ska uppnås med hjälp av utvecklingsplanen tillväxt och arbete till år 2010 är: Fler jobb – personer sysselsatta i Sundsvall Höjd utbildningsnivå – 40 procent har eftergymnasial utbildning i åldrarna år

27 Det är helt logiskt att alla fungerar bättre i en bra miljö. Ekologiskt.
Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö Miljöledning i företagen Livsmiljöbokslut

28 Miljöarbetet sker på bred front:
Bostadsmiljöer Natur Närmiljö Trafik Industriernas påverkan Vatten- och energiförsörjning Avfallshantering

29 Miljöarbetets mål Människor ska kunna leva med god hälsa och ha glädje av en frisk och fin natur År 2020 är Sundsvalls kommun en ekologiskt hållbar kommun Arbetet för en hållbar utveckling av livsmiljön berör alla Sundsvalls medborgare och påverkar deras livsvillkor

30 Goda miljöexempel Naturligt mineralvatten
Sundsvall, en ren industristad Fiskevårdsarbete ”Rena jobbet” Minskad energianvändning Bostadsområdet Nacksta

31 Trygghet och trivsel i stadskärnan
På Stán Citybolaget arbetar för trygghet och säkerhet i centrum Citygruppen polisen samarbetar med näringen i stadskärnan Vuxna på stan kvälls- och nattvandringar i centrum Brottsförebyggande rådet Polisen, kommunen och företagen i samverkan ”Människor, oavsett nationalitet och kultur, ska kunna utvecklas och vara kreativa i Sundsvall.”

32 Goda affärer i levande stadskärna
På Stán Citybolaget Arbetar för en levande stadskärna och god lönsamhet för företagande Verkar för trygghet i centrum Sundsvallsföretag medlemmar Nyetableringar, exempelvis 1891


Ladda ner ppt "Näringsrika Sundsvall."

Liknande presentationer


Google-annonser