Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsrika Sundsvall. Karta •Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige. •200 000 invånare i Sundsvallsregionen •Sundsvallsregionen är norra Sveriges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsrika Sundsvall. Karta •Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige. •200 000 invånare i Sundsvallsregionen •Sundsvallsregionen är norra Sveriges."— Presentationens avskrift:

1 Näringsrika Sundsvall

2 Karta •Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige. •200 000 invånare i Sundsvallsregionen •Sundsvallsregionen är norra Sveriges största arbets- marknad •Areal Sundsvall: 3 206 km 2

3 Näringsrika Sundsvall •En europeisk stad i Norrland –Näringslivet spänner över många branscher, med en bra mix av växande lokala företag och multinationella, världsledande företag. •Spetsområden –Cellulosa och fiberteknologi –Digitala tjänster –Bank och försäkring

4 Näringsrika Sundsvall har växtkraft •Samarbeten, nätverk – Näringsliv, Mittuniversitet – Investera i Sundsvall AB – Åkroken Sciencepark AB – Sundsvalls kommun

5 Vår starka tro på sundsvallsregionen speglar sig även i viljan och förmågan att skapa kapital •Dörröppnare – Sundsvalls kommun – Investera i Sundsvall AB •Riskkapital – Almi – Norrlandsfonden – EU – FöretagsInvesta

6 Sundsvalls spetsområde Cellulosa/Fiberteknologi •Skogen har alltid varit en stark inkomstkälla för Sundsvall och riket •Industrierna utvecklar kompetens kring cellulosa och fiberteknologi •Sysselsätter ca 5 000 personer •FSCN - världsledande forskningscentra ”Skogen, det eviga norrländska guldet”

7 Sundsvalls spetsområde Bank, försäkring och pension •Mest omfattande bank- och försäkringssektor utanför storstäderna •Spetskompetens –Pensioner –Skadereglering –Stora kundcentra –IT-system –Administration •Sysselsätter ca 2 000 personer •Flera statliga verk

8 Sundsvalls spetsområde Digitala tjänster •En av landets främsta IT-kommun utanför Stockholm •Spetskompetens –stora datasystem –mobila tjänster –IT-stödsystem •Mittuniversitetet med ca 1 500 studenter inom IT, telekom och elektronik •Sysselsätter 3 500 personer ”I Sundsvall har IT och telekom funnits långt innan det ens hette så”

9 Investera i Sundsvall AB •Erbjuder förutsättningar för framgångsrika etableringar •Kommunen samt ett trettiotal företag ingår •Samarbete med berörda beslutsfattare och serviceinstanser •Internationellt nätverk •Direktkontakter med investerare med etableringsplaner

10 arena för innovation, entreprenörskap och tillväxt •Initiera, stötta och medverka i att utveckla befintliga och nya företag •Bygga broar mellan näringslivet och universitet •Stötta nyföretagande och potentiella tillväxtföretag •Marknadsföra den samlade kompetensen inom spetsområdena

11 Företagslotsen •Vänd dig till Företagslotsen med dina företagsfrågor och idéer. Inga frågor är för små eller för stora. •Företagslotsen hjälper dig också att hitta rätt bland blanketter och tillstånd, både kommunala och övriga. Vi är din personliga lots! •Kontakta Företagslotsen, tfn 060-162 162, e-post foretagslots@sundsvall.se

12 Mittuniversitetet, Sveriges yngsta universitet •Fyra Campus; Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund •4 500 studenter i Sundsvall, av närmare 14 000 studenter •40 utbildningsprogram och 500 kurser •Kombinerar den lilla högskolans fördelar, närhet till lärare och service, med den stora högskolans resurser och möjligheter •Ledande aktör inom distansutbildning

13 Forskning och utveckling •Profilområden och forskning –Digitala samhällen –Kulturarv och demokratiutveckling –Lärande och bildning –Skogen som resurs –Turism, idrott och upplevelseteknologi –Välfärdssamhällets utmaningar

14 Sundsvall är Sveriges bästa plats för studenter •Årlig kommunrankning av tidningen Studentliv, Sundsvall 1:a både 2000, 2002 och 2004. Sundsvall dessutom utsedd till Årets Studentstad 2000 av SFS •Informations- och idéseminarier två gånger per år - Politiker, tjänstemän, universitetsanställda och studentkår diskuterar utvecklingsfrågor för studenter •Sundsvalls kommun, genom Mitthem och Studentbostäder i Sundsvall, garanterar bostad till alla heltidsstuderande

15 I rätt nätverk får du stöd och råd Mittuniversitetets samverkansavdelning •Näringslivskontakter, uppdrags-utbildning, skolutvecklingsfrågor, samverkansfrågor •Examensjobb, fadderföretagsverksamhet, feriearbetsstöd

16 Större arbetsgivare i regionen 2004-12-31 ArbetsgivareAntal anställda Sundsvalls kommun8 108 Landstinget Västernorrland3 654 SCA Forests Products AB m. dotterbolag i Sundsvall2 200 Metso Paper Sundsvall AB (tidigare Valmet AB)700 Telia Sonera-koncernen695 Försäkringskassans IT-avdelning561 Akzo Nobel AB550 Postkoncernen450 Kubikenborg Aluminium AB, Kubal440 Bolagsverket474

17 Arbetspendling enligt Ampak-03 (Arbetsmarknadsstatistik) Till Sundsvall frånFrån Sundsvall till - Timrå3 817- Timrå1 381 - Härnösand892- Härnösand539 - Ånge316- Ånge318 - Nordanstig375- Nordanstig42 - Övriga landet2 067- övriga landet2 227 Summa inpendling7 467Summa utpendling4 507

18 Förvärvsarbetande efter näringsgren enligt Ampak -03 Näringsgren Sundsvall totaltAndel, %Riket, % Jordbruk, skogsbruk och fiske6411,41,7 Tillverkning och utvinning6 62114,118,1 Energi, vatten och avfall6131,31,0 Byggverksamhet2 8666,15,8 Handel och kommunikationer9 34219,818,5 Finans, media och företagstjänster6 74114,313,2 Utbildning, forskning och förskola4 82810,211,2 Vård och omsorg8 28917,616,5 Personliga och kulturella tjänster3 4397,36,9 Offentlig förvaltning mm3 3637,15,7 Ej specificerad verksamhet3690,81,5 Totalt47 117100100

19 Rätt läge för lönsam etablering •Flera stora fastighetsägare engagerade och nytänkande •Lägre hyresnivåer oavsett läge Dessutom… …är ett C-läge i Sundsvall (500 m från stenstan) ett A-läge för en stockholmare!

20 Skogen, det eviga norrländska guldet •Skogen har alltid varit en inkomstkälla för Sundsvall •Industrierna utvecklar kompetens kring cellulosa och fiberteknologi •Sysselsätter ca 5 000 personer

21 SCA Forest Products AB •Verksamheten i regionen är en av världens största inom branschen •Ortvikens pappersbruk, ett av Sveriges största •Tunadals sågverk, ett av de största i landet •Totalt ca 2 200 anställda i regionen •Många arbetstillfällen, underleverantörer, konsulter och entreprenörer •Omsättning över 14 miljarder kronor •Europas största privata skogsägare •Europas största leverantör av skogsbaserade biobränslen

22 Metso Paper Sundsvall AB •Ledande inom tekniska lösningar, system och utrustning till massa-, pappers- och fiberskiveindustrier •Ca 700 anställda •Service and Technology Center •Tre affärslinjer; kemisk massa, mekanisk massa, panelboard •Omsättning ca 1,9 miljarder kronor

23 SDC – Skogsnäringens IT-företag •Utvecklar, producerar, säljer och levererar IT-tjänster till skogsnäringen för rationell handel, logistik och administration •IT-tjänsterna fokuseras på virkes-, energi- och transportredovisning samt system för virkesflödet från skog till industri •110 anställda •Omsätter ca 120 miljoner kronor

24 Andra viktiga industrier •Akzo Nobel –Tre affärsområden inom färg och kemi i Sundsvall: Industrial Finishes, Eka Chemicals, Akzo Nobel Surface Chemistry AB –Större delen av produktionen går på export –Ca 550 anställda •Kubikenborg Aluminium AB, Kubal –Västernorrlands största metallindustri –Ca 440 anställda –Sveriges enda tillverkare av primäraluminium –Ca 50 procent inom landet, 50 procent till övriga Europa –Kapacitet drygt 100 000 årston, ca 50 % av Sveriges konsumtion av primäraluminium

25 Utvecklingsplan för tillväxt och arbete i Sundsvall Detta ska känneteckna Sundsvall •En kommun för barn och ungdomar •En kunskapsstad •En tillväxtregion

26 Detta är våra konkreta mål De mål som ska uppnås med hjälp av utvecklingsplanen tillväxt och arbete till år 2010 är: •Fler jobb – 50 000 personer sysselsatta i Sundsvall •Höjd utbildningsnivå – 40 procent har eftergymnasial utbildning i åldrarna 25-64 år

27 Det är helt logiskt att alla fungerar bättre i en bra miljö. Ekologiskt. •Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö •Miljöledning i företagen •Livsmiljöbokslut

28 Miljöarbetet sker på bred front: •Bostadsmiljöer •Natur •Närmiljö •Trafik •Industriernas påverkan •Vatten- och energiförsörjning •Avfallshantering

29 Miljöarbetets mål •Människor ska kunna leva med god hälsa och ha glädje av en frisk och fin natur •År 2020 är Sundsvalls kommun en ekologiskt hållbar kommun •Arbetet för en hållbar utveckling av livsmiljön berör alla Sundsvalls medborgare och påverkar deras livsvillkor

30 Goda miljöexempel •Naturligt mineralvatten •Sundsvall, en ren industristad •Fiskevårdsarbete •”Rena jobbet” •Minskad energianvändning •Bostadsområdet Nacksta

31 Trygghet och trivsel i stadskärnan •På Stán Citybolaget arbetar för trygghet och säkerhet i centrum •Citygruppen –polisen samarbetar med näringen i stadskärnan •Vuxna på stan –kvälls- och nattvandringar i centrum •Brottsförebyggande rådet –Polisen, kommunen och företagen i samverkan ”Människor, oavsett nationalitet och kultur, ska kunna utvecklas och vara kreativa i Sundsvall.”

32 Goda affärer i levande stadskärna På Stán Citybolaget •Arbetar för en levande stadskärna och god lönsamhet för företagande •Verkar för trygghet i centrum •Sundsvallsföretag medlemmar •Nyetableringar, exempelvis 1891


Ladda ner ppt "Näringsrika Sundsvall. Karta •Strategiskt läge vid kusten, mitt i Sverige. •200 000 invånare i Sundsvallsregionen •Sundsvallsregionen är norra Sveriges."

Liknande presentationer


Google-annonser